Den Internationale Højskole modtager 10 mill. kr. til stort byggeprojekt


Af Kirsten Moth

Den A.P. Møllerske Støttefond blåstempler stort byggeprojekt på skolen i Helsingør, der er den eneste af sin art i verden.

Foto: Torben Sørensen

torben@kalabas.dk

HELSINGØR: Glæden er stor på Den Internationale Højskole i Helsingør, verdens eneste skole af sin art. Den har netop modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Det betyder, at skolen med blåstemplingen fra Den A.P. Møllerske Støttefond er kommet et afgørende skridt nærmere med det byggeprojekt, som arkitektfirmaet Urban Power har udarbejdet til den markante udvidelse af skolen.

Som skitserne på denne side viser, er der tale om et smukt og originalt dispositionsforslag til et projekt, der både inkluderer ny- og ombygninger.

100 års jubilæum

– Hvis alt går efter den ambitiøse tidsplan, vi har lagt, kan ny- og tilbygningerne stå færdige til oktober 2021, hvor skolen fylder 100 år, siger forstander Søren Launbjerg, der har været leder af skolen i 10 år og som har været med til at skabe en skole med stor elevsøgning og med en særdeles sund økonomi.

Byggeprojektet har et samlet budget på 34,5 millioner kroner. Ud over de 10 millioner kroner, som netop er blevet doneret, kan højskolen selv bidrage med 12 millioner kroner, mes de resterende 22 millioner kroner skal findes gennem fonde.

– Med fondstøtten fra Støttefonden har vi fornyet motivaton og håb for, at arbejdet med at søge fondsmilder til den resterende del af byggeprojektet vil bære frugt, siger Søren Launbjerg.

Lokalt og internationalt

Nybyggeriet vil ikke betyde, at skolen får flere elever på de lange kurser.

– Vores mål er ikke at få flere elever på de lange kurser. Vi har ca. 100 elever ad gangen og det er fint. Ambitionen er at få bedre rammer og faciliteter til undervisningen og til alle de arrangementer, som vi også holder for lokalsamfundet. Vores FN-auditorium med plads til 150 mennesker og med to store klasselokaler på førstesalen vil også øge vores muligheder for samarbejde med lokale skoler og med vores samarbejdspartnere i det hele taget, siger Søren Launbjerg.

Se faktaboksen om nybyggeriet.

Hundredevis af elever med ca. 30 forskellige nationaliteter ad gangen besøger årligt højskolen i Helsingør på kurser af mellem tre og 24 ugers varighed.

Artiklen sidst ændret: 1. august 2019 15:41

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018