Drama i menighedsrådet: Overvejer politianmeldelse af tidligere formand


Af Niels Berg

Et medlem af domsognets menighedsråd mener, at den tidligere formand har begået mandatsvig i forbindelse med en klage over byggeriet på Kulpladsen.

BERGS BUREAU: Der er dårlig stemning blandt kirkens mænd og kvinder i Domkirkens Menighedsråd og den tidligere formand for rådet. Det handler om boligbyggeriet på Kulpladsen i Helsingør.

Det er ikke mere end halvanden uge siden, at den nuværende formand for Helsingør Domsogns Menighedsråd Ulla Ringbæk over for Bergs Bureau bekræftede, at der var indgivet en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Helsingør Kommunes dispensationer i forbindelse med det planlagte boligbyggeri på Kulpladsen.

Den klage er nu trukket tilbage. Det har nemlig vist sig, at den var indgivet uden menighedsrådets vidende af den daværende menighedsrådsformand, Tage Back.

Det oplyser det nuværende menighedsrådsmedlem og byrådssuppleant for de konservative Thomas Kok.

Klagen satte en stopper for byggeriet, da den har opsættende virkning.

Irrelevant klage

Thomas Kok er af den opfattelse, at Tage Back med sin handling har begået mandatsvig og overvejer at anmelde den afgåede formand til politiet.

Ifølge Thomas Kok var der på tidspunktet for indgivelsen af klagen i juli sidste år enighed hos et flertal i meningshedsrådet om, at en klage over kirkebyggelinjerne var irrelevant.

Men formand Tage Back indgav klagen alligevel. Da han siden blev bedt om at kalde den tilbage, fik menighedsrådet at vide, at det var sket, fortæller Thomas Kok. Men det var heller ikke rigtigt.

Klagen blev liggende på klagenævnets bord, indtil den efter omtalen i Bergs Bureau blev endeligt trukket tilbage tirsdag i denne uge.

Ikke noget at klage over

Sagen fik Tage Back til at trække sig som formand for menighedsrådet i juli. Der var i forvejen ondt blod mellem ham og Thomas Kok. Tage Back mente, Kok var inhabil i sagen, men det blev afvist af biskoppen.

– Nu er vi flere, der er vrede over, at menighedsrådet skulle være skyld i, at byggeriet ikke er sat i gang på grund af en meningsløs klage, som er indsendt uden et samlet menighedsråds opbakning. Derfor har vi nu sørget for, at klagen endelig er trukket tilbage, fortæller Thomas Kok.

Menighedsrådet havde tidligere givet udtryk for bekymring over flere andre aspekter omkring byggeriet, og de blev alle taget til indtægt af kommunen.

– Så der var simpelthen ikke noget at klage over i forbindelse med Kulplads-byggeriet – i hvert fald ikke fra menighedsrådets side, siger Thomas Kok.

“Jeg blev taget på sengen”

Ulla Ringbæk forklarer sine udtalelser til Bergs Bureau med, at hun “blev taget på sengen”, da Bureauet henvendte sig.

– Vi var alle af den opfattelse, at den klage var trukket tilbage. Umiddelbart efter at det gik op for mig, at det ikke var tilfældet, kontaktede avisen mig, og derfor fandt jeg det relevant at orientere om indholdet af klagen. Jeg blev nok taget lidt på sengen, siger Ulla Ringbæk. Den nu tilbagekaldte klage handler som allerede nævnt om kirkebyggelinjer, som imidlertid ikke er relevante for en kirke, der ligger midt i byen. Byggelinjerne gælder for kirker i det åbne land.

Endnu en klage

Men selv om menighedsrådet nu endelig har fået sin klage annulleret, så må bygherrerne stadig holde håndværkerne tilbage.

For Naturfredningsforeningen i Helsingør har også indgivet klage over kirkebyggelinjerne – og den har også opsættende virkning.

Foreningen er klar over, at byggelinjerne ikke gælder for bykirker, men fastholder klagen, fordi der, som det bliver sagt, skal være respekt for enhver kirkes omgivelser.

Helsingør Dagblad har bedt om en udtalelse til sagen fra Tage Back. Den kan læses andesteds på siden.

Artiklen sidst ændret: 2. april 2020 13:02

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018