Cyklister skal have bedre forhold


Af Jesper Munch Nielsen

Byråd sender forslag til ny cyklistplan i offentlig høring.

HELSINGØR: Helsingør skal op på hesten igen eller rettere op på jernhesten igen. Cyklismen lokalt er for nedadgående, og det skal en ny Cyklistplan 2020-2030 lave om på. Det håber politikerne i Helsingør i hvert fald.

I løbet af kort tid kommer forslaget til den nye cyklistplan ud i offentlig høring, så borgerne med gode idéer og konstruktiv kritik kan pumpe endnu mere luft ind i dækkene på planen. Cyklistplanen arbejder med det overordnede mål, at flere helsingoranere skal vælge cyklen, når de skal flytte sig.

– For kommunen er det jo rent win med cyklisme. Der er jo ikke rigtigt noget negativt ved, at folk tager cyklen i stedet for bilen. Fremkommeligheden og sikkerheden i trafikken bliver bedre, hvis flere cykler. Cyklisme er godt for klimaet. Og det forbedrer folkesundheden, at folk cykler. I Odense kunne de konkret se, at borgerne blev sundere, når kommunen satsede massict på cyklismen, siger Christian Holm Donatzky, radikal politiker.

Holm Donatzky er formand for Helsingør Byråds udvalg for by, plan og miljø, som netop har godkendt forslaget til den nye cyklistplan og altså sender det videre ud til høring blandt borgerne. Om nogle måneder rammer planen igen politikernes bord og vil blive vedtaget af byrådet.

Kræver investeringer

Spørgsmålet er så, om politikerne også giver Cyklistplan 2020 medvind ved at afsætte flere penge til at gennemføre de tiltag, der ligger i planforslaget. To millioner kroner om året har byrådets partier allerede givet hinanden håndslag på at understøtte cyklisme-indsatsen med, men som det også kan læses i dagens avis, er listen over mulige projekter meget lang og langt mere kostbar end to millioner årligt kan klare.

I de kommende uger vil Helsingør Byråds partier gå i gang med forhandlingerne om næste års kommunale budget. Holm Donatzky håber på, at det ved budgetforhandlingerne bliver til mindst en fordobling af pengene til at forbedre cyklismen med.

– Hvis vi mener alvorligt, at Helsingør skal være en god cykelkommune, og kommunen skal være med til at løse klimaudfordringerne, så er vi nødt til at afsætte flere midler. Hvis vi for eksempel forhøjer beløbet til fem millioner kroner om året, så vil det være et rimeligt niveau, som vil gøre det muligt at gennemføre flere ting. Men under alle omstændigheder er det urealistisk at tænke, at vi får klaret alting i løbet af et par år, siger Holm Donatzky.

Større utryghed

Cyklistplan 2020-2030 har fire hovedpunkter.

Først og fremmest skal cyklisterne have bedre forhold i trafikken. “At forbedre fremkommeligheden for cyklister” er et omdrejningspunkt i planen, som går efter at få lavet flere cykelstier og skabt trafiksikre cykelforbindelser gennem hele kommunen.

Et andet delmål er “at reducere antallet af tilskadekomne cyklister” i trafikken. Helsingør Kommune kæmper ligesom andre kommuner med, at cyklister er bløde trafikanter, og derfor skal trafiksikkerheden være i centrum ved alle elementer i cyklistplanen, er meldingen fra kommunen.

Når skoleeleverne og institutionsbørn skal afleveres, bliver mange af dem nu om dage kørt i bil af forældrene og helst lige til døren. Cyklistplanen har det delmål “at få flere børn og unge til at vælge aktiv transport til og fra skole og institution”. Det er et problem, der så at sige gøre sig selv værre. Jo flere forældre, der afleverer børn i bil, desto større bliver den trafikale utryghed ved skolen eller institutionen, og så vælger endnu færre at køre på cykel. Så cyklistplanen skal forbedre forholdene omkring skoler og institutioner, så det giver mening at cykle.

Endelig søger Cyklistplan 2020-2030 “at få flere til at kombinere cyklen med offentlig transport”. Stort set alle borgere i kommunen har under to kilometer til nærmeste busstoppested eller station.Men forholdene skal forbedres, så flere borgere kombinerer cyklen med offentlig transport, for eksempel til og fra arbejde.

Det er sket

Som nævnt vedtog Helsingør Byråd for 10 år siden en Cyklistplan 2010.

Med den plan i hånden har kommunen blandt andet fået etableret cykelstier på dele af Nordre Strandvej, på Skindersøvej, på Esrumvej og cykelbaner på Stubbedamsvej. Cyklister har også fået en nemmere vej gennem Helsingørs indre by til og fra Helsingør Station.

Artiklen sidst ændret: 10. september 2019 09:08

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Er der for meget skygge på Axeltorv?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018