Forsyning Helsingør udskyder affaldssortering


Af Helsingør Dagblad

Der kommer til at gå lidt tid endnu, før der kommer gang i affaldssorteringen i Helsingør.

Forsyning Helsingør har for anden gang været nødt til at udskyde det nye indsamlingssystem for husholdningsaffald. Det betyder, at det først bliver i løbet af e næste par år, at borgerne i Helsingør kommune skal i gang med at sortere deres husholdningsaffald.

AFFALDSSORTERING: Oprindeligt var det meningen, at de første helsingoranere skulle begynde at sortere deres husholdningsaffald i foråret 2019. Så blev det udskudt til efteråret, og nu er seneste melding, at det først bliver til foråret 2020, der kommer gang i affaldssorteringen i de helsingoranske hjem. Det skriver Forsyning Helsingør i en pressemeddelelse.

Ændringen af tidsplanen skyldes primært lang leveringstid på nye skraldebiler med dobbeltkammer, der fremover bliver nødvendige for at samle affald ind ved enfamilieboliger. Samt behov for at sikre en smidig hjemtagning af renovationskørslen i efteråret 2019, før der udrulles et nyt system.

Ønsker god start

– Det er vigtig for os, at den nye sortering og indsamling af husholdningsaffald får en god start – og at kunderne oplever, at ordningen fungerer med et højt serviceniveau. Derfor har vi valgt at rykke starttidspunktet og bytte lidt om i rækkefølgen på hvilke boligtyper, der starter hvornår. Uanset rækkefølgen er det stadig forventningen, at vi kan nå målet i kommunens Affalds- og Ressourceplan om, at 50 procent af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022”, fortæller bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør, Per Tærsbøl.

Med det nye indsamlingssystem, skal alle husstande i kommunen begynde at sortere affaldet i fem fraktioner; papir/pap, metal, plast, madaffald og restaffald.

Den nye tidsplan betyder, at indsamlingssystemet starter i etageboliger i foråret 2020. I bykernen i Helsingør Centrum, hvor det kan være svært at få plads til alle beholdere, vil Forsyning Helsingør gå i dialog med brugerne om skræddersyede løsninger i efteråret 2020 / foråret 2021. Indsamlingen i enfamilieboliger, der ellers var planlagt til september 2019, starter foråret 2021. Det samme gør indsamlingen i sommerhuse. Er der rækkehuse blandt enfamilieboligerne, der ønsker at dele affaldsbeholdere, kan dette sættes i gang forår 2020.

Det nye indsamlingssystem vil blive rullet ud til alle 31.000 husstande i Helsingør Kommune.

Individuelle løsninger med boligselskaber

Medarbejdere i Forsyning Helsingør er i fuld gang med at forberede systemet. Det gælder blandt andet etableringen af individuelle løsninger ved etageboliger, hvor store beholdere til hver af de fem affaldsfraktioner skal placeres fordelagtigt og i dialog med boligselskaberne. Etageboliger, der allerede nu ønsker at starte dialogen om deres affaldsløsning, er velkomne til at henvende sig til Forsyning Helsingør. Udrulningen af indsamlingssystemet fra foråret 2020 vil ske i takt med at de individuelle løsninger falder på plads.

Indtil da fortsætter den nuværende indsamlingsordning for alle husstande.

Artiklen sidst ændret: 13. maj 2019 15:13

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018