(Foto: Torben Sørensen)

Af Victor Kuhlman

Nu er det også gratis at blive begravet i Helsingør

Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x

HELSINGØR: Fra den 1. januar 2019 er der ikke udgifter forbundet med at erhverve et gravsted til såvel urne som kistebegravelser for folkekirkens medlemmer i Helsingør domprovsti.

Folkekirkens medlemmer har indtil nu betalt 50 procent af de faktiske udgifter, men fremover er erhvervelse af gravsted en ydelse, som ikke koster ekstra.

Det er provstiudvalgets overbevisning, at man med denne ændret ordning sikrer folkekirkens medlemmer en bedre service, og finder at gravstedserhvervelse er indbefattet af folkekirkemedlemskab.

En begravelse er ofte forbundet med store udgifter, som med denne ordning mindskes.

Kig på hjemmesiden

Der er fortsat et lovkrav om, at vedligeholdelse af gravsteder påhviler den enkelte gravstedsejer.

Provstiudvalget i Helsingør domprovsti har besluttet, at denne ordning skal gælde for alle provstiets/kommunens kirker fra 1. januar 2019.

Taksterne for de enkelte ydelser på kirkegården kan ses på Helsingør kirkegårds hjemmeside fra den 1. januar 2019.

For Ikke-medlemmer af follekirken vil udgifterne forblive de samme.

En urnegrav med 10 års fredning koster det 940 kroner og for erhvervelse af en enkelt kistegrav med 20 års fredning koster 11.480 korner.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra provstiudvalget.

Artiklen sidst ændret: 17. december 2018 16:23

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x

Job i Nordsjælland

HF Byg HF Materiel 353825, 1753684 15-20.000 win  maj 19/20
Helsingør Svømmehal, 1752881 kunde 655501, 25.000 visninger side
Øresundsakvariet april 19/20 10-15.000 win  1752510
Bybornemann april 19/20 10-15.000 1751645 win win
Kim Stege VVS 501235, 1753333, Winwin aftale 1 aug19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu