Ejer vil rive strandvejsvilla ned: Forbud kan være på vej


Af Jesper Munch Nielsen

Det er her på Strandvejen 127, at det gamle sommerhus står. Et forbud mod nedrivning er anbefalingen fra kommunens embedsmænd. Foto: Torben Sørensen

Et stort sommerhus på Strandvejen 127 er i dårlig stand. Men den er ikke dårlig nok til, at kommunen anbefaler nedrivning.

SNEKKERSTEN: Ejendommen Strandvejen 127 på grænsen mellem Snekkersten og Espergærde bliver et nyt varmt emne i den i forvejen ophedede lokale debat om at ente bevare eller at rive bygninger ned. Embedsmændene i kommunen anbefaler, at politikerne ligefrem nedlægger forbud mod at rive villaen ned, men det er ikke sikkert, at det råd bliver fulgt.

– Huset er bevaringsværdigt ifølge kommunens egen vurdering. Bygningen er måske ikke oldgammel, men den er tidstypisk, og vi skal holde fast i tidstypiske boliger. Derfor skal vi sige nej til nedrivningen og udarbejde en bevarende lokalplan i stedet for. Det kræver så, at vi også nedlægger et forbud mod nedrivningen, siger Christian Holm Donatzky, radikal politiker og formand for Helsingør Byråds udvalg for by, plan og miljø.

Vil ud på besigtigelse

Det udvalg mødes mandag og skal blandt andet diskutere den nedrivningsansøgning af huset, som ejerne af Strandvejen 127 er kommet med. Konservative Jens Bertram sidder i samme udvalg.

– Vi skal være lidt forsigtige med bare at flå huse ned. Man skal ikke bevare bare for at bevare, men der er nogle ting, som det giver god mening at passe på, siger Bertram.

Politikeren opfordrer formand Holm Donatzky til at sende udvalget ud på besigtigelse af ejendommen Strandvejen 127. Og Jens Bertram forklarer, at han selv har et bevaringsværdigt hus, kategoriseret i samme Save 4-klasse som Strandvejen 127.

– Så jeg mener nok, at jeg kan se, om et hus er ved at falde sammen om ørene på folk eller ej. Og jeg ved godt, hvordan et Save 4-hus ser ud, når man river alt ned bortset fra ydermurene, forklarer den konservative politiker.

Bygget som sommerhus

Et Save 4-hus må ikke nedrives uden kommunal tilladelse. Det må heller ikke ændres markant udvendigt uden kommunal tilladelse. Strandvejen 127 er bygget som sommerhus i cirka 1920.

En landinspektør, hyret af ejerne af villaen, har skrevet til Helsingør Kommune og forklaret, at familien har “erhvervet sig ejendommen med det ene formål at foretage en nedrivning af bygningen og opføre en ny bebyggelse – bygningen, kloak og forsyningsforhold er af en så ringe stand, at den ikke på nogen som helst økonomisk rimelig måde kan retableres som bolig igen”.

Landinspektøren henviser til resultatet af en byggeteknisk gennemgang af villaen, gennemført på ejerens foranledning. “Ejendommen vurderes vanskelig at renovere til et tilfredsstillende resultat” er konklusionen.

Kan godt bevares

Kommunens egne folk fra Center for By, Land og Vand har også besigtiget ejendommen.

Her var konklusionen mindre klar. Bygningerne er i ringe forfatning og repræsenterer ikke umistelige værdier, er vurderingen. På den anden side erklærer kommunens folk, at Strandvejen 127 sammen med nabohuset er eksempler på sommerhuse i stor skala, og at bygningen er i en stand, som gør en istandsættelse mulig.

Embedsmændene anbefaler, at politikerne vælger at sige nej til nedrivningsansøgningen – ved hjælp af et såkaldt paragraf 14-forbud, der skal holde bulldozerne væk, indtil kommunen har udarbejdet en bevarende lokalplan.

Bægeret flyder over

Den løsning er allerede varslet til ejerne af huset. Landinspektøren skriver til kommunen, at ejerne købte huset i maj sidste år og søgte om nedrivning i juni 2019.

Ejerne “har været særdeles kede af det meget langstrakte forløb og med det fremsendte varsel om forbud i henhold til planlovens §14 er bægeret næsten ved at flyde over. Varslet kommer 10 måneder efter, der er blevet indsendt en ansøgning om nedrivning, og i mellemtiden har familien… brugt uanede menneskelige og temmelig mange økonomiske – ressourcer på at søge sagen gennemført”, skriver landinspektøren.

Artiklen sidst ændret: 29. april 2020 10:32

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018