Af Jesper Munch Nielsen

Kommunen vil spørge Forsvaret om frygt for granater i boldbaner

Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger side

Der er talrige gange fundet gammel ammunition i jorden omkring Helsingør Hallen. Nu beder Helsingør Kommune Forsvaret om råd og hjælp.

SIKKERHED: Er der grund til at frygte, at der dukker farlige granater eller anden gammel, men eksplosiv ammunition op af jorden omkring Helsingør Hallen? Hvis ja, kommer I så selv og fjerner jeres efterladenskaber?

De to spørgsmål og sikkert flere til har Helsingør Kommune tænke sig at stille til Forsvaret i forbindelse med de fund af granater og ammunitionsrester, som er gjort på området ved Gl. Hellebækvej. Kommunen ejer grunden i dag, men tidligere er det blevet brugt som øvelsesterræn og skydebane af Forsvaret.

– Det må være rigtigt at tage fat i Forsvaret og høre, hvad de vurderer, og om de vil medvirke til, at området sikres, hvis der altså er usikkerhed omkring noget. Det var Forsvarets område i gamle dage, og det er deres efterladenskaber, vi har med at gøre. Vi regner med at få undersøgt det her med Forsvaret inden jul, siger Lars Rich, direktør i Helsingør Kommune.

På bunden af en sø

Det var i forbindelse med byggeriet af det nye Helsingør Stadion, at granat-fundene er gjort.

På grund af kommunens viden om områdets fortid blev et ammunitionsrydningsfirma hyret til at gennemgå byggefeltet for militært affald. Kun 15-20 centimeter nede i en græsplæne dukkede en 51 millimeter røggranat op. Og ved en efterfølgende undersøgelse af boldbaner i nærheden fandt firmaet to geværgranater fra før 2. verdenskrig.

Efterfølgende dukkede der talrige andre granat-dele op langt nede i jorden. Øjensynligt var det ammunition og lignende, som var blevet dumpet på bunden af en sø, der for længst var forsvundet. Nu er byggefeltet helt afsøgt, stadion og banen på den er ved at blive bygget.

Tjek til Kronborg Cup

Da den store Kronborg Cup-fodboldturnering med tusindvis af deltagere skulle afholdes i august, blev ammunitionsrydningsfirmaet hyret ind til at sikre, at det ikke ville være farligt at gennemføre kampe på banerne – uden for byggefeltet – ved Helsingør Hallen.

Stævnet fik grønt lys af eksperterne. Men metaldetektor-søgningen viste mange udslag fra ting, der ikke lå i overfladen. Måske ufarlige ting, men måske ikke.

Granater og lignende i jorden opfører sig ligesom sten. De bliver presset opad. Derfor ønsker Helsingør Kommune at få mere viden om, hvad der bør ske fremadrettet – med afsæt i de registreringer, som ammunitionsrydningsfirmaet har gjort.

– Vi kunne godt tænke os at tjekke disse nedslag. Og vores vurdering er, at vi har fået overdraget arealet af Forsvaret i sin tid. Og de har stået inde for, at det var et sikret område. Derfor tager vi kontakt til Forsvarets Minerydningstjeneste for at tage en snak med dem om, hvordan de vurderer disse registreringer og holdningen til, hvad der skal gøres, hvis de mener, at der er nogle problemer, siger Lars Rich.

Helsingør Stadion forventes i øvrigt at være færdig i sommeren 2019.

Artiklen sidst ændret: 6. december 2018 13:37

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Job i Nordsjælland

HF Byg 353825 1723481  logo 40.000 win win 1. maj 18-1.maj 19
Petersen ure-smykker, 373613, 1724569, 25.000 visninger logo
Låsesmeden, 279278,1724845, 25.000 visninger Logo
Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
KV-Revision, Kunde nr. 280954,  Ordre nr. 1725350, 40.000 visninger Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu