Der er masser af hjertestartere i byen – undtagen ved Sundhedshuset


Af Niels Berg

Sundhedstyrelsens kampagne for at få alle til at hænge en hejrtestarter ud på muren har ikke haft nogen effekt på Sundhedshuset. (Foto: Lars Johannessen)

“Sundhedsstyrelsen anbefaler, at hjertestartere er døgntilgængelige”, lyder det i kampagnen. Hvorfor gælder det ikke for Sundhedshuset, spørger en læser.

BERGS BUREAU: Den store landskampagne for at få virksomheder, foreninger, butikker og lignende til at hænge hjertestartere op ved indgangsdørene, så alle kan bruge den døgnet rundt, har været en succes.

Der bliver hængt hjertestarter op over alt. Undtagen ved indgangen til Sundhedshuset i Murergade i Helsingør.

Nu skulle man jo tro, at sundhedsmyndighederne ville gå forrest, når det gjaldt så vigtig en indretning, og siden de nu agiterer så intensivt for at få alle andre til at hænge en op.

Bergs Bureau har på flere skuffede læseres vegne en gang tidligere gjort Region Hovedstaden og Nordsjællands Hospital opmærksom på, at der ikke hang en hjertestarter ved indgangsdøren til Sundhedshuset i Helsingør. Men det har ikke fremmet lysten til at forsyne stedet med en lettilgængelig livredder. Hvorfor ikke, spørger en læser.

“En overskuelig fremtid”

Tjah, dengang sagde sekretariatschef Mariann Kofoed fra Region Hovedstaden/Nordsjællands Hospital at de var i “dialog med Sundhedshuset om opsætning af en hjertestarter uden på huset”.

– Så det er vores forhåbning at der indenfor en overskuelig fremtid vil være en hjertestarter til rådighed uden for Sundhedshuset, lød det fra sekretariatschefen.

Det var i december 2017.

Hvis det er Regionens definition af “en overskuelig fremtid”, så er der al mulig grund til at nære bekymring for de sagsbehandlingstider, vi generelt kan forvente fra den administrative enhed

“Indenfor kort tid”

I mellemtiden har den gode Kofoed skiftet job, og da Bergs Bureau spurgte Region Hovedstaden, hvorfor der ikke var hængt en hjertestarter op endnu, modtog vi følgende mail:

Forslaget om at opsætte en offentligt tilgængelig hjertestarter ved Murergade 5 har været drøftet på møder blandt lejerne i huset, som alle er positive over for tiltaget. Hjertestarteren er anskaffet og afventer i øjeblikket at kunne blive korrekt opsat, hvilket forventes at ske inden for kort tid.

Bemærk vendingen “indenfor kort tid”. Hvis den varer lige så lang tid som “indenfor en overskuelig fremtid”, så kan vi tidligst forvente en hjertestarter på Sundhedshusets mur i februar 2020.

Lad os håbe Regionen har justeret sine tidsbegreber lidt i mellemtiden.

Artiklen sidst ændret: 6. februar 2019 13:28

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018