Gør de det godt eller skidt i Helsingør kommunes jobcenter? Det er forskerllige statslige myndigheder stærkt uenige om. (Foto: Lars Johannessen)

Af Asger Lind Krebs

Er Helsingør i top eller bund?

Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19 side artikel

I november kom to forskellige opgørelser af jobcentrenes indsats. Én placerede Helsingør i bunden som nummer 82 ud af landets 98 kommuner. En anden havde Helsingør blandt de 9 mest effektive jobcentre.

BESKÆFTIGELSE: “Helsingør Kommune er blandt de ringeste kommuner i Danmark til at hjælpe folk væk fra kontanthjælp og ud i et job.”

Sådan skrev Helsingør Dagblad den 5. november.

Blot 14 dage senere skrev vi: “Helsingørs jobcenter er blandt de bedste”.

Men hvordan kan det gå til, at Helsingør Kommunes jobcenter både kan ligge helt i top og næsten helt i bunden? Det prøver vi at finde en forklaring på.

Samme baggrundsrapport

Ganske overraskende er det faktisk den samme baggrundsrapport, der ligger til grund for de to opgørelser: det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE’s rapport “Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen”.

Rapporten ser kort sagt på befolkningssammensætningen og arbejdsmarkedet i hver kommune og beregner derudfra, hvor mange, man kan forvente, der er på forskellige former for offentlig forsørgelse i kommunen. I den opgørelse ligger Lolland kommune nummer 1, altså den kommune, hvor man må forvente, at der er flest arbejdsløse. i den anden ende, som nummer 98, ligger Allerød kommune. Helsingør er nummer 65.

De tal sammenligner VIVE med, hvor mange der rent faktisk er på offentlig forsørgelse.

Helsingør

VIVE’s undersøgelse viser, at der i Helsingør kommune er 0,17 % flere på offentlig forsørgelse, end man kunne forvente. Helsingør placerer sig altså lige under midten blandt landets kommuner.

Kristjan Gundsø Jensen er dog kritisk over for VIVE’s metode. Den samme undersøgelse blev lavet i 2011. Siden dengang er Helsingør sprunget 35 pladser frem på listen over, hvor få borgere i kommunen, der bør være på offentlig forsørgelse. Hans teori er, at VIVE har ændret opgørelsen, så pendlerafstand til Københavns mange arbejdspladser er blevet vægtet mere.

– Men for en stor del af dem, der kommer i jobcentret, er et pendlerjob i København overhovedet ikke en mulighed, siger han.

Han bakker sin kritik op ved at vise, at de øvrige kommuner, der ligger i samme afstand fra København som Helsingør, også har en højere andel borgere på offentlig forsørgelse end forventet. Kun Lejre Kommune bryder billedet.

– Det skulle da være mærkeligt, hvis netop de kommuner, der har samme afstand til København har en dårlig beskæftigelsesindsats, siger centerchefen.

Helt i bund

Det var en benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet, der placerede Helsingør Kommune helt nede på 82. pladsen blandt landets kommuner. Baggrunden er, at Beskæftigelsesministeriet ikke medtager førtidspensionister og lignende ydelser i deres opgørelse, og det flytter hele billedet markant.

– Det giver på den ene side mening, at man ikke medtager førtidspensionister, folk på fleksjob og lignende, da der er taget stilling til, at en førtidspensionist ikke har nogen arbejdsevne. Samtidig betyder det dog, at opgørelsen “belønner” kommuner, der tildeler forholdsvis mange førtidspension, fordi den gruppe, der er tilbage på kontanthjælp dermed vil være tættere på arbejdsmarkedet. Mens i Helsingør, hvor vi for eksempel ligger lavere end andre kommuner i antallet af borgere i fleksjob eller i ressourceforløb, vil blive straffet, forklarer Kristjan Gundsø Jensen.

Argumentet bakkes op af resultatet fra andre kommuner. Eksempelvis ligger Nyborg nummer 1 i Beskæftigelsesministeriets opgørelse. Kommunen er imidlertid blandt de kommuner i Danmark, der tildeler forholdsvist flest førtidspension. Medregner man førtidspension, ryger Nyborg helt ned som nummer 88.

Helt i top

Rigsrevisionen har til gengæld lavet en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen, hvor Helsingør er blandt de 9 bedste kommuner i Danmark.

Opgørelsen bygger på samme rapport fra VIVE. Men Rigsrevisionen har bedt VIVE arbejde videre med tallene.

I Rigsrevisionens undersøgelse lægger man en kompensation ind for, hvor mange der er på førtidspension, så tildelingen af førtidspension ikke bliver lige så afgørende for udfaldet. Dermed ryger Helsingør pludselig op i den bedste tredjedel.

Rigsrevisionens undersøgelse inddrager desuden kommunernes udgifter til beskæftigelsesindsatsen, for at kunne vurdere, om der er mulighed for at effektivisere indsatsen. Helsingør er blandt de mest sparsommelige kommuner på beskæftigelsesområdet, og dermed ryger Helsingør pludselig op blandt de 9 kommuner i Danmark, der vurderes til ikke at kunne effektivisere indsatsen yderligere.

Rigsrevisionen kommer altså frem til den stik modsatte konklusion end Beskæftigelsesministeriet, og det endda selvom de to opgørelser i bygger på den samme baggrundsrapport.

Hvorfor?

Men hvorfor egentlig dette komplicerede regnestykke, hvor forventet arbejdsløshed sammenlignes med den reelle arbejdsløshed i stedet for blot at måle på, om dem, der har været i kontakt med jobcentret, er kommet i job eller uddannelse?

Her viser det sig, at kommunerne har så forskellige måder at følge op, at det ikke kan sammenlignes. Samtidig vil det blive stort set umuligt at korrigere for rammevilkårene, der er meget forskellige fra kommune til kommune.

Artiklen sidst ændret: 5. december 2018 06:30

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Cafe Hammermollen top

Job i Nordsjælland

Bybornemann april 19/20 10-15.000 1751645 win win
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753426, alt bestilt 2x
KV-Revision, Kunde nr. 280954,  Ordre nr. 1725350, 40.000 visninger logo
Dutrupgaard, 500128, 1723793, 20.000 visninger logo
Nature by hand april 19/20 15-20.000 win win, indtil 11/5 derefter nyt mat

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu