Af Tine Zedeler

Helsingør har droppet samarbejde med Tvind

Handelsbanken april 19/20, 20-25.000 win win 1752365

Der er ingen grund til at samarbejde med tilbud, som er med i et fællessskab, hvor ledelsen er efterlyst for skatteunddragelse, siger Benedikte Kiær.

HELSINGØR: Tvind er igen havnet i mediernes søgelys i kølvandet på, at stifteren af Tvind-imperiet den eftersøgte Mogens Amdi Petersen forleden fyldte 80 år.

For selv om det er mange år siden, Undervisningsministeriet besluttede at trække den økonomiske støtte til Tvinds høj- og efterskoler, så lever Tvinds opholdssteder for udsatte børn og unge i bedste velgående, oplyses det i en artikel i Kristeligt Dagblad med henvisning til, at Danmarks Radio og fagbladet Kommunen tidligere tilbage i 2016 påviste, at kommuner brugte mindst 100 millioner kroner på at anbringe unge på opholdssteder med relation til Tvind.

Flere kommuner har i mellemtiden droppet samarbejdet med socialpædagogiske tilbud, der er en del af Tvindfællesskabet, heriblandt Helsingør Kommune.

– Det var en beslutning, vi traf for to år siden. Der er ingen grund til at samarbejde med et tilbud, som er med i et fællesskab, hvor ledelsen er efterlyst og mistænkt for skatteunddragelse. Samtidig har der været flere ting fremme i forbindelse med afsløringerne om hvor uigennemsigtigt Tvind-imperiet er, siger Benedikte Kiær.

Vælger andre tilbud

Borgmesteren oplyser, at beslutningen om ikke at samarbejde med Tvind-drevne opholdssteder blev truffet fremdadrettet. Således har kommunen aktuelt to børn/unge, som opholder sig på et tilbud, der er en del af fællesskabet.

– Dem lader vi være. Der er ingen grund til at skabe flere forstyrrelser for de pågældende unge. Men vi visiterer ikke længere til tilbud, der har et samarbejde med Tvind. Det er ikke et problem at finde andre tilbud til de børn og unge, der har brug for det. Der er en del at vælge imellem, forklarer Bernedikte Kiær.

Områdeleder for Helsingør Kommunes kommunikationsafdeling Martin Deichmann oplyser, at en af de børn/unge, der er visiteret til et Tvind-tilbud, opholder sig i et botilbud udenfor kommunen, mens den anden er tilknyttet Ungecenter Hellebæk på Nordre Strandvej, som er en del af Tvind-fællesskabet.

Kvalitet vejer tungest

Ifølge landets fem socialtilsyn, som har tilsynspligten med opholdsstederne, er der ikke en finger at sætte på kvaliteten af Tvinds opholdssteder, hverken fagligt eller økonomisk.

Mens flere kommuner har valgt samme linje som Helsingør og fravalgt at samarbejde med Tvind-skoler ud fra en betragtning om, at leverandører skal opfylde samme moralkodeks som gælder for befolkningen generelt, er der andre kommuner, der udelukkende forholder sig til kvaliteten. Det gælder blandt andre Slagelse Kommune, som aktuelt har 17 børn og unge anbragt på Tvind-opholdsstedet Magleby, skriver Kristeligt Dagblad.

– Vi vurderer løbende kvaliteteten og ser på, hvordan unge udvikler sig. Magleby har meget tilfredsstillende resultater, og vi oplever, at de unge får den hjælp, de har brug for af et fagligt kompetent personale, skriver Per Kernsø, centerchef for børn og unge i Slagelse Kommune i en mail.

Artiklen sidst ændret: 10. januar 2019 09:39

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
KV-Revision, 280954,  1752052, 15-20.000 visninger win maj 19/20

Job i Nordsjælland

Bybornemann april 19/20 10-15.000 1751645 win win
AH modegarn  maj 19/20, 25-30000 win 1753379, skift maj, juni
e-mægler 397432 40.000 win. Skift til Wilstrup 20/12. Skift 22/3
Handelsbanken april 19/20, 20-25.000 win win 1752365
Entreprenørfirmaet TS 381440 april 19/20 10-15.000 win win 175173

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu