Debat: Det handler om respekt for liv


Af Helsingør Dagblad

Er 5G skadeligt - eller giver det os bare hurtigere internet?

Det er telesindustriens store held, at deres trådløse signaler ikke kan ses. ‘Electrosmog’ er et engelsk ord for den trådløse forurening. “Smog” er en type luftforurening, som ikke kan slippe væk.

Electrosmog er overalt i vores miljø. Den er lufbåren, den er usynlig og den hverken lugter eller larmer. De elektromagnetiske signaler bliver sendt gennem luften med lysets hastighed. Det lyder harmløst. Det er det ikke.

Electrosmog kan aflæses ved hjælp af måleapparater og biologiske skadevirkninger af den menneskeskabte, usynlige, elektromagnetiske stråling, kan ses på mus, bananfluer, myrer, sædceller og en række planter, for bare at nævne nogle få eksempler, beskrevet i internationale videnskabelige studier.

Hvad har det med dig at gøre? Jo, det har noget med dig at gøre, fordi du er et levende væsen, og levende væsner har samme slags celler.

Journalist Henrik Malmgren omtalte begejstret “Internet of Things” og ‘Smart City’ i sit debatindlæg, under overskriften “5G gavner samfundsudvikling og grøn omstilling”, som kunne læses her i avisen 19-12-2019. Det kan umuligt være gennemtænkt. Hvorfor? Fordi teleindustien, i samarbejde med politikere og producenter af elektronisk udstyr og gadgets, bringer livet her på Jorden i fare.

Faren ved 5G skrev jeg om i mit debatindlæg 12-12-2019, under overskriften “Teleindustrien har magten”. Henrik Malmgren er naturligvis meget velkommen, ligesom de øvrige inviterede til at komme og læse de videnskabelige artikler.

Det er ret alvorligt, når videnskabelige studier påviser, at DNA skader på ægceller ogdå kendt som bananfluer, iturevne ægceller og mænds sædceller, som blev ude af stand til at svømme frem mod ægcellen, fordi de blev eksponeret med usynlig, kunstig stråling fra en mobiltelefon. På et cellulært niveau er der mange ligheder mellem bananfluer og mennesker, og derfor bruges bananfluer til medicinsk forskning. Derfor er bananfluers ægceller relevante.

5G truslen

Henrik Malmgren nævner at, citat: “- 5G bygger på de samme frekvenser, som allerede anvendes til mobiltelefoni og WiFi.” Ja, menneskeskabte, det er de i hvert fald.

Al menneskeskabt stråling er produceret med det formål, at elektriske apparater kan tale sammen, altså modtage og sende digital information. De forskellige mønstre, som de menneskeskabte elektromagnetiske signaler er produceret efter, i alle generationer af trådløse netværk, udgør et problem for levende celler. Signalerne er ligeglade. Det er vores urgamle cellestrukturer ikke. Vores celler har ingen forsvarsmekanismer mod den kunstige stråling. Viden om dette kan du ikke læse om hos Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, fordi ingen har sat sig ind i tingene. Eller af andre grunde.

Det der jo er tale om en helt ny teknologi, trods alt, baseret på nye frekvenser og satellitter i kredsløb om Jorden, er det ubegribeligt, at man sætter 5G igang, uden forudgående, tilbundsgående undersøgelser. Mikrobølger kan slå insekter ihjel. Forskere er bekymrede for, at netop insekterne kan være så sårbare i forhold til 5G, at endnu flere vil forsvinde og uddø. Bierne skulle helst ikke uddø, for så har vi virkelig et problem her på Jorden.

I et tysk studie i Krefeld, fandt man ud af, at der på 27 år var en nedgang i insektbiomassen på 75 procent. Alene det burde få enhver til at insistere på nødvendigheden af forsigtighed, med udsigten til en helt ukendt miljøfaktor, for levende væsner, som mikrobølgestråling fra satellitterne i rummet bliver.

Alle ved efterhånden, at insekter uddør verden over og at mange arter, også i Danmark, er truede. Insekter indgår i hele økosystemet.

Det går ikke længere at lukke øjnene for de studier og den evidens som foreligger og som har eksisteret i en del år. Med udrulning af 5G, står vi muligvis på randen af et biologisk kaos og muligt kollaps.

45.000 satellitter i kredsløb om Jorden

Danmark har en enestående mulighed for at gentænke 5G inden det er for sent. Der er brug for lande, som kan træde i karakter i forhold til verdenssamfundet. Det eneste der haster lige nu, er at stramme tøjlerne og standse alt yderligere udrulning, indtil der foreligger gennemarbejdede undersøgelser, af uvildige forskere, om følgevikninger af 5G bestrålingen.

Det vi ved er, at 5G signalerne skal sendes ned, fra mange tusinde satellitter i kredsløb om Jorden. De skal kommunikere med alle de nye 5G antenner og derfra ud til brugerne. Hver eneste kvadratcentimeter af Jordens overflade vil blive bestrålet.

SpaceX, som Elon Musk’s firma hedder, har på nuværende tidspunkt, sendt de første 182 satellitter ud i rummet. SpaceX er igang med at bygge 12.000 satellitter og har fået tilsagn om 30.000 mere, det vil sige 42.000 satellitter i alt. Hertil kommer OneWeb, som har planlagt 1.980 satellitter, Amazon som har planlagt 3.236 satellitter og Telesat som er ved at designe 300 satellitter, ifølge spacenews.com, som også skriver, at SpaceX vil opsende 1.440 satelliter i 2020. Kan det virkelig passe, at FCC, også kendt som USA’s telestyrelse og ITU FN’s telecom agentur, har godkendt opsending af så mange satellitter?

Der vil ske fejl undervejs. Tekniske fejl og menneskelige fejl. Satellitter vil komme ud af kurs og kollidere med andre satellitter. Nogle vil brænde op i atmosfæren, og vi risikerer at tungmetaller drysser ned på Jorden.

Når først satellitterne er på plads, er det ikke muligt at fortyde. Konsekvenserne af 5G eksperimentet er der ingen der kender, hverken på den korte eller på den lange bane.

Bestrålingen fra satellitterne undgår ingen af os, ligegyldigt hvor på jordkloden vi befinder os. Hvis du som ikke-ryger er et sted hvor andre ryger, kan du forlade lokalet, og flytte dig hen et andet sted. Med 5G bestråling fra de mange tusinde satellitter kan du ikke undgå strålingen nogen steder. Du kan flytte dig væk fra antennerne, hvis de er synlige, eller flytte dig væk fra mennesker som streamer, men du vil blive ramt af en konstant regn af pulserende mikrobølgestråling. Måske bliver du nødt til at søge indendørs i beskyttede omgivelser.

Forestil dig et slør af satellitter udenom Jorden. I rummet mellem Jorden og satellitterne, vil der være electrosmog. Solens stråler vil ikke kunne nå ned til Jorden, som de plejer. Glem alt om at nyde stjernehimlen. Den verden du kender vil blive forandret for evigt. Det lyder som et mareridt. Det kan det blive.

5G er et hovedløst projekt, iværksat af mennesker, som desværre nok kun er optaget af penge og magt. Det er mennesker som ikke har sans for, hvor vigtigt det er, at bevare naturen på vores allesammens vidunderlige planet, med den mangfoldighed af liv, som har udviklet sig på Jorden gennem mange hundrede millioner år. Det er mennesker, som udnytter rummet til egen fordel og det er myndigheder som ignorerer internationale aftaler, hvor der står, at Forsigtighedsprincippet skal træde i kraft, ved blot et videnskabeligt studie som påviser biologiske skadevirkninger fra mikrobølgestråling.

Internettet versus grøn omstilling

Som en sidebemærkning til 5G mikrobølgescenariet, kunne vi se lidt på den globale opvarmning, delvist fremkaldt af internettet. Henrik Malmgren virker glad for den 40 procent store stigning i internettrafikken om året. Denne stigning skyldes streaming af film og tv-serier, som Politiken skrev 1. Januar. Dertil vil komme: Selvkørende biler, som bruger massive datamængder, kunstig intelligens, Internet of Things, robotter og Smart Cities som alle bruger data, som hober sig op i de store datacentre.

Internettet udleder lige så meget CO2 som hele flytrafikken, Politiken 3. december 2018. ifølge andre kilder er det halvanden gang så meget. Med andre ord: Internettet øger den globale opvarmning. Internettet belaster klimaet. Det er hverken grønt eller bæredygtigt.

Har vi overhovedet plads til alle de nye træer, som skal plantes, for at kompensere for alle de nye elekriske apparater?

Fremtiden

Efter nu at have været i kredsløb om Jorden, lad os zoome ind på Helsingør Kommune. Her er nogle politikere begejstrede for 5G eksperimentet. Politiker Daniel Boalth Petersen, har stillet flere relevante spørgsmål, som kan koges ned til, om 5G indebærer en sundhedsrisiko. De 5 spørgsmål kunne ikke besvares af Helsingør Kommune. Man anbefalede at sende spørgsmålene videre til TDC, Ericsson, Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen.

Mit spørgsmål idag er, om Helsingør Kommune vil være kendt for at respektere liv og annulere 5G, eller om politikerne vil udsætte os borgere og den natur som vi lever i og er afhængige af, for ukendte konsekvenser, af den frembrusende teknologiske udvikling, som jeg i hvert fald ikke har været henne at stemme om.

I Italien har 100 navngivne kommuner sagt nej tak til 5G, på baggrund af Forsigtighedsprincippet. I Italien har de respekt for liv.

Indtil videre har teleindustrien fået overdraget magten.

Udrulning af 5G er et overgreb og jeg bliver et af ofrene.

Artiklen sidst ændret: 20. februar 2020 12:39

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Hvad synes du om mediernes dækning af coronavirus?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018