Arkiv: Udvalgsflertallet tillader kobbertårn og hønsehus i omstridt Borsholm-sag


Af Jesper Munch Nielsen

8,3 tons vejer tårnet, som før sad på Svinggården. (Foto: Lauritz.com).

I anledningen af påsken har vi gravet i arkivet og fundet gamle historier frem. Denne artikel blev bragt første gang d. 9. april 2015.

Ejerne af Svinggården behøver ikke at rive de ulovlige bygninger på stedet ned.

Den langvarige og ualmindeligt knudrede sag om en ny, bevarende lokalplan for Borsholm blev onsdag aften om ikke afsluttet, så i hvert fald skubbet lidt tættere på målstregen – nemlig vedtagelsen af den lokalplan, der har været genstand for en ophedet debat igennem et års tid.

På et møde i Helsingør Byråds udvalg for teknik, miljø og klima i går aftes støttede et flertal lokalplanforslaget, der derfor sendes med anbefaling videre til økonomiudvalget og byrådet til endelig vedtagelse i de kommende uger.

– Det her er en spændende sag, der stiller krav til politikerne og også udfordrer os. Men jeg tror faktisk, at vi har fået løst nogle gordiske knuder, erklærer Anders Drachmann, konservativt byrådsmedlem og næstformand i udvalget.

Ifølge kommunen selv er det lokalplanens formål at bevare Borsholms »karakteristiske landsbymiljø ved at udpege bevaringsværdig bebyggelse og beplantning og give mulighed for nutidig brug af overflødiggjorte landbrugsbygninger«.

Disse bygninger kan fremover benyttes til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, ekstra-boliger, lager og kontor, så længe, at det ikke kræver væsentlige om- eller tilbygninger.

Tårnet kan blive

Lokalplanforslaget har været kritiseret voldsomt af mange borgere i Borsholm, fordi det så at sige har strittet i flere retninger.

På den ene side er det som nævnt lokalplanens formål at beskytte Borsholms særlige miljø, på den anden side rummer lokalplanforslaget også lovliggørelsen af flere på papiret ulovlige bygninger i Borsholm.

Mest kendt og omtalt er Svinggårdens kobbertårn, der efter onsdag aftens udvalgsbeslutning stadig skal have lov til at blive stående.

Kommunen havde givet gårdens ejere tilladelse til opførelsen af tårnet, før det blev bygget, og først bagefter blev tårnet kendt ulovligt af myndighederne.

Nu er en lovliggørelse af det prekære tårn med i lokalplanforslaget. Også et ombygget hønsehus på Svinggården er blevet taget med ind i lokalplanforslaget.

Dele af huset er opført uden byggetilladelse, og kommunens embedsmænd havde anbefalet, at politikerne skulle kræve, at det blev nedrevet.

Udvalgsflertallet ønskede dog at gå en anden vej, så nu bliver hønsehuset lovliggjort.

– Det må gerne blive stående som udhus. Vi var på en besigtigelse af Svinggården før mødet, og der var tale om en helt almindelig bygning, ikke en swimmingpool, som det ellers er rygtedes. Bygningen må ikke inddrages til beboelse, forklarer Anders Drachmann.

Til gengæld har politikerne valgt at droppe lovliggørelsen af en anden ulovligt opført bygning i Borsholm, der ikke var givet byggetilladelse til.

Det drejer sig om en garage ved en ejendom på Nørregårdsvej, som ejerne dog ikke nødvendigvis behøver at rive ned.

De kan ifølge udvalgsflertallet indrette 27 kvadratmeter af garagen til bolig, og så kan hele bygningen blive stående.

Kommunen skal reagere

Anders Drachmann, er det sådan et samfund, hvor man bygger først og spørger om lov bagefter, som udvalgsfl ertallet går ind for?

– Nej, det er ikke sådan et samfund, vi skal have. Men vi skal også have en kommune, der reagerer hurtigere, hvis og når den bliver gjort opmærksom på, at der er nogle forhold, der ikke er lovlige… Og jeg kan for så vidt ikke forstå, hvis borgere bliver forvirrede over, hvad vi siger ja til her i denne sag, forklarer Anders Drachmann.

Det var Anders Drachmann og de to andre konservative medlemmer af udvalget for teknik, miljø og klima, der sammen med socialdemokraten Peter Poulsen stemte sagen igennem med de omtalte justeringer. Socialdemokratiske Gitte Kondrup støttede ikke tilladelsen til at lade Svinggårdens hønsehus blive stående, mens Enhedslistens Haldis Glerfoss stemte helt imod lovliggørelserne.

Udvalgsformand Johannes Hecht Nielsen var inhabil i sagen.

Det er muligt, at selv en endelig vedtagelse af lokalplanforslaget i byrådet ikke stopper Borsholm-sagen. Det er muligt, at lokale borgere har tænkt sig at klage til andre myndigheder, eksempelvis Natur- og Miljøklagenævnet.

Artiklen sidst ændret: 8. maj 2020 11:34

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018