Klumme: Vi har brug for humanisterne


Af Helsingør Dagblad

Jens Frimann Hansen.

Med jævne mellemrum kan man i medierne læse om unge kandidater, der ikke kan få arbejde. Det er selvfølgelig trist, hvis man har gennemgået en lang uddannelse, og man så bagefter ender i en fastlåst situation uden at kunne bruge sin uddannelse til noget fornuftigt.

Af: Jens Frimann Hansen

For ikke så længe siden var jeg på besøg på et engelsk universitet, og i en pause udvekslede jeg med et par professorer og studerende erfaringer om det engelske og det danske uddannelsessystem.

Og lad det være sagt med det samme: Vi har ikke meget at misunde englænderne.

I England betaler man selv for sin uddannelse, og mange sætter sig i så stor en gæld, at de ikke har mulighed for at betale den tilbage.

Til gengæld kender de ikke så meget til det her fænomen med studerende, der ikke kan finde arbejde efter endt uddannelse. Åh jo, de findes skam, men i England er det helt og holdent dit eget ansvar, og kan du ikke finde arbejde inden for dit uddannelsesfelt, må du finde noget andet at tage til dig.

Når man læser de danske medier, kan det nogle gange se ud, som om det er samfundets skyld, at de unge nyuddannede ikke kan få arbejde.

Lad mig slå fast: Jeg synes, de sidste års massive nedskæringer på uddannelse og forskning i Danmark er en skandale.

Det bekymrer mig især, at det ofte er humaniora, der må holde for. Netop de unge, som ved noget om kultur og mennesker, har vi brug for.

Og mere end nogensinde.

Og jeg synes også, vi som samfund skal gøre, hvad vi kan, for at hjælpe de skibbrudne. Men jeg mener også, at det først og fremmest er kandidaternes eget ansvar at omsætte det, de har lært, til noget, de kan leve af.

Den danske land- og provinskultur er ved at forfalde. Og det tror jeg først og fremmest hænger sammen med, at der er færre og færre unge, som forlader storbyen, når de er færdiguddannede.

Her i Helsingør har vi den fordel, at vi bor så tæt på København, at københavnerne gerne pendler til Helsingør for at få arbejde.

Men den mulighed har mange andre provinsområder ikke.

Samtidig centraliseres og lukker flere og flere offentlige institutioner og kontorer med det resultat, at sammenhængskraften i de mindre samfund udfordres mere og mere.

I gamle dage var det cirkus, som et par gange om året kom til egnen, hvor mine forældre bor – i dag er det deres læge. Min mor på 84 har ikke længere sin egen familielæge, men må lade sig tilse af et omrejsende københavnsk lægefirma.

Lægerne vil hellere blive boende i storbyen, og regionen har altså måttet engagere et københavnsk lægefirma for at skaffe læger til sine borgere.

Når det provokerer mig en smule, at de unge nyuddannede mener, samfundet også har et ansvar for at skaffe dem et arbejde, så hænger det selvfølgelig sammen med, at der er en kæmpe opgave, som skal løftes, hvis vi vil bevare et liv på landet.

Der er brug for både iværksættere, kunstnere, aktivister og forretningsfolk til at løfte opgaven.

Ét er sikkert: De konventionelle og traditionelle metoder til at forvandle et hensygnende samfund duer ikke.

Der er brug for nytænkning, innovation og aktivisme. Og her kan jeg næppe finde bedre kandidater end dem, som kommer netop fra humaniora, hvor man lærer om kulturel forståelse og om sociale og kulturelle processer.

Det er selvfølgelig forbundet med en risiko, og det er måske her, hunden ligger begravet.

Dér kan vi imidlertid lære en hel del af vores engelske venner. Selvom provinsen i England på mange måder er i en dårligere forfatning end hos os, så er det liv, man altid finder selv i de mest depraverede egne, netop skabt af kunstnere og kulturfolk, der flyttede ud.

For nogle var det et bevidst valg, for andre var der ikke andre muligheder.

Desværre havner for mange danske unge midt imellem de to positioner – med risiko for, at de ender med aldrig at kunne bruge deres uddannelse til noget fornuftigt. Og det er synd.

Først og fremmest for de unge selv. Men også for samfundet.

Artiklen sidst ændret: 13. februar 2020 10:14

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Vil du gerne sortere dit affald?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018