Af Tine Zedeler

Hver fjerde elev i ottende klasse føler sig ensom

Tikøb dæk 19/20, 20-25.000 win win 1752517

-Det er ekstremt vigtigt at sætte ind over for de unge, der har ondt i livet, påpeger udvalgsformand Gitte Kondrup.

HELSINGØR: Kommunens sundhedsplejersker støder jævnligt på unge, der har ondt i livet. Det vidner kommunens seneste sundhedsprofil om, som måler trivslen hos alle kommunens ottendeklasses-elever.

Undersøgelsen, som er gennemført i skoleåret 2017-2018, viser at omkring hver fjerde ottendeklasseselev føler sig ensom. Således svarer 25,3 procent af de unge, at de af og til, tit eller meget tit, føler sig ensomme, hvor tallet på landsplan er 24 procent.

Resultatet af undersøgelsen er ikke entydig, fremgår det af dagsordenen til børne- og uddannelsesudvalget. Således har kommunens sundhedsplejersker i flere tilfælde oplevet, at unge har forvekslet ensomhed med at være alene hjemme.

Men det betyder ikke, at undersøgelsen ikke skal tages alvorligt, understreger børne- og uddannelsesudvalgsformanden.

– Det er ekstremt vigtigt, at der bliver gjort noget for de unge, og at vi går et spadestik dybere med, hvad der er årsagen. Det at vi ligger nogenlunde på niveau med resten af landet, gør det ikke bedre for de unge, der føler sig ensomme, og som måske gør skade på sig selv, siger udvalgsformand Gitte Kondrup, Socialdemokraterne.

Påfører sig selv skader

Det er ikke kun i forhold til ensomhed, at Helsingør ligger lidt højere end landsgennemsnittet.

Også antallet af unge, der med vilje skader sig selv, ligger højere i Helsingør end på landsplan.

11,6 procent, svarende til 53 børn, svarer ja til, at de har skadet sig selv ved for eksempel at skære i, brænde, bide eller slå sig selv.

Det at unge skader sig selv kan bunde i ensomhed, fortæller kommunens ledende sundhedsplejerske.

-En stor del af de psykiske problemer de kæmper med udspringer af tristhed, lavt selvværd, og der er også en del unge, der føler sig klemte af forældrenes skilsmisse, siger Jane Tanghøj, ledende sundhedsplejerske, Helsingør Kommune.

Flov over at være ensom

Kommunens ledende sundhedsplejerske har på baggrund af samtaler med sine ansatte, som taler med de unge, flere eksempler på unge i mistrivsel.

-Det kan være en pige, som er meget alene og ikke har nogle venner, ud over dem hun er i kontakt med gennem de sociale medier. Pigen får ikke talt med andre om, at hun føler sig ensom. Det er for flovt. Og i øvrigt føler hun sig alt for tyk og forkert og cutter sig selv. Da hun taler med sundhedsplejersken, er det første gang, at hun fortæller det til nogen. Sundhedsplejersken tager kontakt til pigens mor, der ikke ved noget om det, fortæller Jane Tanghøj.

Perfekthedskultur

Kommunens ledende sundhedsplejerske har også eksempler på unge, der oplever at blive mobbet, og har en følelse af ensomhed.

– Den unge har ikke lyst til at gå i skole og har haft for meget fravær over længere tid og kæmper måske med selvmordstanker og angstanfald, siger Jane Tanghøj.

Sundhedsplejersken har flere bud på, hvorfor unge har ondt i livet.

-Jeg synes, vi har noget i samfundet, en perfekthedskultur, hvor kun det bedste er godt nok, som er med til at unge ikke føler sig gode nok. Vi skal tænke os rigtigt godt om som samfund, siger Jane Tanghøj.

Tal med dit barn

Sundhedsplejersken peger desuden på, at “vi lever i en travl tid”, hvor mange forældre hænger i en klokkestreng og måske ikke får talt nok med deres barn.

– Vores unge har brug for deres forældre, selv om de måske ikke giver udtryk for det. I forvejen er det en svær alder, hvor hormonerne svinger op og ned, og den unge føler sig usikker. Vi har også en høj skilsmisseprocent, som afhængig af, hvordan forældrene tackler det, påvirker den unge, siger Jane Tanghøj, som også peger på at mange unge “sidder begravet bag en skærm” fremfor at være sammen med andre unge.

Håndholdt indsats

Der bliver fulgt op på alle de unge, der giver udtryk for at have ondt i trivslen.

– Vi tilbyder udskolingssamtaler med eleverne og hjælper dem på forskellig vis, oplyser Jane Tanghøj.

Sundhedsplejerskerne har forskellige handlemuligheder. Det kan være at tage kontakt til hjemmet eller henvise den unge til rådgivningstjenesten Headspace eller en psykolog eller støtteperson i samarbejde med kommunens familierådgivning-

– Hvis det er vildt graverende, og sundhedsplejerskene skønner den unge selvmordstruet, bliver der lavet en indberetningssag, uden det kræver den unges accept, siger Gitte Kondrup.

Det er ikke kun ottendeklasseseleverne, der kæmper med trivselsproblemer.

Således viser kommunens sundhedsprofil fra 2017, at der blandt 16-24-årige ses en negativ udvikling i forhold til svage sociale relationer, svarende til 33 procent, dårligt selvvurderet mentalt helbred, svarende til 22 procent af de adspurgte, mens 43 procent giver udtryk for et højt stressniveau.

Det skal dog også med, at langt de fleste elever i undersøgelsen svarer, at de har det godt, både i skolen og derhjemme. 91 procent af ottendeklasses-eleverne trives i skolen. 94 procent har det godt/relativt godt hjemme.

Trivslen blandt skoleelever i Helsingør

Den seneste nationale trivselsmåling blandt alle klassetrin i skolen blev foretaget i foråret 2017.

Den undersøgelse viste, at trivslen blandt eleverne i 0.-3. klasse lå på niveau med landsgennemsnittet.

Trivslen blandt eleverne i 4.-9. klasse lå også overordnet på landsniveau, dog en anelse lavere, hvad angår “ro og orden”.

Artiklen sidst ændret: 6. december 2018 11:35

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Secomondo 500007, 1755712, 15.-20.000  win maj 19/20

Job i Nordsjælland

Entreprenørfirmaet TS 381440 april 19/20 10-15.000 win win 1751735
AH modegarn  maj 19/20, 25-30000 win 1753379, skift maj, juni
Nature by hand april 19/20 15-20.000 win win, indtil 11/5, skift 29/5 1751631
Nsnet.dk – læs online
Entreprenørfirmaet TS 381440 april 19/20 10-15.000 win win 1751735

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu