Af Claus Kjærsgaard

Fejl rettes: Kronborg Slot skal betale en million

Kronborg Slot har ved en fejl ikke betalt dækningsafgift til Helsingør Kommune i adskillige år, men skal fremover formentlig betale en million kroner om året.

HELSINGØR: Mandag den 24. juni forbedres Helsingør Kommunes budget efter al sandsynlighed med en million kroner om året.

Det ventes nemlig, at byrådet vil godkende en beslutning om at opkræve dækningsafgift for Kronborg Slot.

Dækningsafgiften vil give en årlig merindtægt på en million kroner.

Det er ikke nyt, at Helsingør Kommune opkræver dækningsafgift af offentlige ejendomme. På grund af en fejl har netop Kronborg Slot være fritaget for afgiften. Slottet har ved en fejl været registreret som en kommunal ejendom.

Da fejlen blev opdaget, fik Slots- og Kulturstyrelsen, der ejer Kronborg Slot, først en varsling og senere en besked om afgørelsen. Der var på det tidspunkt ingen indsigelser.

Derfor fik Slots- og Kulturstyrelsen i januar opkrævninger på i alt 1.039.156 kroner. Første rate forfaldt i februar, og den er betalt.

Nu anmoder Slots- og Kulturstyrelsen dog om fritagelse for afgiften. Selv om styrelsen erkender, at kommunen har ret til at opkræves dækningsafgift, så henviser den til at udgiften vil betyde stigninger i huslejen til Kronborgs lejere i form af teatre, caféer og gallerier med videre, og at det vil være “en mærkbar og uheldig omkostning for lejerne”.

Koster café 37.000 kr.

For eksempelvis vil dækningsafgiften koste Café Kadetten 37.000 kr, mens Hamletscenen ifølge Slotstyrelsen skal af med 40.000 kr. Ifølge Slotstyrelsen vil størstedelen af udgiften dog gå til Nationalmuseet, der står til at skulle finde 645.000 kroner på budgetterne.

Set med kommunale briller vejer Slotstyrelsens argumenter ikke tungt. Center for Økonomi og Ejendomme peger fra sin side på, at kommunen er forpligtet til at opkræve dækningsafgiften, da det er en statslig ejendom og der opkræves denne type afgift i Helsingør Kommune.

Adminstrationen mener heller ikke, at Slotsstyrelsen er forpligtede til at lade huslejen stige,men selv frit vælger, hvordan man vil finde pengene.

Hvis Slot- og Ejendomsstyrelsen forhøjer lejen, kan Helsingør Kommune i øvrigt lovligt yde foreningstilskud til Hamletscenen.

For kommunen er det kun muligt at fritage Kronborg Slot, hvis Helsingør Kommune beslutter generelt at stoppe med opkrævning dækningsafgiften.

Byrådet har tidligere besluttet, at der skal opkræves dækningsafgift på ejendomme som Kronborg Slot.

Det er kun hvis Kronborg benyttes af den kongelige familie, at slottet ifølge den såkaldte civillistelov fritages automatisk for ejendomsskatter.

Helsingør Kommune opkræver også dækningsafgift at andre statslige bygninger som Horserød Statsfængsel, Øresundsakvariet, gymnasier, statsskove med videre.

Økonomiudvalget skal tage stilling til Slotssyrelsens anmodning om fritagelse på mandag. Forvaltningen sender en klart signal: Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at der fortsat skal opkræves dækningsafgift for Kronborg Slot og kommunens øvrige statslige, regionale og andre af kommunens ejendomme.

Artiklen sidst ændret: 13. juni 2019 15:11

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Har du spillet padel-tennis?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu