Mange tusinde bilister gik i politiets fartfælder i begyndelsen af august. Foto: Niclas Jessen

Af Niels Berg

Fartkontrol skæppede i politiets bødekasse

Meny april 19/20 25.000 IKKE win  random 1763673

I løbet af otte dage i august skrev færdselspolitiet godt 5.300 bøder ud til bilister, der kørte hurtigere end tilladt.

HELSINGØR: I perioden fra mandag den 12. august til søndag den 18. august gennemførte dansk politi målrettede indsatser mod hastighedsoverskridelser i trafikken. Indsatserne var koordineret på europæisk plan i regi af TISPOL.

Ved de målrettede hastighedskontroller blev der konstateret lidt over 5.300 hastighedsoverskridelser.

Politiet noterede flere end 2.600 overskridelser af den generelle hastighed i byerne, knap 1.700 overskridelser af den generelle hastighed på landeveje og motorveje og knap 1.000 overskred den skiltede hastighed på vejene, blandt andet på strækninger, hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejder.

“Det er for mange”

– Der er stadig for mange bilister, der kører for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for fare. Fart dræber og er stadig et problem for trafiksikkerheden, som kræver politiets fortsatte opmærksomhed. Når hastigheden sættes i vejret øges både den strækning, som bilen når at køre inden føreren reagerer, og bilens bremselængde, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i en kommentar til kontrolresultatet.

– Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne, tilføjer færdselspolitiassistenten.

Forskel på vejene

Uheldsrisikoen er dog ikke lige stor for alle typer af veje. 100 kilometer i timen på en motorvej er mindre farligt end den tilsvarende hastighed på en landevej eller en byvej.

Det skyldes at en motorvej er konstrueret til disse høje hastigheder, og at der her kun kører personbiler og lastbiler.

Landeveje og veje i bymæssig bebyggelse er derimod konstrueret til meget lavere hastigheder, og trafikken er mere kompleks, da både fodgængere, cyklister og biler er til stede.

I op mod halvdelen af alle dødsulykker eller ulykker med alvorligt tilskadekomne med personbil, kørte føreren hurtigere end tilladt.

berg

Artiklen sidst ændret: 22. august 2019 13:30

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Øresundsakvariet april 19/20 10-15.000 win  1752510

Job i Nordsjælland

Tikøb dæk 19/20, 20-25.000 win win 1752517, ferie 31+32
Apotek 688802 1757803 2/9-24/11, Mave/tarm 15-20.000 win win
Forsyning 375744, 1758728 15-20.000 win juli 19/20
Snevig april 19/20 15-20000 win win 1751730, skift 8/8
Brødsnedkeren april 19/20 10-15000 win win 1751633, skift 29/5, 20/9

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu