Af Tine Zedeler

Næstformand om pjækkeri: Elever risikerer at miste et helt skoleår

Det er godt, at der er klare og tydelige regler for indberetning af ulovligt fravær. Det mener næstformand i børne- og uddannelsesudvalget Lisbeth Læssøe.

HELSINGØR: Folkeskolerne skal som led i nye skærpede regler for fravær indberette alle elever, der har mere end 15 procents fravær i kvartalet. Det svarer til otte-ni dages fravær på tre måneder. Hvis eleven har for meget fravær kan kommunen tage forskellige redskaber i brug. En af mulighederne er, at inddrage børnechecken for det kommende kvartal.

Næstformand i børne- og uddannelsesudvalget Lisbeth Læssøe bakker op om de nye stramninger.

-Umiddelbart ser jeg ikke nogle problemer i det, eftersom det handler om ulovligt fravær. Kommunerne har også haft den mulighed tidligere. Nu gør man det bare mere klart og tydeligt, siger Lisbeth Læssøe, De Konservative.

Næstformanden påpeger, at pjækkeri kan spille en stor rolle i elevens udbytte af undervisningen.

Rystende

– Hvis man regner på hvad 15 procent, eller for den sags skyld 10 procent fravær betyder over et helt skoleliv, svarer det til, at eleven risikerer at miste et helt skoleår. Det er rystende, hvis man først regner efter, siger Lisbeth Læssøe.

Heller ikke Andreas Elkjær, som er formand for de lokale skoleledere, ser nogle problemer i, at skolerne skal indberette de elever, der har for meget ulovligt fravær.

– Jeg ved godt, at der har været noget kritik af stramningerne, og hvor styrende vi skal være som skole, men det handler om læring og trivsel. Som skole skal vi gøre alt, hvad vi kan for at eleverne trives. Det at vi holder et ekstra øje, betyder, at vi kan sætte tidligere ind med en forebyggende indsats, siger Andreas Elkjær, som ud over at være talsmand for skolelederne, også er leder af skolerne i Espergærde.

Et fåtal

Skolelederen påpeger, at det kun er et fåtal af eleverne, der har problemer med et højt ulovligt fravær.

-Vi kommer formentlig til at indberette nogle enkelte elever, men min forventning er, at det kommer til at dreje sig om ganske få, siger Andreas Elkjær, som er skoleleder for samlet omkring 1780 elever fra 0.-9. klasse.

Manual i fravær

Helsingør Kommune har i samarbejde med skolerne udarbejdet og udgivet en maunal i fælles retningslinjer – “Registrering af fravær og håndtering af bekymrende fravær”, som er sendt ud til skolerne.

Her fremgår det blandt andet, hvordan skolerne skal opdele fraværet i henholdsvis lovligt og ulovligt fraværet, og at skolerne ved ulovligt fravær skal kontakte forældrene og finde ud af, hvorfor eleven ikke er mødt op til undervisningen. Hvis det viser sig, at fraværet skyldes, at eleven har enten faglige eller sociale problemer i skolen, er det skolens pligt at forsøge at hjælpe eleven og forældrene med at få løst problemet, oplyses det.

Retningslinjerne indeholder også en række ideer til tiltag, der kan hjælpe elever med at komme i skole.

Om de nye regler for ulovligt fravær

Alle folkeskoler, skal fra næste år registrere fravær systematisk og ensartet. Eleverne i indskolingen skal registreres dagligt. Elever på mellemtrinnet dagligt eller lektionsvis. Eleverne i udskolingen skal krydses af i de enkelte timer.

Der skelnes mellem sygdom, fravær med skolelederens tilladelse og ulovligt fravær.

Skolelederne har siden skoleårets start haft pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt fravær på 15 pct, eller derover, indenfor et kvartal.

15 procents ulovligt fravær svarer typisk til 8-9 fraværsdage over en periode på tre måneder.

Hvis eleven har et ulovligt fravær på 10 procent eller derover indenfor et kvartal, skal skolelederen varsle forældrene og varsle om de mulige økonomiske sanktioner.

For meget fravær kan føre til både sociale foranstaltninger overfor familien, og til at børnechecken inddrages .

Børn med diagnoser, nedsat funktion og handicap er undtaget. Det samme er almindelige sygdomme som influenza eller et brækket ben, der betragtes som lovligt fravær.

Det nye skærpede fokus på fravær er en del af parallesamfundsaftalen på undervisningsområdet.

De nye regler træder i kraft 1. januar 2020.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet og Helsingør Kommune

Artiklen sidst ændret: 8. november 2019 09:58

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Vil du lægge øre til et nyt kunstværk foran sundhedshuset?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu