Formand: Vi arbejder for at udbrede kendskabet til diabetes


Af Tine Zedeler

- Min læge sagde: "Du har diabetes 2 - du må gøre noget". En af de ting, jeg gjorde, var at melde mig ind i den lokale afdeling af Diabetesforeningen, fortæller Per Slot, formand for Helsingør Lokalforening - Diabetesforeningen. Foto: Lars Johannessen

Det er 10 år siden, Per Slot fra Ålsgårde, formand for den lokale afdeling af Diabetesforeningen, fik konstateret diabetes type 2. Og han er ikke den eneste.

Af

HELSINGØR: 2.725 borgere i Helsingør Kommune har fået konstateret diabetes 2, men tallet er formentlig endnu højere. Således vurderer Diabetesforeningen, at yderligere 818 borgere har diabetes 2, uden at det er blevet konstateret hos lægen.

– Man dør ikke af diabetes 2, men der er stor risiko for forskellige og alvorlige følgesygdomme. Det er også derfor, vi arbejder for at udbrede kendskabet til diabetes 2, og hvad man kan gøre for at modvirke sygdommen, siger Per Slot, som selv meldte sig ind i Helsingør Lokalforening – Diabetesforeningen for 10 år siden.

– Min læge sagde: “Du har diabetes 2 – du må gøre noget”. En af de ting, jeg gjorde, var at melde mig ind i den lokale afdeling af Diabetesforeningen, hvor jeg kort efter kom ind i bestyrelsen, siger Per Slot, som fungerer som formand på tredje år.

Ud over at være patientforening for diabetes type 2 henvender foreningen sig naturligvis også til personer med diabetes 1, som der er omkring 300 borgere i kommunen, der har en diagnose på.

Hvor diabetes 1 er en kronisk sygdom, som ofte rammer børn eller yngre voksne, udløses diabetes 2 i mange tilfælde af overvægt, fysisk inaktivitet og nogle former for medicin. Diabetes 2 kan derfor i en vis grad forebygges. Tal fra Diabetesforeningen viser, at sygdommen er i hastig stigning.

– Det er afgørende vigtigt, at der sættes ind fra alle sider for at imødegå diabetes 2, som medfører forøget risiko for kredsløbssygdomme, blodpropper, hjerteproblemer og i sidste ende amputationer og dødsfald. Sundhedssektoren kunne spare mange penge og undgå ressourcekrævende behandlinger, såfremt man satte ind med forebyggelse så tidligt som muligt, siger Per Slot.

Foredrag

Hvordan man kan forebygge diabetes 2 og håndtere de følgevirkninger, der følger med, er også omdrejningspunkt for mange af de møder, Diabetesforeningen afholder. Foreningen afholder møder en dag om måneden.

– Vi arbejder for at udbrede kendskabet til diabetes. Vi holder patientrelaterede foredrag med fodterapeuter, tandlæger, apoteker og diætister, men har også oplæg af mere underholdende karakter. For eksempel får vi på det kommende møde besøg af teater- og musikproducent Jerry Ritz, som vil fortælle om sit spændende liv i showbiz, fra Abba til Led Zeppelin, og om sin deltagelse i et videnskabeligt forsøg med intervalgang, der betyder, at han lever godt med sin diabetes 2, fortæller Per Slot.

Udflugt og julefrokost

Lokalforeningen står også i spidsen for en årlig udflugt med bus fra Helsingør. Som for eksempel til Bakken, Kastellet og Dragør Fort. Derudover afholder foreningen en årlig julefrokost.

– Det er meget forskelligt, hvor mange der deltager. Til de populære foredrag kan der godt dukke 50 op, mens vi andre gange er mellem 10 og 20 stykker, fortæller Per Slot.

Diabetesforeningen holdt indtil for nylig til i Fællessalen i Fiolgade. Men da kommunen besluttede at stille lokalet til rådighed for brugerne af det kommunale værested Klubben, måtte foreningen med kort varsel, i lighed med en række andre foreninger, finde et et nyt sted at være.

Det er lykkedes foreningen at lave en aftale om at låne et lokale i Aktivitetscentret Hamlet.

– Vi måtte selv ud og finde et sted, da det sted, kommunen forsøgte at hjælpe os med, ikke var så handicapegnet. Det havde været rart, hvis kommunen havde kontaktet os, før beslutningen om Fællessalen blev truffet, så de kunne høre, hvilke problemer det ville medføre for patientforeningerne, siger Per Slot.

Efterlyser yngre kræfter

Helsingør Lokalforening tæller omkring 900 medlemmer. Det medlemstal håber Per Slot vil blive højere i fremtiden.

– Vi kunne godt tænke os, at der var endnu flere, der benyttede sig af muligheden for at melde sig ind i lokalafdelingen. Vi kunne også godt bruge nogle yngre kræfter, som også gerne ville være med til at løfte og lave aktiviteter. Vi har meget få unge i foreningen, siger Per Slot.

Bestyrelsen tæller ud over Per Slot næstformand og kasserer Vagn Christensen samt Per Jensen og Leif Lennard Hansen.

Per Slot er også medlem af Regionsudvalget Hovedstaden, hvor han er valgt ind på fjerde år. Per Slot har tidligere siddet i Helsingør Byråd gennem to byrådsperioder, primært for De Konservative, inden han stiftede partiet Helsingør Borgerliste.

Møder i diabetesforeningen

Torsdag den 30. januar klokken 14-16. Teater- og musikproducent Jerry Ritz vil fortælle om sit spændende liv i showbiz, fra Abba til Led Zeppelin, og om sin deltagelse i et videnskabeligt forsøg med intervalgang, der betyder, at han i dag lever godt med sin type 2-diabetes.

Onsdag den 12. februar generalforsamling klokken 17-22 med efterfølgende spisning. Deltagelse kun for medlemmer, ingen tilmelding og ingen betaling.

Diabetesforeningen mødes i Aktivitetscentret Hamlet, Kronborgvej 1C, 2. sal.

Artiklen sidst ændret: 26. januar 2020 11:00

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Hvad synes du om mediernes dækning af coronavirus?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018