Øresundstolden bliver digital


Af Helsingør Dagblad

Museet for Søfart har hjulpet med at indsamle de store mængder data

Arkiv: Øresundstoldens protokoller er en af verdens vigtigste kilder til handlens og søfartens historie. Nu er 1,8 millioner skibspassager forbi Kronborg og Helsingør digitaliseret og lagt online i et storstilet hollandsk projekt: The Soundtoll Registers Online.

Øresundstolden har haft enorm betydning for Danmark og især for Helsingør, der blev en af de vigtigste byer i Europa i en lang årrække. Øresundstold blev opkrævet i Helsingør fra skibe, der sejlede gennem Øresund i perioden fra ca. 1429 til 1857 og var en vigtig indtægtskilde for de danske konger. Selve toldregnskaberne er bevaret fra 1497, 1503, 1528, 1536-1548 og fra 1574 frem til 1857. De giver et unikt indblik i skibsfarten og varehandlen i Nordeuropa, hvor man kan finde lister med skibenes navne, deres størrelse, last og nationalitet m.m.

– Øresundstolden har haft en enorm betydning for Danmark og Helsingør igennem historien. Regnskaberne er nu digitaliseret og tilgængelige for alle, der er nysgerrige på hvad, der sejlede igennem Øresund. De fortæller hvor skibene kom fra, skulle hen og hvad de havde med i lasten. Jeg er glad for, at Universitet i Groningen og landsdelsarkivet Tresoar i Holland tog initiativet til at gøre Øresundstoldens historie digital. Også en stor tak til Museerne Helsingør og Søfartsmuseet for at hjælpe med at taste de enorme mængder data ind. Regnskaberne for tolden giver os et unikt indblik i et stykke Danmarkshistorie, og nu er fortidens historie fremtidssikret, siger Benedikte Kiær, der er borgmester i Helsingør Kommune.

Øresundstolden er på Memory of the World, UNESCO’s liste over arkivalsk verdensarv.

Se digitaliseringen af Øresundstolden: https://www.soundtoll.nl/index.php/en/

red.

Artiklen sidst ændret: 20. august 2019 10:00

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Hvad synes du om mediernes dækning af coronavirus?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018