Forsvarets dag på Kronborg: Flot parade gennem byen


Af Helsingør Dagblad

50 mennesker under ni faner deltog i paraden, der startede ved Axeltorv og sluttede på Kronborg.

HELSINGØR: For 43. gang var forsvarsvenlige foreninger og Hjemmeværnet samlet for i fællesskab at gennemføre og festligholde Forsvarets Dag på Kronborg.

Deltagerne mødtes klokken 09.20 på Axeltorv i Helsingør, hvor Kvindelige Marineres Musikkorps tog imod med musik.

Klokken 10.00 blev der trådt an til parade, og med Hjemmeværnets Tamburkorps fra Københavns Vestegn i spidsen, marcherede paraden gennem Helsingørs gader forbi Kulturværftet til Kronborg.

Ved Kronborgs gamle kaserne gjorde paraden holdt, da der skulle lægges kranse fra Hjemmeværnet, Folk & Sikkerhed samt Forsvarets Dag på Kronborg ved mindetavlen på Sekondløjtnantsskolen, hvorefter paraden kunne fortsætte til slotsgården.

Hele arrangementet sluttede i Riddersalen på Kronborg, hvor hovedtalerne Generalmajor Michael Lollesgaard og Brigadegeneral Christian Herskind holdte deres oplæg.

Erik Petersen er bestyrelsesmedlem i foreningen Forsvarets Dag på Kronborg og har været med til at planlægge lørdagens arrangement, som han efterfølgende var ganske tilfreds med.

– Det har været en rigtig dejlig dag. Det er altid hyggeligt, når man mødes igen og får lejlighed til at snakke om gamle dage. Det ved jeg, at rigtig mange af deltagerne sætter pris på, forklarer Erik Petersen, der selv er oberstløjtnant af reserven.

250 mødtes på Kronborg

Omkring 50 mennesker deltog i paraden, mens endnu flere deltog til mødet i Riddersalen på Kronborg.

– Vi var vel omkring 250 deltagere alt i alt. Nogle var så gamle, at de ikke kan gå så langt, så de mødte os på Kronborg. Slottet er en fantastisk ramme, som vi er glade for at vi får lov til at bruge. Det skyldes ikke mindst alt det historie, som er forbundet med slottet, fortæller Erik Petersen.

Frem til 1923 var slesvigske fodregimenter garniseret på Kronborg, hvilket de begyndte at markere årene efter. Det er den tradition, som Forsvarets Dag På Kronborg har ført videre til i dag.

– Sådan et begivenhed er vigtigt, fordi den er med til at holde traditionerne i hævd. Det betyder rigtig meget for de gamle soldaterkammerater, der har været udstationeret i alle mulige forskellige lande gennem årene. Det er vigtigt at have ting at samles om, forklarer Erik Petersen.

Artiklen sidst ændret: 21. september 2019 17:59

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Er der for meget skygge på Axeltorv?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018