Af Jesper Munch Nielsen

Borgmester for en dag: En kommune skal kendes på, hvordan den behandler sine svageste

Nordkysten Dyrehospital – artikelbanner

Det, man giver

DEBAT: Det er igennem øjnene på de borgere, der kæmper mest for at få livet til at hænge sammen, at vi, som borgere og kommune, skal kende vores værd. Med disse ord siger jeg tak for stafetten og borgmesterkæden for en dag. Min dag handler om solidaritet og om at turde skabe reel forandring dér, hvor behovet er størst.

1 Jeg drømmer om en kommune, der satser på at skabe bedre liv for dem, der har det sværest, og som anser dette for at være en opgave alle, der bor i kommunen, kan og bør deltage i.

Jeg drømmer om en kommune, hvor omsorgen ikke blot er overladt til de enkeltstående tilbud, hvor frivillige og knoklende omsorgsmedarbejdere forsøger at lægge plaster på et stadigt voksende sår.

Jeg drømmer om en kommune, hvor mangel på økonomiske midler ikke længere bliver set som en legitim forklaring på utilstrækkelig hjælp. Og om en kommune der mener, at ingen kan fraskrive sig ansvaret for omsorgen – hverken politikerne eller naboen.

Jeg drømmer om en kommune, der tør omorganisere hele det sociale område, og som insisterer på, at alle skal føle, de kan bruges, og at deres stemme og hænder er nødvendige i det projekt, som skal gøre Helsingør til Danmarks mest solidariske kommune. En kommune mennesker vil flytte til, fordi her lærer alle børn, at enhver er hinandens lykkes smed.

2 Da kulturministeriet blev dannet efter fransk forbillede i 1950’erne var det tænkt som det øverste ministerium. Kulturministeriet skulle være det ministerium, som alle øvrige ministerier skulle forhøre sig hos, for at være sikker på, at landet trak i retning af eksperimenterende og åbnende reformer.

Helsingør kommune har igennem de sidste 10 år om nogen formået at vise, hvordan kulturinstitutioner kan åbne en by for fælles liv og bringe samhørighedsfølelse til dem, der bruger byen. Åbenhed er forudsætningen for social ansvarlighed. Den skabes først og fremmest igennem kultur. Mit ønske er derfor, at kommunen fortsætter sit fokus på opgradering af kulturelle institutioner i kommunens øvrige byer og landsbyer.

3 Dette skal bane vejen for det radikale skridt, at alle borgere i Helsingør kommune skal deltage i mindst en solidarisk aktivitet om måneden, som er til gavn for andre i kommunen.

Dette kan ske enten i allerede etablerede arrangementer og/eller foreninger eller i nye tiltag arrangeret af de lokalråd, som vil blive etableret overalt i kommunen. Lokalråd som hvert år selv kan forvalte et større økonomisk beløb til fællesskabsskabende projekter. Mulighederne er utallige.

Der kan etableres fællesspisning, naturvandring med poser til skrald, sang- og kulturaftener, bygning af legeplads, etablering af badebroer, lokale kulturhuse, osv. Altafgørende er, at man ikke i disse aktiviteter kan pege på, hvem der er hjælper og hvem, der har hjælp behov. Naturligvis vil nogen skulle hjælpes i gang med at finde ud af, hvor de bedst kan bidrage og hvordan, og det bliver kommunens ansattes væsentligste opgave ud over at hjælpe med fysiske og økonomiske rammer.

4 Med det store fokus på sociale bånd og engagementet af alle kommunens beboere bliver Helsingør trækplaster for flere socialøkonomiske virksomheder.

Cafe Chaplin, Kadetten og andre har allerede vist vejen. Det betyder, at ingen i Helsingør skal føle, at der ikke er et sted, hvor de også kan bidrage. Al lykkeforskning viser, at den højeste lykke opnås gennem det, man giver, fremfor gennem det man får. Det er dette, som Helsingør i min drøm har taget til sig som sit fremtidige mantra for socialpolitikken.

5 Antallet af mennesker med psykisk sygdom er eksploderet, og vi mangler et svar. Min sidste store drøm og ønske som borgmester er, at Helsingør etablerer Danmarks første medicinfrie psykiatriske hospital på Marienlyst slot.

Et hospital som tager alvorligt, at psykiske lidelser også er samfundets mulighed for at se resultatet af det pres og den uretfærdighed, det selv skaber.

Derfor skal vi lytte langt mere til de fortællinger, som mennesker med psykiske lidelser kan fortælle. Slottet skal fortsat have besøgende som, udover at se på kunst, nu også kan deltage i de daglige udvekslinger af livsfortællinger.

Hospitalet skal forske i livsfortællinger sammen med de indlagte og de besøgende, og det skal deltage aktivt i byens øvrige sociale aktiviteter. Indlagte skal hjælpe med at rådgive skoler og virksomheder i forhold til, hvordan de kan modvirke stress og isolation for deres elever og ansatte.

6 De mange forskellige sociale aktiviteter i Helsingør samles en gang om året til kommunens folkemøde. Dette folkemøde er ikke til for at politikere og interesseorganisationer kan fremhæve sig selv, men for at borgerne i Helsingør kan få indsigt i, hvor de kunne tænke sig at involvere sig solidarisk det kommende år og naturligvis for at give resten af landet mulighed for at se, hvordan revolutionerende socialpolitik på linje med kulturpolitik kan skabe fællesskab og nærvær i hverdagen.

Dagens borgmester

Anette Holmgren, 51 år

Direktør og daglig leder af DISPUK, sammen med sin mand, Allan Holmgren

Uddannet psykolog

Bosiddende i Snekkersten

Forfatter til en række bøger om narrativ terapi og pædagogik herunder ”Terapifortællinger”

Initiativtager til den frivillige rådgivning ”Samtalehuset”, en terapeutisk rådgivning for unge mellem 15 og 23 år

Holder af “børn, litteratur, morgensol, lyng, Old Fashioned, ler, min mand, havbad, bål og rent vasketøj.”

Artiklen sidst ændret: 16. november 2018 11:24

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Berner Pedersen, maj 19/20,  15-20.000  win ordre 1752756

Job i Nordsjælland

e-mægler 397432 40.000 win. Skift til Wilstrup 20/12. Skift 22/3
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753426, alt bestilt 2x
Rusmiddel 1727211, 25.000 vis 29/5 18-29/5 19 side artikel logo
3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128
Handelsbanken april 19/20, 20-25.000 win win 1752365

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu