Pendlertrafikken over Øresund er stilnet af


Af Mads Birch

Svenskerne er de flittigste Øresundspendlere, men de kommer ikke længere så ofte til Danmark for at få job.

PENDLING: Der er længere mellem pendlerne på færgeoverfarten mellem Helsingør og Helsingborg, og gennem de sidste 10 år er det store boom af arbejdskraft, der tog over Sundet for at møde på jobbet, stilnet af.

Ganske vidst kunne Øresundsinstituttet i sidste uge offentliggøre tal, der viste, at den samlede pendling over Øresund er steget en smule i første halvår af 2019 i forhold til året før.

Men dels er tilvæksten sket på Øresundsbroen, hvor især antallet af togrejser er steget, mens ForSea-rederiets salg af månedsbilletter mellem HH-byerne er gået tilbage med 1,9 procent.

Og dels har pendlertrafikken aldrig overvundet den store tilbagegang, der skete i kølvandet på finanskrisen i slutningen af nullerne. Her forsvandt især de unge svenske øresundspendlere mellem 16 og 24 år, der blev hårdest ramt af krisen.

De kom aldrig tilbage, da det danske arbejdsmarked kom op i omdrejninger igen. Mellem 2008 og 2015 faldt antallet af unge svenskere, der arbejdede i Danmark, således med 74 procent, viser tal fra Øresundsinstituttet.

– I højkonjunkturen i 2007 og 2008 var der stor mangel på arbejdskraft i København. I dag er der efterspørgsel på arbejdskraft i mange af de samme fag både i Danmark og Sverige, og det betyder, at færre svenskere tager til Danmark for at arbejde, forklarer Johan Wessman, administrerende direktør og chefredaktør på Øresundsinstituttet.

Flest fra den svenske side

Det har haft stor indvirkning på pendlertrafikken, for den typiske Øresundspendler kommer fra den svenske side, mens danskerne typisk har været mere tilbageholdende med at arbejde på den anden side af Sundet.

– Svenskerne vil gerne kigge efter job i Danmark, men det gør danskerne ikke lige så meget. Det handler meget om valuta, for lige nu står den danske krone rigtig godt, hvis man arbejder i Danmark, men bor i Sverige. Du får en lønforhøjelse på 20-30 procent bare i kraft af valutakursen, siger Lars Bech, foredragsholder om den dansk-svenske Øresundskultur – og selv en flittig Øresunds-pendler.

Det er svært at finde samlede nye tal, der viser, hvor mange der tager på arbejde med færgerne hver dag. I første halvår af 2019 solgte ForSea 187.146 enkeltbilletter med rederiets månedsbillet, der typisk bruges af pendlere.

Med en omregning til en typisk arbejdsuge svarer det til et anslået tal på mellem 700 og 1.000 daglige pendlere mellem Helsingør og Helsingborg, men tallet er behæftet med stor usikkerhed.

Også grænsekontrollen, der blev indført på svensk side i slutningen af 2015 og den tilsvarende ID-kontrol på dansk side mellem 2016 og 2017, har lagt en dæmper på pendlernes rejselyst.

2019-salget af togkort og Bropas er således hhv. 3,5 og 4,6 procent lavere i forhold til før, grænsekontrollen blev indført.

På den lange bane er Johan Wessman dog ikke i tvivl om, at trafikken over Øresund vil vokse – blot i et langsommere og mere stabilt tempo end i de hektiske år efter broens indvielse i starten af nullerne.

– Pendlerne er ganske rationelle og agerer efter det, der er virkeligheden. Det, som påvirker deres handlemuligheder, er ting som skatteregler og rejsetid – og så ser de, om det gør mulighederne bedre eller dårligere for dem, siger han.

Læs mere i Business Nord i dagens udgave af Helsingør Dagblad

Artiklen sidst ændret: 12. oktober 2019 09:12

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Vil du gerne sortere dit affald?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018