Klumme: Planstrategi! Spændende. Men hvor var de unge mennesker?


Af Jacob Henriques

Dagens klummeskribent er vinhandler Claus Nissen.

Claus Nissen er indfødt helsingoraner årgang 1964. Han er gift og har tre voksne børn. Han driver vinhandel i Prøvestenscenteret, og bruger sin fritid på vinskoler i Helsingør Vinmuseumsforening: Og så er Claus Nissen også formand for Centerforeningen i Prøvestens Centret og Detalhandelsforeningen i Helsingør Kommune.

Torsdag i sidste uge, var jeg så heldig, at jeg var invitereret til at komme med mit syn på, hvordan Helsingør Kommune skal udvikles de næste 12 år. Mødet var arrangeret af Helsingør Kommunes BYLAB.

Det var et rigtig fint initiativ. Det er godt med borgerinddragelse, og der var fine plancher, hvor visionen for 2030 også indgik.

Jeg tager selvfølgelig udgangspunkt i detailhandlen, da den, i min optik, er noget af det vigtigste for at have en attraktiv kommune. Det er vigtigt for os, der bor her. Det betyder noget for de overvejelser, man gør sig, hvis man tænker på at flytte hertil. Og så er det naturligvis afgørende vigtigt for alle de en dags turister, der besøger os hver dag. Der er ikke mange, der tænker over det, men detailhandlen er det erhverv med fleste ansatte i vores område, så det skal vi værne om. Dette kan selvfølgelig gøres ved at styrke de nuværende handelsområder, i stedet for at klatmale med et nyt supermarked, hver gang der bliver bygget en gruppe nye boliger.

Publikummet til dette planstrategimøde var i den modne alder. Mest 50+. Jeg spottede en enkelt person under 30. Men hvor var alle de andre unge i vores kommune?

Det er jo virkelig ærgerligt, at de ikke lige havde tid til at deltage. De kommer jo til at skulle bruge byen og kommunen meget længere, end jeg, som jo er +50, skal.

Man kommer nok til at retænke borgerinddragelse og borgermøder, hvis de yngre generationer skal møde op. Måske kunne det være en ide at lave nogle flere planstrategimøder, de steder, hvor de unge kommer. Det er overvejende sandsynligt, at der ville komme nogle helt andre og sikkert også mere spændende forslag på bordet. Mon ikke at Helsingør Ungdomsskole eller gymnasierne og erhvervsskolen kunne lægge lokaler til? Så min opfordring til BYLAB: Spørg de unge mellem 18 og 35.

Det kunne jo være, at de unge ville blive i kommunen, hvis der blev bygget et stort antal ungdomsboliger på parkeringsarealet med Svingleport, ungdomsboliger med udsigt ud over Øresund. Kig mod Aalborg og Aarhus. Der har man fundet plads til de unge på attraktive adresser.

Mottoet kunne jo være: Bo i Helsingør og studerer et andet sted.

Grunden til at den tanke er med i mit oplæg til de næste 12 år er, at det er så dyrt at finde en studiebolig eller kollegieværelse eller lejlighed i København.

Roskilde og Ålborg har set lyset og bygget en masse boliger til de unge, med lavhængende frugter som et mere attraktivt cafeliv i byen. Dette kunne måske også gøre, at der kunne skabes en musikfestival a la Smuk fest i Skanderborg.

Udviklingen i vores kommune er jo ikke kun ungdomsboliger og detailhandel. Kulturen er jo på et niveau, hvor vi skal til at gøre os tanker om, hvordan vi skal løfte til NEXT LEVEL (næste skridt op). Jeg mener jo, at hvis vi vælger at løfte niveau, så kan man ikke komme udenom af værftshallerne skal udvikles til en multiarena, som vil give uanede muligheder. En sådan multiarena kunne jo bruges alt mulig lige fra teater til sportsevents.

For at alle mennesker skal kunne komme rundt i byen, både dem der pendler og dem, der skal rundt og handle, så kræver det en opgradering af nogle få veje i selve Helsingør. Man burde udvide Klostermosevej fra Esrumvej til Kongevejen. Der er tit flaskehalse. Hvorfor ikke få lavet det ekstra tunnelrør under jernbanerne i Snekkersten? Kongevejen burde udvides til to spor i hver retning helt med til Flyderborgvej, og endelig burde motorvejen føres helt ind til den første rundkørsel.

Det ville gøre, at vi kan komme lettere frem.

Artiklen sidst ændret: 21. august 2019 16:46

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Vil du gerne sortere dit affald?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018