Af Jesper Munch Nielsen

Helsingør Kommune får bonus for at have mange elever ansat

https://www.kunstnershoppen.dk/

Udvalgsformand glæder sig over, at kommunen klart overgår forventningerne, når det gælder elever.

HELSINGØR: En ny opgørelse viser, at Helsingør Kommune har 143 lønnede elever, lærlinge og praktikanter ansat. Det svarer til 3,75 procent af det samlede antal fuldtidsstillinger, der ligger på 3.804. De mange elever, lærlinge og pædagogstuderende i praktik betyder, at kommunen nu får en bonus.

For at lokke flere arbejdsgivere til at tage elever og lærlinge indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter for et par år siden en ordning, som betyder, at virksomheder, der øger antallet af elever bliver belønnet. Den selvejende institution Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag uddeler simpelthen penge til virsomheder, som opfylder deres fastsatte måltal for elever.

Det kan Helsingør Kommune glæde sig over. Kommunen har opfyldt 2018-måltallet og vil ifølge den foreløbige forskudsopgørelse få en bonus på godt 375.000 kroner.

Rigtig positivt

De mange elever, lærlinge og praktikanter i kommunen er noget, som Dansk Folkeparti-byrådspolitiker Marlene Harpsøe er stolt af. Hun er formand for Helsingør Byråds social- og beskæftigelsesudvalg.

– Overordnet set ser det rigtigt godt ud. Det er vigtigt for os i Dansk Folkeparti, at vi også i Helsingør Kommune tager de elever, vi skal og gerne lidt til. Og tallene viser, at det gør vi. Vi får ligefrem udbetalt en bonus, fordi vi gør det så godt. Det er rigtig positivt. Jeg var slet ikke klar over, at vi var så gode til det, siger Marlene Harpsøe.

Førende på feltet

Politikeren mener, at Helsingør Kommune skal slå på tromme for sig selv i den anledning.

– Vi skal da markedsføre os på, at vi er en kommune, der er god til skabe praktikpladser. Vi skal blive ved med være førende på det her felt. Og jeg vil gerne endnu højere op. For eksempel kunne det være godt, at vi fik ansat endnu flere sosu-elever, fordi vi mangler hænder på det område, siger DF-politikeren.

Virksomheder, der ikke opfylder de bestemte måltal for elever og praktikanter skal i øvrigt indebetale ekstra bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Institutionens opgave er med tilskud og lignende at skaffe det nødvendige antal praktikpladser i Danmark. Alle virksomheder indbetaler hvert år et bidrag til AUB, som det kaldes.

Her er alle elever i Helsingør Kommune

Her er opgørelsen over de 143 lønnede elever i kommunen:

59 social- og sundhedsassistentelever

25 social- og sundhedshjælperelever

6 ernæringsassistentelever

10 kontorelever

2 serviceteknikerelever

2 svømmebadeassistentelever

7 pædagogisk assistentelever

27 pædagogstuderende

5 fra integrationsgrunduddannelse

Dertil kommer et antal ulønnede praktikanter, for eksempel socialrådgiverpraktikanter, sygeplejestuderende, CBS-studerende i praktik med mere. Der findes ikke en central opgørelse af dem, fordi de ikke er afløbnnet af kommunen i praktikperioden.

Antallet af medarbejdere i Helsingør Kommune inklusiv elever og vikarer er 4.141, hvilket svarer til 3.804 fuldtidsstillinger.

Artiklen sidst ændret: 13. januar 2019 12:24

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Nordkystens Dyrehospital – top, mid, bundbanner

Job i Nordsjælland

Forsyning 375774 25.000 win til og med juni ´19. 1729995
Malerfirmaet Nordkysten april 19/20 15-20.000 win win 1752452
https://www.kunstnershoppen.dk/
Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753426, alt bestilt 2x

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu