Klumme: Hjemløse er også skatteydere


Af Jacob Henriques

Dagens klummeskribent er Anette Lauritsen. Foto: Torben Sørensen

Anette Lauritsen er tidligere leder af Kirkens Korshærs herberg Stubben i Helsingør. I sin fritid er hun blandt andet løbetræner i løbeklubben Running Rhino.

Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd (Vive) har netop offentliggjort den seneste hjemløsetælling. Og som tidligere beskrevet i Helsingør Dagblad er tallene for hjemløse i Helsingør faldet med 5 borgere. Ligesom tallet for unge hjemløse generelt er uændret, hvilket i sig selv er glædeligt. Det med at lave tællinger omkring hjemløse kan i og for sig være godt nok, men det giver i sig selv ikke et billede af, hvad det er, der bringer disse mange mennesker til en status som hjemløs. Og det siger heller ikke noget om, hvor mange der i virkeligheden er hjemløse eller, som har en anden status af at være uden bolig.

Måske er netop de 5 borgere, som Helsingørtallet viser, lige præcis de 5, der døde gennem de sidste to år. Eller som qua de evindelige opfølgninger og manglende opbakning omkring ansøgning om netop en bolig ikke med i svarundersøgelsen og ikke registreret som uden bolig.

Mange af de borgere, som er hjemløse og uden bolig, og som kommer i Kirkens Korshær på Stubben, er ikke de mest ivrige efter at udfylde skemaer med, hvem de eller hvor de kommer fra. Hjemløse er mennesker som du og jeg. Mange med familie og børn, som de ikke ser eller har kontakt til mere. Mennesker som har misbrug og psykisk sygdom, som de døjer med i så stor udstrækning, at de ikke kan finde ro eller tid til at følge op på de krav, der stilles til dem. Helt fra barnsben har mange af dem oplevet svigt eller været anbragt uden for hjemmet. Har ringe skoleuddannelse og udsat for vold. De har gæld til næsten samtlige boligselskaber. Det i sig selv er ikke svært i Helsingør, da boligselskaberne her er fusioneret og gælden fra det ene er bragt med ind i det andet. Det betyder, at selv om de, der med alle midler og gode intentioner forsøger at leve op til vore standarder om gode skatteborgere, bliver fanget i maskineriet. En evighedsmaskine af selvopfyldende profeti om, at de ikke duer til noget. At ingen vil dem det godt og, at de selv er ude om det. Og mange her kan vel ikke sige sig fri for at have samme holdning eller mening om, at hvis de nu bare tog sig sammen og fik lavet en afdragsordning til den gæld, som ligger mange år tilbage, så ville tingene se anderledes ud. Men nej, så let er det ikke. Der er alt for mange restriktioner og for mange systemer, som ikke vil dem fordi de er for besværlige og for dyre at tilbyde en bolig. En bolig til en tidligere hjemløs betyder nemlig, at der også skal følge støtte med til at bygge en bolig op, som skal blive til et hjem. Et hjem hvor de følger, at de hører hjemme.

Vores erfaring i Kirkens Korshær på Stubben med 11 beboere i alderen fra 30 – 64 år er, at det kræver indsigt og tålmodighed at udsluse og etablere i eget hjem. Nogle af vore borgere har op til 8 – 9 år som beboere. De lever med ovenstående vilkår og bliver ikke tilbudt en ny bolig gennem Helsingør Kommune, som de egentlig burde, hvis de skulle ud at hjemløsestatistikken. De tæller med som hjemløse og har det vel egentlig også lidt som det, da de ikke ved, hvor længe de kan blive boende, da andre og mere trængende hjemløse dagligt står og gerne vil ind i botilbuddet.

En vinter ligger lige om hjørnet. Vi ved af erfaring, at mange vil henvende sig om plads. Og som så ofte, omkring 100 gange om året, må vi melde alt optaget. Glade skal vi være for at tallet er stagnerende, men kunne vi ikke finde en noget bedre og socialt mere flexibel måde, at anskue bolig- og socialpolitikken i Helsingør på. Hjemløse er trods alt også skatteydere.

Artiklen sidst ændret: 8. november 2019 13:33

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Er der for meget skygge på Axeltorv?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018