Af Victor Kuhlman

Vejene er blevet mere trafiksikre

Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 17xxxx

I 2018 har der været gang i vejarbejdet på især Hovvej, Esrumvej og Rønnebær Allé, der er udpeget i projektet Trafiksikkerhedsby.

HELSINGØR: I sommer inviterede Helsingør Kommune de lokale til at komme ud på de tre veje for at høre om kommunens planer for forbedring af trafiksikkerheden.

Derudover var formålet at få kvalificeret kommunens analyse af forholdene og forslag til løsninger.

Borgernes input og Helsingør Kommunes registrering af krydsende fodgængere resulterede i udpegning af de krydsningspunkter, som er mest brugt og derfor havde behov for en opgradering.

De fodgængerfelter, der kun blev anvendt meget lidt, er til gengæld nedlagt.

– Vi er nu ved at være igennem anlægsarbejderne på de to strækninger Esrumvej og Rønnebær Alle. På Hovvej er vi halvvejs og har netop nu taget hul på den sidste del af arbejderne på den sydlige del af strækningen, fortæller projektleder fra Center for By, Land og Vand Christina Levring Jakobsen.

Takker alle trafikanter

Helt konkret har der været fokus på især Hovvej, Esrumvej og Rønnebær Allé.

Alle tre veje har det til fælles, at de var udformet efter samme skabelon tilbage i start 80’erne, og der på de tre veje har været for mange trafikulykker med lette trafikanter. Antallet af ulykker har generelt været faldende på kommunens veje, men ulykker med lette trafikanter er ikke helt fulgt med.

Det er de trafikanter, der bliver sat fokus på i de nye tiltag på de tre veje Hovvej, Esrumvej og Rønnebær Alle.

– Vi forventer at være helt færdige til april. Vi er klar over, at det til tider kræver ekstra tålmodighed fra trafikanterne, når vi bygger om på veje, hvor mange færdes dagligt.

– Vi vil gerne takke alle trafikanter for at hjælpe til med at få det til at fungere, udtaler, fortæller Christina Levring Jakobsen.

Følger op med kampagne

Til foråret bliver de nye tiltag på vejene fulgt op af kampagner, der skal sætte fokus på, at trafikanterne skal vise hensyn til hinanden.

Målet er at højne trafiksikkerheden, ved at få fodgængerne til at bruge fodgængerfelterne og ved at gøre bilister og cyklister særligt opmærksomme ved fodgængerfelterne og respektere krydsende fodgængere.

– Kampagnerne skal sammen med de nye tiltag på vejene sikre, at borgerne kan færdes sikkert og hensigtsmæssigt på vejene.

– Med dette projekt afslutter vi trafiksikkerhedsby-projektet, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke borgerne for både deres input og tålmodighed under arbejdet, siger Christian Holm Donatzky, der er udvalgsformand for By, Plan og Miljøudvalget og formand for Trafiksikkerhedsrådet i Helsingør Kommune.

Trafiksikkerhedsbyen

Helsingør, Snekkersten og Espergærde blev i 2013/2014 udpeget til Trafiksikkerhedsby.

Aftalen var, at Transportministeriet og Vejdirektoratet finansierede omkring 10 millioner kroner og kommunen finansierede minimum 5 millioner kroner.

Formålet med Trafiksikkerhedsby Helsingør var at reducere antallet af personskader på trafikvejnettet i det sammenhængende byområde.

Artiklen sidst ændret: 10. januar 2019 09:46

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Tikøb bager  april19/20 10-15.000 win win 1751624

Job i Nordsjælland

Nature by hand april 19/20 15-20.000 win win, indtil 11/5, skift 29/5
Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360
Helsingør Svømmehal, Ordre 1725841 kunde 655501, 25.000 visninger side
Skydeselskabet 373553 april 19/20. 10-15.000 win win. 1751627
Secomondo 500007, 1755712, 15.-20.000  win maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu