Af Asger Lind Krebs

Toelt Losseplads får 10 meter høj genbrugshal

Nsnet.dk – læs online

Planudvalget i Fredensborg Kommune gav tirsdag aften grønt lys til, at affaldsselskabet Norfors må opføre en 10 meter høj og 2.000 kvadratmeter stor hal til affaldssortering på Toelt Losseplads.

KVISTGÅRD/TOELT: Fra næste år skal det sorterede husholdningsaffald fra borgerne i Allerød, Hørsholm, Rudersdal og sandsynligvis Fredensborg kommuner køres til Toelt losseplads, hvor det samles og derefter køres videre ud til genbrug.

Tirsdag aften gav plan-, miljø- og klimaudvalget i Fredensborg Kommune en landzonetilladelse til opførelse af en 10 meter høj og 2.000 kvadratmeter stor hal på Toelt Losseplads. Det er planen, at lastbiler med sorteret husholdningsaffald fra de fire kommuner skal køre direkte ind i hallen og losse affaldet af. Herefter skal andre lastbiler komme og hente affaldet og køre det videre til genbrug.

Planerne om at bygge den store hal og samle det sorterede husholdningsaffald fra fire kommuner på Toelt Losseplads har mødt stor modstand blandt lossepladsens naboer. Alligevel valgte planudvalget i Fredensborg Kommune at give tilladelsen.

– Inden mødet tog vi ud og kiggede på lossepladsen. Og efter at have set på forholdene og planerne, har vi svært ved at forstille os et mere egnet område, siger udvalgets formand, Lars Simonsen.

Vil mindske gener

Udvalget fik indtryk af, at Norfors vil gøre meget for at mindske generne for lossepladsens naboer. Nye jordvolde skal mindske indsigtsgener og støj. En port vil blive fjernet, så lastbilerne kan køre direkte ind i hallen, og lyset på genbrugspladsen vil kun være tændt mellem klokken 7 og 15.30.

– De hensyn har betydning for vores beslutning. Vi skal have aktiviteterne et eller andet sted. Alternativerne til Toelt losseplads er usikre, og i Toelt har man længe vidst, at lossepladsen er der. Og så ligger nabohusene ikke lige op ad lossepladsen. Jeg synes egentlig, at der er et pænt stykke hen til Kvistgårdhusene. Samtidig er der en konstant støj i området fra motorvejen og Kongevejen. De forhold gør, at vi alt i alt synes, at det er den mest hensigtsmæssige placering, siger Lars simonsen.

Flere lastbiler

Udvalgsformanden erkender dog, at der vil komme flere lastbiler til lossepladsen. 35-38 dagligt, mod et skiftende antal på 15 til 37 de senere år. Til gengæld er der tale om lettere lastbiler.

– Jeg synes, man har gjort, hvad man kan for at mindske generne, men lastbilerne kan vi ikke gøre noget ved. der vil nok komme flere.

Norfors er desuden tilsyneladende i gang med at søge om nye tilladelser til deponi af affald. Det kan betyde endnu flere lastbiler end de nu angivne mængder.

– Det mener jeg også, er acceptabelt. Hvis der kommer meget mere trafik, må vi se på ekstra støjforanstaltninger, men det tror jeg ikke umiddelbart, bliver nødvendigt, siger Lars simonsen, der sammenligner det med at bo ved siden af en skole, hvor der kan komme flere elever og dermed mere larm.

Den næstbedste løsning

Lossepladsens naboer har peget på, at det giver unøvendigt meget trafik, når affald fra fire kommuner skal samles i det yderste geografiske hjørne i stedet for centralt.

Planudvalget i Fredensborg havde da også bedt de øvrige kommuner om at komme med forslag til alternative og mere centrale placeringer. Men ifølge de tre nabokummener har de ingen anvendelige grunde.

– Når de andre kommuner ikke har nogen grunde at spille ind med, må vi tage det næstbedste, siger udvalgsformanden.

Losseplads forbliver

I det hele taget er naboerne til Toelt Losseplads ikke meget for deres nabo. I lokalplanen for Toelt Losseplads står, at når den er fyldt op, skal den genoprettes til natur. Uden at der dog er angivet en specifik tid for, hvornår det vil ske. Derfor har blandt andre Kvistgårdhusenes beboere håbet og troet, at lossepladsen på et tidspunkt ville blive lukket ned.

Lars Simonsen erkender, at med udvalgets beslutning om at tillade den nye genbrugshal, har en lukning af Toelt losseplads meget lange udsigter.

– Det er klart, at det ville være forkert at sige, at der med denne beslutning er udsigt til en afvikling af lossepladsen. Tingene kan hurtigt ændre sig i affaldsverdenen, men der vil være aktiviteter på Toelt Losseplads en rum tid endnu.

Forsyning Helsingør har planer om sit eget system til sortering og håndtering af husholdningaffald, så det er ikke planen, at det sorterede affald fra Helsingørs husstande skal køres til Toelt.

Beslutningen om den nye genbrugshal i Toelt har heller ikke nogen betydning for, hvorvidt deponiet på Skibstrup Affaldscenter skal udvides.

Artiklen sidst ændret: 8. november 2018 14:54

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger Top

Job i Nordsjælland

Ivar Jensen, K-nr. 1720262,  Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger logo
Cafe Hammermøllen Logo, side og artikkelbanner
Smoke n Steam  logo  384849 1723552 25.000 win win 18/4 18- april 19
Nsnet.dk – læs online
Ivar Jensen, K-nr. 1720262,  Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu