Carsten Bo (Foto: Lars Johannessen).

Af Jacob Henriques

Klumme: De varmeste steder i helvede …

Hans Andersen, Venstre side logo artikel mm 10/5-5/6 1754928 22-25/5 Tryghed

KLUMME: Da jeg forleden zappede en TV-quiz med fire politiske aktører, hvoraf jeg ved, at tre af dem har skiftet parti, udelukkende for at sikre taburetten, slog det mig:

”Kloden befinder sig i den måske største moralske krise, siden Hitler voldtog verden – og det er disse fire, der skal imødegå ragnarok! ”

Katastroferne – de rigtige katastrofer – rykker tættere på hver dag. Vi oplever, at demokratier, vi har taget for givet i generationer, er under pres.

Den gamle verden er i opløsning. Østpå er Putin uberegnelig. Utrygt, fordi der er tale om den uofficielle diktator for verdens største land. I vest residerer ”de små hænder” i det Hvide Hus. Farlig. Muligvis sindssyg. Det føles ikke særskilt trygt, når man betænker, at selvsamme galning råder over koderne til planetens største arsenal af kernevåben!

Omvendt kender vi kun lidt til de præcise magtforhold i verdens to mest folkerige nationer, Kina og Indien – eller det afrikanske kontinent, der trues af kollaps pga. glemte krige, epidemier og fattigdom.

Fra jeg var dreng, erindre jeg den skræmmende Sci-fi film, ”Fort Europa”, hvor der blev skudt med skarpt ved Gibraltar. Nu vises den samme type ”film” i TV-Nyhederne hver aften!

Sydamerika visner under korruption, vold og nedsmeltede økonomier. Selv Europa er delvist døende. Brexit, Grækenland, Spanien, Italien og Portugal, har medført en enorm folkelig mistro til dét EF/EU, der engang var tænkt som ”fredens projekt”. FN har mistet sin gennemslagskraft. Opbakningen smuldrer. De store aftaler er små.

Imens trives egoismen, grådigheden og selvstrækkeligheden. Solidaritet er et ord uden betydning i tiden og bruges kun ved festlige lejligheder. Den vestlige civilisation forekommer ikke altid specielt civiliseret, og de demokratiske processer udvandes fra valg til valg.

Befolkningerne samles ikke på eller omkring midten, og det er stort set umuligt, at danne stabile regeringer. Selv i højt udviklede I-lande med stolte parlamentariske traditioner. Verden synes mindst ligeså fragmenteret, ustabil og skrøbelig, som før afslutningen på den kolde krig.

Isen smelter, energi-reserverne slipper op, uligheden vokser. Det anslås, at der fx kun er oksekød til 30 års globalt forbrug. Der vil være ca. 17 mia. mennesker på kloden, inden århundredet rinder ud. Vi er godt 6 mia. i dag.

Min 19-årige datter vil formentlig komme til, at opleve ekstrem overbefolkning, vandmangel, hungersnød, oversvømmelser, tørker, borgerkrige, begrænsede atomkrige, verdenskrige…

Hvis der altså IKKE bliver gjort noget politisk.

Og på den måde er vi tilbage ved de fire quizdeltagere fra TV, hvoraf de tre har skiftet parti for at sikre taburetten. Nydelige, neutrale mennesker.

Det er først og fremmest DEM der skal anvise udveje på ovennævnte dystre udsigter og den moralske krise i tiden. Mene noget, ville noget, gøre noget, turde noget, kunne noget. Ellers bliver det ”politik er showbiz for de grimme” med W.C. Fields ord – og fremtiden er ikke til at spøge med!

Winston Churchill sagde engang: ”En politiker tænker på næste valg, en statsmand på næste generation”, og allerede for 700 år siden, skrev den italienske forfatter og filosof, Dante Alighieri, i mesterværket ”Den guddommelige komedie” (der ikke er en komedie, men hedder sådan, fordi alle seriøse værker blev kaldt ”komedie” i senmiddelalder og tidlig renæssance)

”De varmeste steder i helvede er forbeholdt dem, der i tider med moralsk krise forholder sig neutrale”

Husk det!

Artiklen sidst ændret: 26. november 2018 13:00

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Berner Pedersen, maj 19/20,  15-20.000  win ordre 1752756

Job i Nordsjælland

Malerfirmaet Nordkysten april 19/20 15-20.000 win win 1752452
Forsyning 375774 25.000 win til og med juni ´19. 1729995
3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753426, alt bestilt 2x
Hans Andersen, Venstre topbanner 10/5-5/6 1754928, 4

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu