En ny plan skal sikre mere natur i Helsingør Kommune. I Hellebæk Kohave har man allerede tyndet ud i antallet af køer, der græsser, og det har givet bedre vækstmuligheder for blomster og planter. (Foto: Torben Sørensen)

Af Asger Lind Krebs

Ny plan skal hjælpe naturen

Casper Andersson 325793 juli 19/20 20-25.000 1752476

Helsingør Kommune har udarbejdet en ny Biodiversitetsplan, der skal være med til bevare og fremme biodiversiteten i kommunen. Planen skal nu i offentlig høring, så alle borgere har mulighed for at komme med deres grønne indspark.

NATUR: Helsingør Kommune vil med den nye biodiversitetsplan i hånden arbejde for, at biodiversiteten øges på alle kommunens arealer.

Alle borgere kan være med til at fremme biodiversiteten. I planen er der en række konkrete forslag til, hvad du som haveejer eller ejer af større grønne arealer kan gøre for at øge biodiversiteten.

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet betyder variation i den levende natur, altså at naturen rummer mange forskellige arter. Helsingør Kommune har sat sig et mål om at fremme biodiversiteten og stoppe tabet af biodiversiteten i kommunen. I ”Forslag til Biodiversitetsplan” kan du læse, hvordan Helsingør Kommune vil arbejde med biodiversitet frem til 2030.

I byerne har Helsingør Kommune fokus på at engagere haveejerne, ændre kommunens drift af grønne arealer og så frøblandinger, der særligt gavner insekter. På landet giver kommunen fortsat tilskud til naturpleje på private arealer og står for naturplejen i de mest værdifulde moser med mange sjældne arter.

– Jeg har en drøm om, at Helsingør kommune kan blive den kommune med størst biodiversitet i Danmark. For mig er tabet af arter en trussel på linje med den klimaudfordring, vi står overfor. Så vi skal handle nu, og jeg håber, borgerne vil støtte op om planen og selv være med til at fremme naturen og biodiversiteten i deres egen haver, siger Christian Holm Donatzky, der er udvalgsformand for By-, Plan- og Miljøudvalget.

Hvad kan planen?

Biodiversitetsplanen er et redskab til at fremhæve og prioritere naturindsatsen, og særligt for de arter der er truede eller trængte i den danske natur. Med biodiversitetsplanen forpligter Helsingør Kommune til at arbejde for at bevare, udvikle, genskabe, udvide og sikre sammenhæng mellem vores naturområder.

– Biodiversitetsplanen skal være med til at gøre en lokal forskel for naturen i Helsingør Kommune. Indsatsen er for naturens skyld, men en rig og mangfoldig natur giver også oplevelser og større velvære for os som mennesker og er faktisk en grund til, at folk flytter til vores kommune, siger Christian Holm Donatzky.

Biodiversitetsplanen skal være med til at opfylde de internationale mål og de globale verdensmål om at bremse tabet af biodiversitet og nedbrydelse af levesteder.

Har du en grøn ide?

Biodiversitetsplan 2019-2030 er i offentlig høring frem til den 19. april 2019. Det betyder, at du har mulighed for at indsende kommentarer til planen i hele perioden til blv@helsingor.dk. Skriv gerne ’Høringssvar til Forslag til Biodiversitesplan’ i emnefeltet.

krebs

Artiklen sidst ændret: 23. februar 2019 09:00

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Nature by hand april 19/20 15-20.000 win win, indtil 11/5, skift 29/5 1751631

Job i Nordsjælland

Malerfirmaet Nordkysten april 19/20 15-20.000 win win 1752452
Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 1751634
Nsnet.dk – læs online
Skydeselskabet 373553 april 19/20. 10-15.000 win win. 1751627
Borgerkroen 379696, 1754488 10-15.000 win juni 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu