Af Jacob Henriques

Klumme: Naturen til debat – natursyn

3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128

Henrik Lieberkind er født i 1946. Han blev uddannet som folkeskolelærer i 79 med biologi og geografi som linjefag. Det med naturen har fyldt meget. Så meget at han fra 1991- 2016 var leder af Naturcentret Nyruphus.

Noget, vi mennesker næsten altid har til debat, er, hvordan vi opfatter naturen, og hvordan vi skal handle i den og med den. Noget af det vigtigste i et demokratisk samfund er, at der er en åben debat og meningsudveksling. For ikke at ende i et verbalt slagsmål er forudsætningen, at vi forstår modparten – ikke nødvendigvis for at være enige – men for at få en indsigt og forståelse af synspunkterne. Det hele kompliceres af, at vi mennesker ofte har forskellige natursyn på forskellige emner. For mig har det været en brugbar metode at inddele argumenter i forskellige kategorier – ligesom at tage nogle briller på, for at se det i en forstående vinkel. Det kræver, at synspunkterne kategoriseres i nogle grupper, som kan adskilles. I min formidling har jeg brugt følgende tredeling:

HØST-princippet. Naturen betragtes som noget produktivt, som kan høstes, og de gamle primære erhverv som landbrug, skovbrug og fiskeri hører til denne gruppe. I denne gruppe spiller økonomien ofte en stor rolle, når naturen udnyttes. Tankegangen om, at naturen skal udnyttes, går tilbage til skabelsesberetningen i Det Gamle Testamente, hvor Gud på sjettedagen efter at have skabt Adam og Eva befalede: ”Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg Jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden ” (citat fra ”Bibel on line”). Dette blev ofte opfattet som en forpligtigelse, mere end en mulighed. I min optik giver det associationer til nogle af argumenterne for sandsugning i Øresund, for dele af debatten om inddragelse af området ved Kelleris til boliger og til den kraftige fældning af træer i vores lokale skove, hvor alle bliver betragtet som produktionsenheder.

BIO-princippet. Her gælder det om at bevare naturen som ”vild” med stor mangfoldighed af forskellige dyr og planter – biodiversitet. Sagen er, at vi i Danmark ikke har nogen ”vild” natur tilbage. Det er et kulturlandskab, vi lever i. Hist og her kan vi finde områder med større mangfoldighed, og de vil ofte være indhegnet. Debatten om de svindende hedearealer er en konflikt om to natursyn, nemlig biodiversitet versus dyreproduktion, idet kvælstofferne fra dyrene findes i luften. Det ændrer livsvilkårene for hedens planter, så de forsvinder. Da de europæiske emigranter ankom til USA i 1800-tallet, fandt de ikke nogen skilte med ”privat” eller ”adgang forbudt”, idet indianerne opfattede naturen som fælleseje, derfor anså emigranterne landet som det store ”tag-selv-bord”.

ROMANTISKE-princip. Dette skal opfattes som, at naturen bruges til rekreative aktiviteter. Aldrig har så mange gået tur i skoven, men de kommer ofte i interessemodsætning med cykelfolket, løbefolket og hestefolket. Lidt forenklet kan man dele denne gruppe i to. Den ene vil have ro og fuglesang – den anden bruger naturen som aktivitetsrum, der giver dem mulighed for fysisk udfoldelse. Der skal ikke megen fantasi til for at se, at flere af grupperne kan komme i modsætning. Fysisk kan de adskilles, men fuglen vil nok tie ved for megen uro.

Når familien er samlet en kold, våd og blæsende vinterdag, kunne man gå ”på jagt” hos hinanden for at uddybe hinandens natursyn – og for de yngre en god øvelse i demokrati.

Artiklen sidst ændret: 13. december 2018 12:35

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Tikøb dæk 19/20, 20-25.000 win win 1752517

Job i Nordsjælland

Bybornemann april 19/20 10-15.000 1751645 win win
Divino 372881 1756411 15-20.000 win juni 19/20
Restaurant Helsingør Golf, maj 19/20, 10-15000 win 1752529
3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128
Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 17xxxx

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu