Af Jesper Munch Nielsen

Blog: Få styr på kloakvandet i Espergærde

Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360

Udsæt byggeri

DEBAT: Er der rimeligt at udsætte naturen og menneskene i Espergærde for overløb af spildevand med fækale bakterier ved Espergærde strand og de lokale vandløb, Munkesøvandløbet og Søbækrenden?

Det meste af Espergærde er fælleskloakeret dvs. af spildevand fra toilet og køkken løber i fælles kloak med regnvand.

Allerede nu risikerer man, at der optræder coli- og andre uønskede bakterier i Munkesøvandløbet og ved Espergærde strand, fordi renseanlægget i Espergærde ikke har kapacitet til både kloakvand og regnvand.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har klaget til Miljøklagenævnet over manglende miljøvurdering af spildevand i forbindelse med det nye byggeri i Kelleris.

Helsingør Kommune har på den baggrund lavet en miljøvurdering, som beskriver kloaksystemet som udfordret, især ved kraftig regn.

Alle nye byggerier i Espergærdes renseanlægs opland, altså både Kelleris, det tidligere erhvervsområde samt andre nye bebyggelser, hvorfra der afledes en øget mængde regn- og spildevand til kloak, vil bidrage til overbelastningen af renseanlægget.

Nye byggerier øger det befæstede areal, så regnvand ikke kan sive ned. Selvom disse bebyggelser bliver separatkloakeret, dvs. at kun toilet og køkkenafløb fortsætter til renseanlægget, øges belastningen af renseanlægget.

Med de forventede klimaændringer vil der i perioder fremover komme kraftigere nedbør (monsterregn), som via de gamle fælleskloakerede områder vil bidrage til flere overløb fra renseanlægget.

DN ønsker, at man i Espergærde får styr på kloakvandet, før man gennemfører de nye byggerier i Espergærde.

Artiklen sidst ændret: 12. juli 2019 13:00

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Cafe Hammermøllen 383039, 1728365, 15-20.000 win win juni 19/20

Job i Nordsjælland

Fliserensning.dk april 19/20 15-20.000 win 1753334, skift 3/5, 2/7, 1/8
Bruuns rengøring logo  25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013
Snedker Martin Olsen 375317, 1753662, win 1 aug 19/20
Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
Nyrup hus center for job 1755113, 15.000-20.000 win maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu