Helsingør har skåret 59 procent af C02-udledningen siden 2007


Af Helsingør Dagblad

Helsingør Kommune har siden 2007 været klimakommune og dermed forpligtet til hvert år frem til 2025 at skære mindst to procent af CO2-udledningen. Det har kommunen hidtil levet op til. Det går endda så godt, at kommunen er blevet Klimakommune plus.

KLIMA: Helsingør Kommune har over de seneste 11 år formået at sikre en væsentlig mere klimavenlig drift af kommunens bygninger.

Fra 2007 til 2018 er kommunens CO2-udledning faldet med 59 procent. Det fremgår af en ny analyse, som konsulentfirmaet Rambøll har lavet for Helsingør Kommune.

I 2008 indgik Helsingør Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune. Dermed forpligtede kommunen sig til at reducere sin CO2-udledning med to procent per år frem til 2025.

Det er mere end lykkedes med en samlet reduktion på 59 procent.

174 ejendomme og 210 biler

Kortlægningen af Helsingør kommunes CO2-udledning omfatter kommunens 174 ejendomme og 210 biler samt de kilometer kommunens medarbejdere har fået godtgjort for kørsel i egen bil.

Ifølge målsætningen på to procent reduktion per år ville den forventede CO2-udledning i 2018 være 12.857 ton. Helsingør Kommunens faktiske totale CO2-udledning i 2018 var 7.281 ton CO2, altså en langt større reduktion end målsætningen.

De kommunale bygninger har siden 2008 skrottet oliefyr til opvarmning, blevet energirenoveret, fået energisparepærer til oplysning, opsat solceller, bevægelsescensorer med mere.

Det er dog ikke kun kommunens egne initiativer, der har ført til den store reduktion. En del af reduktionen er kommet ved, at varme og elektricitet i dag produceres mere klimavenligt end i 2007, ligesom biler kører længere på literen.

Ligger pænt

Men hvor imponerende er 59 procent reduktion egentlig sammenlignet med landets øvrige kommuner?

“Ganske pænt”, vurderer Danmarks Naturfredningsforening.

– Det er en generel tendens, at de klimakommuner, vi har aftaler med, reducerer CO2-udledningen endnu mere, end vi har aftalt. Så det er den gode nyhed. Det er utroligt svært at sammenligne kommunernes indsats, da de har meget forskellige forudsætninger, og vi har ikke indført klimakommuneaftalerne for at benchmarke kommunernes klimaindsats, men for at sikre, at der bliver handlet på klimaområdet. Men det er mit klare indtryk, at Helsingør har godt styr på tingene og ligger i den pæne fjerdedel blandt kommunerne, siger Jens la Cour, der er miljøpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Klima plus

I april 2019 blev Helsingør en af Danmarks 8 klimaplus kommuner.

Det skyldes, at Helsingør Kommune ud over at arbejde med at reducere CO2-udledningen fra kommunens egne bygninger også tilbyder øvrige boligejere rådgivning i, hvordan de kan energirenovere deres boliger. Helsingør kommune er desuden med i Compact of Mayors, der er verdens største samlede indsats for at måle og reducere udledningen af CO2 og klimatilpasse byerne. Initiativet blev lanceret under FNs klimatopmøde i 2015.

Bæredygtig fjernvarme

I sensommeren 2018 blev Helsingørs nye kraftvarmeværk taget i brug.

Det betød allerede i 2018 en reduktion på 34 procent i co2-udledningen fra kraftvarmeværket, og Forsyning Helsingør forventer at kunne levere en endnu mere klimavenlig fjernvarme i 2019.

Læs også leder side 12

Artiklen sidst ændret: 13. juni 2019 12:43

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018