Klumme: Du er del af en plan …


Af Jacob Henriques

Kamilla Konstantyner er moderator, debattør og skribent.

Lige om lidt bliver der vedtaget en plan for, hvordan Helsingør Kommune skal udvikle sig de næste 4 år. Det kommer til at betyde noget for ALLE, der bor i kommunen. Så hvis du læser med hertil, så kommer den vigtige oplysning i denne klumme her: Den 2. juni er der høringsfrist, og der skal du have givet dit synspunkt på, hvordan kommunen skal udvikle sig de næste 4 år.

Borgmesteren skriver da også til os alle sammen inde på Helsingør kommunes hjemmeside:

– I de seneste år har vi i Helsingør Kommune oplevet, at mange udviklere og bygherrer gerne vil bygge og udvikle i vores by. I dialogen med dem er Kommuneplanen et vigtigt styringsværktøj.

Så vidt så godt. Det er helt fantastisk, at vi i Danmark har nogle rammer, der gør, at processen er fastlagt. Alle kommuner skal igennem en kommuneplan hvert 4. år, men hvordan de gør det, er op til dem. I Københavns kommune har man for eksempel haft Københavnersnak kørende i et halvt år nu, hvor kommunens embedsmænd har lavet pop-up snakke, hvor de har diskuteret Københavns fremtid. Og selv har jeg netop skrevet program til en konference, som jeg i egenskab af chefredaktør på Estate Media, skal være moderator på i september om alternative boformer, som er en del af Københavns kommunes kommende plan.

For en af de ting, der er vigtige i kommuneplanen, er at sikre sig, at rammerne faktisk også matcher de boliger, vi som borgere gerne vil have. Men der er også meget andet som for eksempel om der må bygges butikker på din nabogrund eller boliger i 1 eller 3 etager.

Og så kommer vi tilbage til pointen ovenfor: For har du været inde på helsingor.dk og læse planen? Jeg tror, at det er de færreste, og hvis du har, har du måske ligesom mig, der ellers beskæftiger mig meget med byudvikling, haft svært ved at danne dig et overblik.

Når nu kommuneplanen er så vigtig for byens udvikling, og min tese er, at forholdsvis mange ikke har fået tjekket den ud, kommer kommuneplanen så godt nok ud over rampen til borgerne? Det synes jeg ikke. Det bør ikke være en labyrint for almindelige borgere at tilgå planen.

Man kunne også spørge hvorfor, – når nu Helsingør skal kunne alle de gode ting, der står i kommuneplanen, – det så går så utrolig langsomt frem med nogle af de projekter, der allerede er i gang. Det gælder for eksempel småkagegrunden, hvor der er hærværk og ildspåsættelser, og hvor ejeren af Forever Fitness nu har offentliggjort, at han ikke orker at vente længere på en samlet plan, så han starter renovering på sin egen bygning. Det er jo fuldt forståeligt, men også rigtig ærgerligt, at den plan ikke kan blive gennemført lidt hurtigere i fællesskab.

Jeg ser på flere måder, at vi i Helsingør Kommune har de helt rigtige intentioner og vil mange gode ting. Men også, at vi ikke helt kommer udover rampen i det tempo og den form, vi har brug for. Hvis vi i kommunen, – og det tjener vores allesammens interesse, – skal opnå målsætningerne, så skal vi blive bedre til at kommunikere, hvad kommunen vil, og vi skal kunne eksekvere hurtigere og bedre.

Og så endnu et hjertesuk: Det er heller ikke helt elegant, at først bliver høringsfristen meldt ud, og så bliver den forlænget, fordi kommunen ikke kan holde dialogaften i god nok tid. Den slags skal vi altså lære i Helsingør kommune at have forudset, inden tingene bliver behandlet, for det virker ikke topprofessionelt at arbejde med undtagelser i stedet for, at tingene er rigtige fra start. Når det er sagt, ligger der jo som sagt de bedste intentioner bag, men der er plads til forbedring.

Ligesom det også kunne være rigtig fedt i en pendlerkommune, at dialogen ikke foregår en hverdag fra 14-18. Der er man bare tit på arbejde, og hvis vi skal have en bedre proces og forståelse af sagsgangene, så vil det være en kæmpe fordel, at man tænker de hensyn ind, så det ikke virker som et håb om, at der kommer så få som muligt. Det er i øvrigt den 20. maj på Rådhuset, at der er åbent hus om kommuneplanen.

Så skal vi nu ikke prøve at samarbejde lidt mere i Helsingør Kommune – borgere, forvaltning og politikere og tage lidt mere hensyn og gøre planlægningen rigtig fra start. Så er jeg sikker på, at ikke bare Kommuneplan 2019, men også rigtig mange andre beslutninger og processer i kommunen kommer til at gå meget bedre.

Artiklen sidst ændret: 14. maj 2019 14:19

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Vil du gerne sortere dit affald?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018