Lærerforening: Politikere bør se på om skoler får penge nok


Af Tine Zedeler

- Politikerne burde kigge på, hvorfor skolerne har svært ved at få økonomien til at slå til og leverer underskud, siger Vera Hansen. (Foto: Torben Sørensen)

Det er noget, der tyder på, at den nye måde at fordele pengene til skolerne ikke er tilstrækkelig. Det mener lærerforeningsformand Vera Sandby Hansen, Helsingør Lærerforening.

HELSINGØR: Hvordan kan det være, at skolerne har så svært ved at få økonomien til at hænge sammen? Det spørgsmål synes den lokale lærerforeningsformand Vera Sandby Hansen, at politikerne bør stille sig selv. Ikke mindst set i lyset af at der igen er varslet afskedigelser, svarende til samlet 13 fuldtidsstillinger på Espergærde-skolerne. Konkret er der blevet opsagt fem lærere og een medarbejder i administrationen, mens de øvrige besparelser findes på andre måder, som omtalt i Helsingør Dagblad i går.

– Det er et spørgsmål om at prioritere skolevæsenet. Nogle politikere synes vi bruger mange penge på skoleområdet, når man sammenligner os med andre. Men spørgsmålet er, om man ikke fra politisk side burde prioritere at se på, hvad der er årsagen til underskuddet. Om det kan være noget ved vores system og måde at drive skoler på, som gør det dyrere at drive i skole i Helsingør, siger Vera Sandby Hansen, som blandt andet peger på, at der med skolesammenlægningerne i 2012 “kom et ekstra ledelseslag”.

Uro i lærerstaben

Hun peger på, at politikerne med den nye omfordeling af midlerne mellem skolerne flytter rundt på den samme sum penge.

– Der er noget, der tyder på, at budgettildelingen ikke har hjulpet skolerne i forhold til, at man tager penge fra den ene skole til den anden, siger Vera Sandby Hansen.

Hun påpeger, at det har store konsekvenser for skolerne, hver gang der bliver afskediget medarbejdere.

– Det skaber en stor uro i lærerstaben, når der konstant er afskedigelser og besparelser. Der er en risiko for, at nogle medarbejdere af sig selv vælger at søge job udenfor kommunen. Det har konsekvenser for den stabile undervisning, kommunen har et ønske om. Der er også risiko for øget sygefravær, siger Vera Sandby Hansen.

Evigt underskud

Lærerforeningsformanden henviser til de løbende besparelser, der i årevis har været på det kommunale skoleområde, hvor de fleste skoler har været nødt til at spare og afskedige medarbejdere.

– Politikerne burde kigge på, hvorfor skolerne har svært ved at få økonomien til at slå til og leverer underskud, siger Vera Hansen.

Tilbage i 2015 og 2016 var der eksempelvis et samlet underskud på skolernes budget på minus 27 og 26 millioner kroner. Det på trods af at Helsingør og Snekkersten Skoledistrikt i samme periode fik eftergivet gæld for samlet knap 11,5 millioner kroner. I 2017 androg skolernes samlede gæld omkring 27 millioner kroner, mens skolerne forventes at komme ud af 2018 med et underskud på i alt 16 millioner kroner fordelt på to skoledistrikter, hvis man ser på de seneste offentliggjorte nøgletal for området.

Her topper Espergærde skoledistrikt med en samlet gæld på omkring 10 millioner kroner, mens Hellebækskolen har opsparet gæld for omkring 5,5 millioner kroner, som der i lighed med Espergærde-skolerne er lagt en handleplan for at nedbringe.

Ny tildelingsmodel

Politikerne i Helsingør Byråd har vedtaget en ny budgettildelingsmodel til skolerne, som træder i kraft i år.

Den tilgodeser blandt andet Espergærde skoledistrikt med omkring 2,3 millioner kroner ekstra om året, mens Helsingør Skoledistrikt tilsvarende mister omkring to millioner kroner årligt. Også Snekkersten Skoledistrikt mister penge, mens Hellebækskolen får tilført ekstra midler.

Skolernes økonomi blev for et par år siden kulegravet af et eksternt revisionsfirma. Analysen pegede på, at skolerne blandt andet manglede et ordentligt økonomistyringsværktøj, som siden er blevet implementeret på skolerne.

Artiklen sidst ændret: 17. januar 2019 10:02

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018