(Foto: Torben Sørensen)

Af Helsingør Dagblad

Klumme: Flere børn og unge på idrætsbanerne

Lynhjem Kunde nr. 34254 Ordre nr. 1753330 Antal visninger: 15-20.000side/logo

Dagens klummeskribent er Allan Jørgensen. Han  blev i 2003 konsulent for bevægelse og sundhed på børne- og ungeområdet i Helsingør. I 2009 blev han leder af Idrætslinjen, og er i dag elitekoordinator og varetager kommunens aftale med Team Danmark. 

Helsingør får med nye idrætsfaciliteter bedre forhold for alle børn, unge og ældre – senest med Idrætsbyen i Espergærde, det snart færdige stadion i Helsingør og den kommende udbygning af Helsingør Svømmehal. Det passer fint med, at Helsingør er en af landets 23 Elitekommuner, der i sammen med Team Danmark, specialforbund og klubberne har idræt og talentudvikling højt prioriteret.

Vi arbejder allerede tæt sammen med kommunens idrætsanlæg om udnyttelse af haller og anlæg i morgentimerne. Det nye stadion bliver en fantastisk ramme for de unge fodboldspillere, der vil kunne have deres tidlige træning her fra august i det nye skoleår. Vi har morgentræning for talenter på 12 lokaliteter – dels på vores idrætsanlæg og sejlsporten på vandet ved Snekkersten Havn, hvor der også satses på idræt og udvikling.

Snakken om stadion har handlet meget om divisionsholdet fra FC Helsingør, men det er heldigvis et stadion til meget mere end det. Den nye kunstgræsbane gør det muligt at have det i brug mange timer om dagen, vel at mærke uden at banen tager skade. Mange former for idrætsdiscipliner og nogle skoleidrætsstævner vil kunne benytte stadion, som en flot arena.

Men hvordan sikrer vi optimal brug af idrætsfaciliteterne – og ikke kun for talenter og eliten? Det kan ske gennem foreninger og skolers samarbejde, så vi øger antallet af idrætsaktive børn og unge. For vi må konstatere, at rigtig mange idrætsfaciliteter kan udnyttes bedre – og at skolerne nogle gange mangler pladsen til aktiviteterne.

Hjælpen kan være en Helsingør-model med inspiration fra studieturen med Team Danmark til Island, hvor stærke foreninger med multisport tager imod børn og unge direkte efter endt skoledag. De fleste islandske børn går til to eller tre idrætter. Det kræver at foreningerne har styr på det organisatoriske og administrationen.

For at styrke klubberne i den retning, kan en løsning være en klubkoordinator, som er deltidsansat af den pågældende klub og Helsingør Kommune. Klubkoordinatoren skal have arbejdsplads i klubben, hvor vedkommende skal have sin daglige gang, i tæt kontakt med klubbens trænere, udøvere og bestyrelse.

Klubkoordinatoren skal være bindeled mellem den pågældende klub og Helsingør Talent & Elite, for at sikre sammenhæng i talentudviklingen. Det sker efter aldersrelateret træningskoncept, der er forskningsbaseret og udviklet af Team Danmark. I daglig tale hedder konceptet ATK 2.0 – og det sikrer den røde tråd i arbejdet. Se og download konceptet her: https://www.teamdanmark.dk/om-os/vores-arbejde/talentarbejde/atk-20/

For at øge tilgangen til foreningen – og for at give flere skolebørn – helst alle børn i 3.-6. klasse nogle gode idrætstilbud, skal koordinatoren være med til at igangsætte idrætstilbud i eftermiddagstimerne. Foreningen skal samarbejde med de nærmeste skoler og SFO’er om det. Skolen kan i SFO-tiden sende børn og pædagoger over til foreningens trænere.

Bedste eksempel lige nu er Helsingør Svømmeklubs varetagelse af skolesvømningen med H20-camp, hvor et samarbejde mellem kommunen og klubben giver gode resultater. Her foregår det planlagt i skoletiden. Helsingør Svømmeklub løfter opgaven flot!

Tidligere har flere skoler sammen med Dansk Skoleidræt haft Skolesport på programmet, hvor elever lige efter skole har haft et idrætstilbud på skolen, styret af klubbens trænere eller unge udøvere. Problemet er imidlertid, at tilknytningen til foreningen ikke bliver stærk nok. Det vil være bedre, hvis aktiviteterne foregår i klubbens rammer og på vores idrætsanlæg, der ofte er ubenyttede i de tidlige eftermiddagstimer.

Ud over Helsingør, er også Kolding i gang med, at implementere ideerne fra Island til en dansk model. Jeg tror på, at klubberne i Helsingør har potentialet til at indgå i et tættere samarbejde med kommunen og skolerne – og få flere unge idrætsaktive på banerne og i hallerne.

Artiklen sidst ændret: 17. juni 2019 10:57

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Cafe Chaplin 15-20.000 win okt 19/20 1754490 sweet okt-nov-dec

Job i Nordsjælland

Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x
Øresundsakvariet april 19/20 10-15.000 win  1752510
Kim Stege VVS 501235, 1753333, Winwin aftale 1 aug19/20
Smoke n Steam  1751732, 15-20.000 win  maj 19/20
Louise Klinikken, 397931, 1754223, 10-15.000  win maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu