Møller: Sundhedsreform kan presse kommunens økonomi


Af Helsingør Dagblad

(Foto: Lars Johannessen)

Mens der er lokal konservativ jubel over regeringens og Dansk Folkepartis sundhedsreform, er Socialdemokratiet mere skeptisk.

SUNDHEDSREFORM: Henrik Møller, der er lokal folketingskandidat for Socialdemokratiet, er langt fra begejstret for regeingens og Dansk Folkepartis sundhedsreform.

– Med de positive briller på kan jeg godt se idéen i at uddanne flere læger og sygeplejersker. Og reformen spiller også ind i forhold til de planer vi har for vores sundhedshus. Men jeg har også en stor bekymring. Vi slås i forvejen med udgifterne til ældre, og udsatte børn og voksne. Med udspillet får vi desuden ekstra opgaver på sundhedsområdet, hvor vi ved, der kommer en enorm stigning af ældre, som vil lægge et enormt pres på sundhedsområdet. Jeg frygter, at vi dermed får et fjerde ben, der vil presse kommunens økonomi. På den korte bane kan det godt være, at økonomien følger med, men der skal forhandles nye aftaler hvert år, hvor vi står med den store stigning i ældre. Der synes jeg at sporene skræmmer fra ældreområdet, hvor vi end ikke har kunnet blive kompenseret for den demografiske udvikling, siger Henrik Møller.

Konservativ jubel

Birgitte Bergman, der er lokal Folketingskandidat for De konservative, glæder sig over regeringens og Dansk Folkepartis sundhedsreform.

Hun mener, at reformen baner vejen for et bedre lokalt sundhedstilbud i Helsingør kommune.

– Det her er en glædelig dag for Helsingør og for hele Danmark. For Helsingør vil aftalen især give mulighed for at styrke det nye sundhedshus. Det er afgørende, at vi får skabt de helt rigtige rammer i det nye sundhedshus. Det gamle hospital i Helsingør blev lukket alt for hurtigt, og jeg vil arbejde for, at der blandt andet bliver sengepladser i det nye sundhedshus, så vi atter får en form for sygehus her i Helsingør, der kan tage sig af alt det, der ikke er svært. Jeg er meget bekymret for, at der skæres på sengepladserne i det nye sygehus i Hillerød. derfor er det ekstra vigtigt, at vi får sengepladser i Helsingør i det nye sundhedshus, siger Birgitte Bergman.

Det nye sundhedshus ventes at kunne åbne i 2021.

Den konservative kandidat glæder sig desuden over, at Region Hovedstadens 1813-nummer erstattes af et landsdækkende 113-system.

– Vores lille Danmark er for lille et land til fem forskellige systemer. Det er for dyrt og for mange bliver tabt. Vi kan bruge pengene klogere, siger hun.

Her er hovedelementerne i sundhedsaftalen

VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti har tirsdag indgået en aftale på sundhedsområdet. Aftalen indeholder omkring ni milliarder kroner til sundhedsvæsenet fra 2020-2025.

Her er hovedelementerne i aftalen:

Patientrettigheder skal styrkes:

Patienternes rettigheder inden for udredning og behandling samles i én særskilt lov.

Der skal være bedre støtte og vejledning, og patientrettigheder skal respekteres og overholdes i hele landet.

Førstegangsfødende skal have ret til to dages ophold på sygehus eller patienthotel.

Der skal være flere muligheder for eksperimentel behandling ved livstruende sygdom.

Psykiatrien skal styrkes:

Kapaciteten og kvaliteten i behandlingen af de mest syge psykiatriske patienter skal styrkes.

60 millioner kroner afsættes årligt fra 2021 til at oprette nye intensive sengepladser i psykiatrien frem for opgradering af eksisterende senge.

Behandlingskapaciteten i psykiatrisk speciallægepraksis for børn og unge skal udbygges. 30 millioner kroner afsættes årligt fra 2021 til at oprette flere ydernumre for privatpraktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatrien.

10 millioner kroner afsættes årligt fra 2020 til at lave en særlig indsats for sårbare unge mellem 17 og 20 år.

Flere hænder:

Der skal være en større kapacitet i den almene sundhedspraksis, og opgaverne skal tilrettelægges mere fleksibelt.

Der skal uddannes flere praktiserende læger. Der oprettes i alt 160 ekstra hoveduddannelsesforløb i 2019 og 2020. 320 ekstra introduktionsstillinger i almen medicin kan opslås i 2019 og 2020. Det skal sikre en god lægedækning på tværs af landet.

Der skal optages 2000 ekstra på sygeplejerskeuddannelsen fra 2019-2022.

Flere sygeplejersker skal motiveres til at gå op i tid. 28.900 af i alt 53.500 sygeplejersker arbejder i dag på deltid.

Bedre forhold for patienter i det nationale sundhedsvæsen:

Der skal være øget tryghed på akutområdet. 20 nye akutberedskaber skal etableres i de områder af landet., hvor der er særligt behov for at kunne rykke hurtigere ud.

Et fælles landsdækkende lægevagtnummer, 113, indføres. Det betyder, at 1813-nummeret i Region Hovedstaden nedlægges.

Der skal laves et forpligtende nationalt samarbejde om en højt specialiseret sygehusbehandling, og der skal være øget samarbejde og flere tværgående løsninger på it- og dataområdet.

Nærhed og sammenhæng:

21 sundhedsfællesskaber, der organiseres om 21 akutsygehuse, skal sikre sammenhæng og nærhed.

Der skal være bedre kompetencer i det nære sundhedsvæsen og nye moderne sundhedshuse. En Nærhedsfond på 8,5 milliarder kroner sættes af til det fra 2020-2025.

Fremtidig organisering af sundhedsvæsenet:

Regeringen og Folketinget fastsætter retning med en udviklingsplan.

Sundhedsvæsen Danmark sikrer fremdrift og sammenhængende løsninger i hele landet, og sundhedsforvaltninger erstatter regionerne.

Kilde: Aftale af 26. marts:

Et stærkere sundhedsvæsen – tættere på dig.

Artiklen sidst ændret: 27. marts 2019 12:33

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018