Den tidligere borgmesterbolig i det blå hus har i årtier været skiftevis foreningshus og ungdomshus. Nu rykker børn- og ungerådgivningen Headspace også ind i de gule hus til højre. Foto: Lars Johannessen.

Af Pernille Hermann

15 foreninger skal flytte ud af foreningshuset i Lundegade

Foreningerne har kun sommerferien til at finde andre løsninger. Kommunen samler rådgivning til unge og udsatte familier i den gamle borgmester­bolig.

HELSINGØR: Damgården ved Løvdalsvej og de forskellige skoler i Helsingør er i hast blevet bedt om at stille lokaler til rådighed for femten aftenskoler og foreninger, der lige op til sommerferien er sagt op i det nu tidligere foreningshus i Lundegade 17A.

En af de mange sager på Økonomiudvalgets sidste møde inden sommerferien var en beslutning om at samle al rådgivning til sårbare familier og unge i Lundegade, hvor foreningerne har delt det blå hus med familierådgivningen Tuba, der også har haft konsultation i det gule hus ved siden af.

Hen over hovedet

– Vi føler os ærlig talt dårligt behandlet, når man træffer sådan en beslutning hen over hovedet på femten foreninger, uden at der ligger en plan for, hvad der så skal ske med os. Især fordi det er sket lige op til sommerferien, hvor det kan være meget svært at lave nye aftaler, siger René F. Weichel. Han er formand for Helsingør Skakklub, som er den største af foreningerne i det blå hus.

– Det er dobbelt ærgerligt for os, fordi vi har fået mange nye medlemmer og nu er blandt landets tyve største skakklubber med 52 aktive medlemmer. Nu kan vi ikke en gang fortælle dem, hvor vi starter sæsonen, forklarer han.

Helsingør Skakklub har fået tilbudt et lokale på Skolen i Bymidten. Her er det muligt at opstille de 20-30 borde, der skal til for at samle medlemmerne og arrangere turneringer. Men der mangler et sidelokale, hvor man kan hygge sig bagefter uden at genere dem, der spiller.

Ro og latter

– Kommunens center for kultur og idræt har været flinke nok. Det er dem, der i al hast er blevet bedt om at hjælpe os med at finde andre løsninger. Men mange implicerede er jo nu på ferie, og det er umuligt at få overblik over, om der er andre muligheder end dem, vi får tilbudt af kommunen, siger René Weichel.

Naboskabet i Lundegade har givet problemer, fordi foreningernes aktiviteter medfører “naturlig støj i form af latter, snak og samvær”, som der står i økonomiudvalgets dagsorden.

Modsat har naboerne i det gule hus et stærkt behov for ro og diskretion. Tuba tilbyder psykologhjælp til børn af forældre med misbrugs­problemer, og det har desuden knebet med pladsen i det gule hus.

Hjemløs rådgivning

Den aktuelle anledning til at opsige foreningerne i det blå hus er dog lokaleproblemer for Headspace, der tilbyder rådgivning til alle børn og unge i Helsingør. Headspace måtte rykke ud af den tidligere pedelbolig på Skolen ved Rønnebær Allé på grund af skimmelsvamp og kan ikke længere være på den midlertidige adresse på I. L. Tvedesvej.

Ganske vist er pedelboligen nu renoveret, men det har vist sig at have stor betydning, at rådgivningen har en meget central adresse i bymidten. Derfor valgte økonomiudvalget at imødekomme forslaget om at samle de to rådgivninger i Lundegade.

Artiklen sidst ændret: 17. juli 2019 09:41

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Har du spillet padel-tennis?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu