Selv med det nuværende visiteringsniveau af ældre til plejehjem i Helsingør skal kommunen frem til 2027 sandsynligvis udvide plejehjemskapaciteten med 200 pladser.

Af Jesper Munch Nielsen

Kæmpe-udgift venter på ældreområdet

Meny april 19/20 25.000 IKKE win  random 1753673

I 2027 skal Helsingør have mange flere pladser på plejehjem mere end i dag. Det kommer til at koste 100 milioner kroner om året.

ÆLDRE: Antallet af ældre i Helsingør kommune stiger i de kommende år. Det samme gør behovet for plejehjemspladser derfor også. Selv med det nuværende visiteringsniveau af ældre til plejehjem i Helsingør skal kommunen frem til 2027 sandsynligvis udvide plejehjemskapaciteten med 200 pladser.

Det vil formentlig koste flere hundrede millioner kroner at bygge de nye plejehjem, som de 200 pladser skal placeres i. Og derefter kommer så de årlige driftsudgifter.

En plejehjemsplads koster i dag kommunen 500.000 kroner i driftsudgift om året. Så 200 nye pladser vil i drift alene koste 100 millioner kroner om året.

Ingen garanti

Dansk Folkeparti foreslår, at Helsingør Kommune slækker kriterierne, så borgerne lettere kan komme på plejehjem end i dag – blandt andet, så borgere som Einar Svend Flintrup kan komme på plejehjem. Kiær er ikke enig i den vej.

– Vi skal nemlig spørge os selv, om vi løser ensomhedsproblemet hos de ældre ved at bygge flere plejehjem. Der er ingen garanti for, at ensomhed afhjælpes af det. For hvis man nu bor på en afdeling, hvor folk er meget dårlige, eller man ikke klikker med dem, der er der, så kan man sagtens være ensom selv på et plejecenter, siger Benedikte Kiær, Helsingørs konservative borgmester.

Flere ældreboliger på vej

Borgmesteren understreger, at ensomhed blandt ældre er en enorm udfordring. Men hun ser altså ikke nødvendigvis byggeriet af flere kommunale plejehjem som løsningen.

– Det kræver meget mere at komme ensomhed til livs blandt ældre. Det handler blandt andet om at bringe mennesker bedre sammen. Vi ved, at der er 7.000 boliger i seniorbofællesskaber i Danmark, men ifølge Realdania er der en efterspørgsel på 80.000 boliger i seniorbofællesskaber. Heldigvis er der aktører, som gerne vil bygge den slags i Helsingør, siger Benedikte Kiær.

Ifølge borgmestere er der også investorer, som er interesserede i at opføre private plejehjem – såkaldte friplejehjem.

Artiklen sidst ændret: 17. januar 2019 10:58

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Jobo Bilcenter, 374274, 1754440, 20-25.000 win maj 19/20, klargøring

Job i Nordsjælland

Secomondo 500007, 1755712, 15.-20.000  win maj 19/20
Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
AH modegarn  maj 19/20, 25-30000 win 1753379, skift maj, juni, aug, sep
Højbjerg vvs maj 19/20 10-15.000 win 1752050
Kim Stege VVS 501235, 1753333, Winwin aftale 1 aug19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu