Vejret æder sig ind på de nordsjællandske kyster. Men hvem skal betale for at sikre dem? Nu vil flere partier have staten til at betale en del af den enorme regning.

Af Jesper Munch Nielsen

Vil nu have staten til at betale for nordsjællandsk kystsikring

Dansk Folkepartis Marlene Harpsøe vil have sagen op i Folketinget. Helsingørs borgmester Benedikte Kiær roser tiltaget.

HELSINGØR: Det er ikke rimeligt, at grundejerne alene eller sammen med de respektive kommuner skal betale regningen for kystsikringen i Helsingør, Gribskov og Halsnæs. Ifølge et forslag fra Dansk Folkeparti og De Konservative skal staten med i finansieringen af det op til 300 millioner kroner dyre projekt med strandfodring, som skal sikre og styrke de nordsjællandske kyster, der bliver udsat for det mere og mere vilde vejr.

– Vi har i De Konservative og Dansk Folkeparti givet hinanden håndslag på at bringe det ind på Christiansborg. Vi skal have staten til at medfinansiere projektet. Det er et godt projekt, men grundejerne skal ikke stå med hele regningen selv. De skal ikke stavnsbindes til deres boliger, fordi de sidder alene med hele finansieringen. Det er urimeligt at stille folk i den situation, forklarer Marlene Harpsøe, DF-medlem af Helsingør Byråd og folketingsmedlem.

Hun er gået sammen med partifællen Morten Messerschmidt og den konservative Mette Abildgaard om at tale sagen på dagsordenen i Folketinget.

Mangler grundlag

Projektet har været diskuteret i Helsingør i flere år.

I byrådet blev kursen oprindeligt sat efter, at Helsingør Kommune ville betale de 50 millioner kroner, som det alene i startomkostninger vil koste at kystsikre Helsingørs nordkyst – fra plantagen i Hornbæk til Grønnehave i Helsingør – ved hjælp af strandfodring. Og så kunne grundejerne selv betale for vedligeholdelse og anden kystsikring. Senere var der flertal for, at kommunen og grundejerne skulle dele regningen.

Byrådet fik dog aldrig taget en endelig beslutning i sagen, fordi grundlaget til at fordele regningen ikke var godt nok, mener politikerne. Kommunens embedsmænd har fået til opgave at komme med en mulig fordelingsnøgle.

Rigtigt mange penge

Nu kommer så forslaget om statslig medfinansiering af kystsikringen – en tanke, der ikke tidligere har vakt begejstring på Christiansborg.

– Jeg har ikke noget imod, at kommunerne medvirker til at betale, hvis der fortsat er råd til kommunens kerneopgaver som børnehaver og plejehjem. Men jeg vil gerne se, at kommunerne har fundet finansieringen, for der er tale om rigtigt mange penge. Der er også det helt principielle i, at sikring af vores kyster er en statslig og ikke en kommunal opgave, forklarer Marlene Harpsøe.

Hvor stor en del

Grundtanken i projektet Nordkystens Fremtid, som Helsingør Kommune er gået ind i sammen med kommunerne Halsnæs og Gribskov, er, at de tre kommuner arbejder sammen om at få flyttet sand hen til udsatte strækninger, så de mere og mere hyppige storme ikke æder så meget af kysten.

Nogle partier, inklusiv De Konservative, har støttet, at kommunen bør betale det hele selv. Andre partier har vurderet, at den værdiforøgelse, som husejerne langs Nordre Strandvej får ved, at kystsikringen, bør betyde, at borgerne med huse på strækningen også skal betale en større eller mindre del af de 50 millioner kroner. Men hvor stor en del er der altså ikke taget politisk beslutning om endnu.

Helt på sin plads

Helsingørs borgmester Benedikte Kiær fra De Konservative har tidligere talt om, at staten bør komme til lommerne i denne sag. Så Kiær er helt på linje med forslagsstillerne.

– Det fremgår meget klart af lovgivningen, at grundejerne har ansvaret for deres grunde og også deres kyster. Men på Vestkysten og her i Nordsjællan er vi særligt udfordret på grund af klimaforandringerne. Det er helt fint, at staten giver tilskud til Vestkystens sikring, og det vil være på sin plads, at staten tager samme hensyn til Nordsjælland, siger Benedikte Kiær.

Initialfodringen skal ifølge planen ske om et par år. Forsinkelser har allerede ramt Nordkystens Fremtid-projektet.

Artiklen sidst ændret: 21. maj 2019 14:02

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Har du spillet padel-tennis?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu