Cyklister og fodgængere kan se frem til bedre forhold


Af Tine Zedeler

De kommende vejarbejder skal medvirke til bedre forhold for cyklister og gående. Arkivfoto: Lars Johannessen

Der er flere trafikale arbejder på vej i Ålsgårde. De skal medvirke til at forbedre forholdene for de bløde trafikanter, der færdes på Nordre Strandvej, Riffsvej og Skåningevej.

ÅLSGÅRDE: Kommunen står sammen med Nordsjællands Park og Vej bag de kommende vejarbejder, som påbegyndes her i maj og afsluttes i løbet af sommeren.

Center for By, Land og Vand og Nordsjællands Park og Vej beklager de gener, arbejdet medfører, men håber, at alle vil glæde sig til de forbedrede forhold for særligt fodgængere og cyklende, oplyses det i en pressemeddelelse.

Cykelstrimler

For at skabe bedre forhold for cyklisterne der færdes langs Skåningevej, vil der fra Krogebakke til Hellebækskolen blive etableret røde cykelstrimler.

“Cykelstrimlerne er med til visuelt at indsnævre kørebaneprofilet og vurderes derfor at virke hastighedsdæmpende. Dertil kommer, at bilisterne ledes til at køre tættere på midten, og dermed giver bedre plads til cyklisterne,” oplyser kommunen.

Ensretning bliver sløjfet

Der anlægges også fortov ved Skåningevej på tværs af Riffsvej.

“Det tydeliggør bilisters vigepligt for krydsende fodgængere, og bilisternes svingmanøvre foretages med lav hastighed,” fremgår det.

Samtidig ophæves ensretningen på Riffsvej sammen med indkørselsforbuddet fra Nordre Strandvej til Riffsvej. I stedet etableres der gennemkørselsforbud for motorkøretøjer i tidsrummet fra klokken 7-9 på hverdage. Det sker af hensyn til skolebørnenes færden på Riffsvej. Det betyder, at der fortsat kun kan køres i en retning i forbindelse med aflevering af børn om morgenen.

Gennemgående fortov

Der vil også blive etableret et gennemgående fortov ved Riffsvej/Nordre Strandvej, så de svingende bilisters hastighed er lav, og vigepligten for fodgængere understreges.

I forbindelse med fortovsrenovering på den sydlige side af Nordre Strandvej etableres der fra Krogebakke til umiddelbart vest for Bøssemagergade delt sti – det vil sige fortov og cykelsti. Efterfølgende udlægges nyt slidlag på strækningen.

Midlertidig lukning

I forbindelse med arbejderne vil det i en periode være nødvendigt at lukke Riffsvej for ind- og udkørsel ved Nordre Strandvej.

I samme periode vil der af hensyn til skoleelevernes færdsel på Skåningevej blive etableret standsningsforbud i tidsrummet kl. 7-9.

Artiklen sidst ændret: 22. maj 2020 08:29

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018