Klumme: Velment sexisme giver færre kvindelige chefer


Af Jacob Henriques

Mette Skamris.

Mette Skamris bor på Den Internationale Højskole og underviser i fagene: Politics and environmental Studies, Permaculture and Sustainable Gardening, Outdoor and Teambuilding og drama. Hun er 35 år, gift og har to børn.

Den 8. marts var det Kvindernes internationale kampdag – en begivenhed der ofte bliver mødt med spørgsmålet: ”Hvornår er det så mændenes dag?”.

Dette spørgsmål er måske oftest stillet halvt i sjov, men er alligevel også lidt problematisk. Det er problematisk, fordi det er med til at flytte fokus væk fra, hvorfor vi bør give særlig opmærksomhed til kvinders vilkår. Denne manøvre, der på engelsk er blevet kaldt ”what-aboutism”, der kan oversættes til ”hvad-med-dem/de andre”-strategien, og som retorisk fungerer som en vildledning, kan være meget effektiv. Et andet aktuelt eksempel er, når regeringer som i Danmark undgår at påtage sig klimaansvar med begrundelsen: Hvad med Kina eller USA. Hvad med de andre? Hvis man mener, at det er et godt svar, kommer man jo ikke særlig langt i den diskussion, som er vigtig her og nu: Hvad bør vi gøre, og hvor hurtigt og seriøst arbejder vi med omstillingen.

Så hvis vi i stedet for at sige, at det står meget værre til med ligestillingen i andre lande (hvilket det ikke altid er: Danmark er faldet ned på en 19.-plads i OECD’s seneste ligestillingsrapport), prøver at fokusere på, hvad vi skal have løst i Danmark, bliver diskussionen mere interessant. Her i vores egen andedam kunne vi jo starte med 3 klassikere, hvor vi stadig mangler balance:

1) Vi har endnu ikke løst ligelønsproblematikken.

2) Omsorg for børnene også stadigvæk primært kvindernes opgave, hvilket betyder, at de tager en meget stor del af barslen og langt flere omsorgs- og barns sygedage end mænd. Det er ofte kvinderne, der går ned i tid. Disse skævheder betyder, at kvinder i gennemsnit har 26 % mindre pensionsopsparing end mænd.

3) I forhold til bestyrelses- og ledelsesposter er der også stadig stor skævhed. Samtidig bliver færre kvinder indkaldt som eksperter, til paneldebatter og så videre. Også kønsfordelingen af klummeskribenter for Helsingør Dagblad er skæv, hvilket denne klumme jo heldigvis er med til at rette lidt op på 😉

På Den Internationale Højskole, hvor jeg arbejder, fejrede vi dagen med at have en masse forskellige workshops med gode oplæg og diskussioner om alt lige fra kønsstereotyper og uddannelse til omskæring og seksuel frihed og meget mere. Jeg var med i en diskussion i en workshop som handlede om begrebet ”benevolent sexism”, eller på dansk velment sexisme, som står i kontrast til den mere stereotype form for seksuel undertrykkelse, som vi ofte hører om. Den der handler om aggressiv og voldelig adfærd.

Den velmenende form taler vi ikke så meget om, selv om det er ganske udbredt, og desværre også problematisk, fordi den normaliserer højere standarder for kvinder end for mænd. Vi kender dem, når vi hører dem: ”Kvinder er bare bedre til at holde orden og gøre rent”, ”Kvinder har et medfødt moderligt instinkt for omsorg” – ”Piger er bare bedre til at sidde stille i skolen”. Disse udtalelser kan jo ligne komplimenter. Det er de ikke, da de dikterer, hvordan en ”rigtig” kvinde/pige skal være. Det samme gælder for mænd, hvor man eksempelvis skal spise store bøffer og ”vise, hvem der bestemmer”. Det er problematisk, da velment sexisme begrænser alles muligheder for selv at definere, hvem man er, uden at blive bedømt som ”en rigtig eller en ikke rigtig” mand eller kvinde.

Der er desværre også en sammenhæng. Jo mere udtalt den velmenende sexisme er i et samfund, desto mere almindelig bliver den aggressive, stereotype sexisme også. Jo mere udtalt den velmenende sexisme er i et samfund, desto færre kvinder er der i samfundets ledende stillinger.

De unge jeg snakkede med i workshoppen, var af begge køn (og én af dem havde erfaring med at skifte køn), men alle var de enige om, at den velmenende sexisme er problematisk, men også at flere og flere efterhånden kan se pointen, og at det i deres øjne vil blive et mindre problem i deres generation, end det før har været. Det må tiden vise. Jeg håber, de har ret!

Artiklen sidst ændret: 21. marts 2019 10:58

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018