Elever bliver klædt på til at stave gennem musik og bevægelse.


Af Tine Zedeler

Elever i 0.klasse på Tikøb Skole synes, det er sjovt at lære vokaler og konsonanter. Det bliver nemlig ledsaget af musik og bevægelse.

TIKØB: Børnene i 0.klasse på Tikøb Skole kan godt lide at lære om bogstaver. Siden skoleårets start er de blevet undervist efter en helt ny måde, som kombinerer sang, musik, rytme, bevægelser og håndfonemer, hvor eleverne synger og rapper sig gennem konsonanter og vokaler. Der er tale om et supplement til den almindelige undervisning, fortæller elevernes klasselærer.

– Den musikalske tilgang er anderledes end den, de er vant til. Eleverne arbejder meget legende med ord og bogstaver. Og de synes alle sammen, det er sjovt, fortæller Jane Hertz.

Bedre grundforståelse

Det er musiklærer Thomas Mehr fra Hillerød, der står bag undervisningsmetode og materiale “Ordstrømmen”. Konceptet er inspireret af bogen “Hjemme i fonemernes verden” af Jørgen Nygaard Markussen.

Thomas Mehr glæder sig over elevernes udbytte af undervisningen.

– Min motivation er at give børnene bedre forudsætninger for at lære at læse hurtigere. Det er med til at give dem en solid grundforståelse for bogstavlydene og deres sammenhæng med bogstavformerne. Alle børn har glæde af det, også dem der er lidt mere urolige i klassen, siger Thomas Mehr.

Elever scorer højt i test

At eleverne udover at have det sjovt sammen også har en faglig gevinst, tyder den seneste sprogtest, der er gennemført i klassen, på.

– Alle 24 elever scorede mellem 45 og 50 point, som er den bedste kategori. Det er svært at sige, om det skyldes Ordstrømmen. Men det er i hvert fald et påfaldende resultat. Normalt plejer eleverne at fordele sig på alle tre kategorier, siger Jane Hertz.

– Jeg er fantastisk glad for at opleve, at eleverne har klaret sig så godt i testen, siger Thomas Mehr.

Pilotprojekt

Ordstrømmen er udviklet til børnehaveklasseelever, og eleverne på Tikøb Skole har fungeret som testklasse som en del af et pilotprojekt. Også de kommende 0.klasser på skolen får glæde af den musikalske måde at lære på.

De gør de kommende 0.klasser i Hillerød Kommune også. Således har kommunen lagt billet ind på, at alle 0.klasser skal undervises efter konceptet de kommende to år.

Undervisningskonceptet råder over en portal, som er udviklet i samarbejde med to kollegaer, fortæller Thomas Mehr.

O.klasse på Tikøb Skole opførte i sidste uge en koncert for skolens øvrige elever, hvor de viste hvad de har lært ved at følge den musikalske undervisning.

Artiklen sidst ændret: 20. maj 2019 13:02

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Gør du mere ud af at støtte lokalt i disse corona-tider?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018