Sociale botilbud har fået styr på medicinen


Af Helsingør Dagblad

Der bliver stort set ikke længere begået fejl med medicinhåndtering og lignende på Helsingør Kommunes sociale botilbud. Sundhedsfaglige tilsyn på botilbuddene viser, at der over de seneste år er blevet længere og længere mellem fejlene.

BOTILBUD: Det er lykkedes Helsingør Kommune at udrydde alvorlige fejl i medicinhåndtering og lignende, der kan gå ud over beboernes helbred, på kommunens sociale botilbud.

Hvert år får Helsingør Kommune en eksterne sundhedsfaglig konsulent til at at lave et sundhedsfagligt tilsyn med syv sociale botilbud. Tilsynet inkluderer botilbud for udviklingshæmmede, psykisk syge og misbrugere. Mange af beboerne tager flere forskellige former for medicin, og tidligere blev der begået alvorlige fejl med blandt andet medicinhåndteringen og registreringen.

Men ved det seneste tilsyn fandt sundhedskonsulenten ikke nogen fejl i seks af de syv botilbud. Og i det syvende blev der blot fundet “fejl og mangler, som kun samlet indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.”

Det er det bedste resultat, siden tilsynet blev indført i 2009.

– Der er sket en meget positiv udvikling på det her område, siger Charlotte Aagaard, centerchef for særlig social indsats i Helsingør Kommune.

– Den her udvikling har kun været mulig, fordi vi har nogle ildsjæle, der virkelig kan se det vigtige i, at vi har styr på den sundhedsfaglige del i botilbuddene. Jeg er virkelig stolt på centerets, medarbejdernes og ledernes vegne. Det er alene deres indsats, der har været afgørende for den her super positive udvikling.

Begyndte i 2009

I 2009 besluttede byrådets socialudvalg at indføre de sundhedsfaglige tilsyn. Charlotte Aagaard forklarer, at tidligere havde man primært fokus på det pædagogiske arbejde i botilbuddene, men da mange af beboerne også har komplicerede helbredsmæssige udfordringer og tager en del medicin, var der behov for at skærpe fokus på den sundhedsfaglige del af arbejdet.

– Den her positive udvikling er lykkedes, fordi vi var fået fokus på både det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde. Det går hånd i hånd. Eksempelvis er det også en pædagogisk opgave at få udviklingshæmmede beboere til at tage deres medicin, siger Charlotte Aagaard.

Indførelsen af de eksterne tilsyn og øget fokus på det sundhedsfaglige ser ud til at have haft stor betydning. Ser man på resultaterne af tilsynene over de seneste fem år, er der år for år fundet færre og mindre alvorlige fejl.

– Det har en betydning, at man ved, at der kommer en og kigger en over skulderen. Men det handler ikke kun om kontrol og løftet pegefinger. Der er også et vigtigt læringsmæssigt perspektiv i tilsynene. Ind i mellem får et botilbud en halvskidt karakter. Så laver vi en handleplan for at rette op og følger op med et uanmeldt tilsyn, så medarbejderne betrygges i, at nu gør de det rigtige, siger Charlotte Aagaard.

Eksempelvis blev der tidligere på året i 2018 fundet en alvorlig fejl i et af botilbuddene, men ved det opfølgende uanmeldte tilsyn var fejlen rettet, og botilbuddet scorede topkarakter.

Snuden i sporet

Det gode resultat ved seneste tilsyn betyder dog ikke, at tingene nu bare kører af sig selv.

– Vi skal hele tiden holde snuden i sporet. Jeg kan garantere, at ingen hviler på laurbærene. Det kræver meget at fastholde et højt sundhedsfagligt niveau, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at bevare opmærksomhed på det her område, siger Charlotte Aagaard.

I 2017 indførte Styrelsen for Patientsikkerhed risikobaserede tilsyn på alle landets sociale botilbud. Her udtrækkes botilbuddene til tilsyn, og hvert botilbud vil få besøg hvert tredje til femte år.

I 2018 fortsatte Helsingør Kommune med kommunens egne årlige sundhedsfaglige tilsyn fra en sundhedsfaglig ekstern konsulent. Kommunen har desuden haft en sundhedsfaglig koordinator, der har arbejdet på tværs af botilbuddene. Pengene til koordinatoren kom fra Sundhedsstyrelsen i en etårig projektperiode.

Nu er projektperioden udløbet, og derfor skal politikerne i social- og beskæftigelsesudvalget i den nærmeste fremtid tage stilling til, hvad der nu skal ske på det sundhedsfaglige område.

– For at sikre at de nye arbejdsgange opretholdes, vil vi gerne fastholde den sundhesdsfaglige koordinator. Vi anbefaler også, at vi fastholder de årlige eksterne sundhedsfaglige tilsyn, selvom der er kommet de lovpligtige risikobaserede tilsyn. Man kan forvente de lovpligtige tilsyn med 3-5 års mellemrum. Det vurderer vi, ikke er nok til at holde et konstant fokus på det her område, og vi kan se, hvor meget de årlige tilsyn har betydet, siger Charlotte Aagaard.

Hun oplyser at hvert tilsyn koster 9-10.000 kroner.

Her foretages tilsyn:

Ældrefællesskabet, Vinkeldamsvej

Vinkeldamsvej 12-19

Anna Anchers Vej 23-43

Teglhuset

Valhalla

Kronborghus

Kronborgsund

Artiklen sidst ændret: 29. januar 2019 09:49

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018