Luftfoto af det nye kraftvarmeværk i Helsingør, hvor man tydeligt ser de to søer, hvorfra deres ledes rent spildevand ud i Egebækken.

Af Kirsten Moth

Win-win: Nu kan vi snart fange havørred ved Kongevejen

Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19

Det nye flisfyrede kraftvarmeværk kommer til at levere sit – rene – spildevand til Egebækken, så den igen bliver fyldt med vand og fisk.

HELSINGØR: Helsingørs nye flisfyrede kraftvarmeværk kommer til at udlede store mængder rent vand, når værket bliver sat i gang. Det er overskudsvand fra selve flisen, som værket skal af med. Men i stedet for at lede det rene vand ud i kloaken og dermed betale spildevandsafgift, har værkets folk i samarbejde med Helsingør Kommunes center for by, land og vand fundet ud af, at spildevandet er så rent, så det lige så godt kan blive ledt ud i naturen, ud i Egebækken, der går lige igennem kraftvarmeværkets areal og som er tørlagt på lange strækninger.

Artiklen sidst ændret: 8. november 2018 15:32

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Multiflyt 24.5 18-24.5 19 25.000 win win 1726605 top

Job i Nordsjælland

Casper Andersson  24/5  18 – 24/5 19 25.000 1726606 logo
Låsesmeden, 279278,1724845, 25.000 visninger Logo
Cahetu 395194 1723549  side 25.000 win win 18/4 18-april 19
Jobo vaskeklub logo april 17-april 18 40.000 win win 1723108
KV-Revision, Kunde nr. 280954,  Ordre nr. 1725350, 40.000 visninger Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu