Klumme: Alle skal være med – for så bliver det rigtig godt på Langebro


Af Helsingør Dagblad

Sommer på Langebro. (Foto: Lars Johannessen)

Kamilla Konstantyner har boet i Helsingør kommune siden 1975 og siden 1995 i Ålsgårde, hvor hun har taget initiativ til foreningen Hellebæk-Ålsgårde –Liv & Udvikling. Hun er udlært journalist fra Helsingør Dagblad i 1991 og stiftede i 2008 medievirksomheden Estate Media, der i dag er Danmarks førende på området for byudvikling, byggeri og ejendom. Kamilla Konstantyner er moderator, debattør og skribent. 

Foto: Lars Johannessen

I Ålsgårde er der – ligesom i både Hornbæk, Snekkersten og Espergærde – mange, der gerne vil bruge havet. Naturen er en af de ting, der tiltrækker folk til Helsingør Kommune. Og der er mange måder at bruge den på. Når det gælder havet, så kan det være lige fra at surfe til at sejle og havsvømme til vandscootere og en stille aftenbadetur.

I modsætning til mange andre steder i kommunen er der i Ålsgårde ikke en egentlig havn, men kun en bro ud i vandet. Den hedder Langes bro – i dag Langebro – opkaldt efter bygherren, der skulle bruge en bro, når han skibede teglene. Så i modsætning til, hvad mange tilflyttere – inklusiv mig selv engang – tror, så har Langebro ikke fået sit navn, fordi den går langt ud i Øresund, men efter bygherren.

Ålsgårde har som bysamfund igennem en årrække været lidt usammenhængende præget af at være bygget ud i faser. Hovedparten af aktiviteterne ligger omkring Bølgen og centeret, der fra en gang at være kaldt ”centeret med de mange specialbutikker” dengang, der var en Favør og meget andet, i dag består primært af en Fakta, en Netto, et apotek, en pub og et fitness- og sundhedscenter. Der er ikke rigtig nogen specialbutikker. Så er der området omkring Nordkysthallen, hvor mange har deres gang, når de skal til badminton, fodbold eller håndbold og endelig er der så Langebro. Den er byens samlingspunkt. I høj grad om sommeren, hvor alt fra skolearrangementer til mødregrupper og hjemvendte forældre fra job mødes med børn, bedsteforældre og andre fra byen. Men også om vinteren, hvor der bliver gået tur, fisket og ikke mindst vinterbadet fra broen.

Det sidste har nu været årsag til, at der er røre i andedammen eller i vandet ved Langebro nærmere bestemt. En energisk og ambitiøs tilflytter til Ålsgårde vil nemlig gerne skabe et badelaug. Maria Petersen er vant til faciliteter til vinterbadning i København, hvor hun kommer fra og vil gerne skabe mulighed for også at gå i sauna på Langebro.

Det er så ikke så ligetil. Dels er der det helt fysiske. Langebro ligger ikke i Snekkersten eller Espergærde, men på den barske nordkyst. Dermed er forholdene vindblæste. Men det er heller ikke så ligetil, fordi der allerede nu er rigtig mange, der bruger kommunens areal omkring broen. Og når der kommer nye interessenter, så vogter de naturligt deres interesser.

I stedet for blot at høre de nye interessenter og skabe plads til dem, så gjorde ejeren af Langebro, Helsingør havne – og dermed i sidste ende Helsingør Kommune – noget helt andet, da de 30. januar indkaldte til møde. Her fik alle de grupper, der bruger Langebro mulighed for at sige, hvad de bruger stedet til, og hvordan de godt kunne tænke sig det i fremtiden.

Nu har jeg ikke set det videre forløb endnu, men tilgangen var fuldstændig rigtig og fortjener stor ros. Når havnen har set alle svarene igennem og forstået alle interessenter, så kommer de med et forslag til, hvordan Langebro kan udvikle sig. Det er ikke sikkert, at alle grupper, der bruger broen i dag, får alle deres ønsker opfyldt, men processen gør, at de i hvert fald bliver hørt, så deres ønsker kommer med i betragtning og fællesskabet bliver tilgodeset.

Fremgangsmåden har to vigtige konsekvenser. Den ene er, at alle kommer til orde. Den anden er, at man får mulighed for at begynde at samarbejde mere på tværs af de forskellige interessenter som søspejdere, surf- og sejlklub, brolauget, diverse fiskere og andre – og så selvfølgelig havnen.

Og her bliver det helt lokale pludselig en del af noget større. For det er nemlig helt i tidens ånd. Overalt i Danmark bliver der drøftet, hvordan man får varetaget borger- og interessentinddragelsen bedst muligt, som jo i praksis blot betyder, at vi finder løsningerne i vores fælles miljø og tilgodeser flest mulige interesser i en holistisk kontekst.

Jeg glæder mig meget til, at Langebros fremtid kommer til at blive endnu bedre med flere, der tager ejerskab af vores fælles omdrejningspunkt. Det bliver ikke nogen nem øvelse, men hvis – nå nej, når – den lykkes, så vil det være et forbilledligt eksempel på, at vi løfter bedst i flok – også i de lokale miljøer.

Artiklen sidst ændret: 19. februar 2019 16:26

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018