Kraftvarmeværk indviet: “Goddag til bæredygtig flis og farvel til naturgas”


Af Lars Lindevall

Det fornyede kraftvarmeværk, der bruger træflis som brændsel, er tirsdag blevet officielt indviet.

VARM VELKOMST: Til tonerne af en trompet-fanfare greb bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør, Per Tærsbøl, spaden for at skovle flis, da Helsingør Kraftvarmeværk tirsdag formiddag blev officielt indviet.

Pølserne blev varmet, mens regnen silede ned på siloerne, og blandt andre borgmester Benedikte Kiær (K), kommunaldirektør Stine Johansen og direktør for Helsingør Kraftvarmeværk, Jacob Brønnum, var mødt op for at markere indvielsen af det gigantiske byggeri.

Det fornyede Helsingør Kraftvarmeværk er nu er i fuld drift og leverer fjernvarme 100 procent baseret på træflis – en mere bæredygtig brændsel end naturgas, som tidligere har været kilden til varme og strøm hos Forsyning Helsingør.

– Det er en rigtig stor dag i dag. Efter tre års byggeri kan vi endelig sig goddag til bæredygtig flis og farvel til naturgas. Det er godt for klimaet og for den grønne omstilling, sagde Jacob Brønnum, der er administrerende direktør for Helsingør Kraftvarmeværk.

‘Et væsentligt miljømål’

Han tilføjede, at det nye flis-baserede kraftvarmeværk “løfter et væsentligt miljømål og et samfundsansvar”.

Efterfølgende tog Per Tærsbøl ordet foran forsamlingen. Han har været involveret i projektet siden begyndelsen, og han kalder det “rettidig omhu”, at Forsyning Helsingør har omlagt til brændsel baseret på biomasse.

– Det kan godt være, at vi om 20 år vil bruge noget andet. Så er det måske geotermi eller vind. Men da vi tog beslutningen om at bruge flis, var det den rigtige, sagde den 79-årige afgående bestyrelsesformand og tidligere konservative borgmester i Helsingør Kommune, inden han klippede den røde snor.

Fra nytår skal den konservative Jens Bertram lede bestyrelsen i den kommunalt ejede virksomhed, der har en årlig omsætning på et højt trecifret millionbeløb.

Mindre C02 og stabil varmeforsyning

Borgmester Benedikte Kiær (K) mener, at det nyindviede kraftvarmeværk er en stor gevinst for Helsingør Kommune.

– Det betyder rigtig meget. Det er en vigtig del af strategien om at udlede mindre CO2, som vil blive væsentlig reduceret. Samtidig vil det sikre en stabilt varmeforsyning, siger Benedikte Kiær til Helsingør Dagblad.

En beregning udført af COWI har vist, at fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk med flis som brændsel vil betyde en besparelse på ca. 80.000 tons CO2 om året – eller en reduktion på op til 88 procent i udledningen fra fjernvarmeproduktionen.

Dette forudsætter, at CO2-udledningen ved forbrændingen modsvares af CO2-optaget i skoven fra nyplantede træer.

Debat om træflis

Der har dog på det seneste været debat om, hvorvidt flis-afbrændingen er så miljøvenlig, som mange påstår.

Blandt andre mener klimarådsformand og overvismand Peter Birch Sørensen, at det skaber usunde incitamenter, at biomasse i Danmark er fritaget for afgifter med argumentet om, at det er bæredygtigt. For ifølge ham samt andre forskere, er der ingen garanti for, at genplantning af træer på sigt vil opveje CO2-udledningen fra flis-afbrændingen.

Administrerende direktør for Helsingør Kraftvarmeværk, Jacob Brønnum, kom selv ind på denne problematik i sin tale:

– Jeg ved godt, at der har været debat i den seneste tid. Flis er en trædesten til et samfund baseret på sol og vind. Men indtil da har vi brug for en overgangsløsning, fordi sol og vind endnu ikke kan dække vores behov. Og vi skal huske på, at man både fra FN’s, EU’s og Danmarks side er enige om, at biomasse er bæredygtigt, sagde Jacob Brønnum.

Efter den officielle indvielse kom to skoleklasser fra Snekkersten Skole med på en rundvisning, hvor de så værket indefra.

Borgerne har også mulighed for at få en rundvisning på det nye kraftvarmeværk. Det vil foregå hver anden lørdag frem til jul. Borgere kan melde sig til en rundvisning på Forsyning Helsingørs hjemmeside, fh.dk.

Artiklen sidst ændret: 8. oktober 2019 14:49

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Gør du mere ud af at støtte lokalt i disse corona-tider?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018