Konservative taber afstemning: Boligbyggeri fik ikke dispensation


Af Jesper Munch Nielsen

37 boliger i fire punkthuse ligger i planen for arealet ved Kløvermarken og Fredensvej.

Espergærde-projekt skal holde sig inden for de grænser, der ligger i lokalplanen.

ESPERGÆRDE: De Konservative fik ikke opbakning til at give dispensation til et boligbyggeri i Espergærde, der klart vil overskride de bebyggelsesprocenter, som er fastlagt i en lokalplan, der ikke engang er to år gammel. Bygherren havde bedt kommunen om lov til at bygge mere end tilladt i lokalplanen, men fik nej af et politisk flertal.

Det var Socialdemokratiet, Enhedslisten og De Radikale, som stod for flertallet i Helsingør Byråds udvalg for by, plan og miljø. De Konservative stod alene med ønsket om at dispensere og tillade flere kvadratmeter i byggeriet.

– Jeg er vældig tilfreds med, at et flertal synes, at lokalplanen skal overholdes. Der er heller ikke noget til hinder for, at den lokalplan skal følges. Nogle lokalplaner viser sig at have uhensigtsmæssige detaljer, men det er ikke tilfældet her, siger Holm Donatzky.

Procent på 129

Det pågældende areal ligger ved Kløvermarken og Fredensvej tæt på Espergærde Station. Ejeren vil bygge 37 boliger på stedet og har ment, at kommunen godt kunne hæve loftet i forhold til de bebyggelsesprocenter, der er fastlagt i lokalplanforslaget.

Bygherren havde ønsket bebyggelsesprocenten for en del af arealet sat op fra et maksimum i lokalplanen på 112 til 129. På en anden del ville bygherren udfylde en bebyggelsesprocent på 92, mens grænsen i lokalplanen er sat til 73.

Fejlbehæftet plan

Begge dele blev altså afvist af et flertal i det omtalte udvalg. Det ærgrer Jens Bertram fra De Konservative.

– Nogle af de dispensationer, der er blevet søgt om, giver god mening. Lokalplanen er fejlbehæftet, og bygherren har tilkøbt noget jord, som gør, at godt nok bliver byggeprocenten overskredet i nogle områder, men samlet holder bygherren sig indenfor. Nu vil jeg gå i dialog med de andre partier for at se, om vi kan godkende nogle af dispensationerne, siger Jens Bertram.

Flere naboer havde ved en høring advaret politikerne mod et ja til en samlet dispensation. Bygherren har over for kommunen forklaret, at “bygningernes udseende, højder og placering er udført i henhold til lokalplanen”. Det argument købte Socialdemokraterne dog ikke.

– Det passer sig ikke til det byggeri med dispensationer. Det kan ikke nytte noget, at man bliver ved med at prøve at få dispensation for det ene og det andet og det tredje og det fjerde. De må holde sig til noget byggeri inden for grænserne, siger Peter Poulsen fra Socialdemokratiet.

Artiklen sidst ændret: 6. november 2018 13:44

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018