Abonnement

Foretag dine ønskede ændringer for dit abonnement i menuen herover.


Abonnementsvilkår 25. januar 2018

Generelt

Abonnement på Helsingør Dagblad tegnes som et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges skriftligt eller telefonisk til abonnementsservice på telefon 43 33 23 00.

Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af en tilsvarende længde.

Tilbuds- og kampagne abonnementer kan ikke forlænges. Efter udløb af en tilbuds- eller kampagneperiode forlænges abonnementet automatisk til fuld abonnementspris.

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode.

Helsingør Dagblad udkommer alle årets dage undtagen søn- og helligdage samt visse specifikke dage (se avisen) eller såfremt helligdagen falder på en fredag, heller ikke om lørdagen.

Avisen skal være bragt ud senest kl. 8.00 mandag – fredag og kl. 9.00 lørdag.

Udeblivelse af avisen

Såfremt abonnenten ikke har modtaget dagens avis, kan der ringes til abonnementsservice på telefon 43 33 23 00 på hverdage i tidsrummet kl. 8.00 – 11.00 og lørdag kl. 9.00 – 11.00.

Avisen vil så blive efterleveret samme formiddag.

Midlertidig ferieafbestilling

Abonnementet kan ferielukkes i en midlertidig periode, dog minimum 3 dage. Det midlertidige feriestop skal være Helsingør Dagblad i hænde senest 3 hverdage før 1. afbestillingsdag. Det vil ikke være muligt at læse e-avisen i den stoppede periode. Beløbet for ferieperioden fratrækkes på næste regning. Det vil ikke være muligt at forlænge et abonnement med afholdt feriestop uanset abonnementstype.

Der er mulighed for, at feriestoppe leveringen af papirudgaven og fortsat læse e-avisen. BEMÆRK! Her vil abonnementet stadig være aktivt, og der bliver ikke foretaget et fratræk på næste regning.

Flytteservice

Helsingør Dagblad kan leveres til alle adresser gratis i Danmark og abonnementet kan flyttes ved at kontakte abonnementsservice på telefon 43 33 23 00, eller gå ind på vores hjemmeside www.helsingordagblad.dk/flytning under abonnement.

Navne- og adresseoplysninger

Alle navne- og adresseoplysninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataloven.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven, har abonnenten 14 dages fortrydelsesret ved tegning af abonnement på Helsingør Dagblad. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor abonnenten første gang modtager avisen. Ved fortrydelse, opkræver Helsingør Dagblad betaling for aviser modtaget fra abonnementsstart frem til stopdato.

Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Når der er forløbet 3 måneder fra det tidspunkt, hvor abonnementet blev tegnet, kan abonnementet opsiges, med en uges varsel mod betaling af et gebyr på kr. 125,00. Såfremt abonnementet opsiges i utide, vil beregningen af leverede aviser basere sig på månedsprisen, jf. prislisten.

Opsigelse af et abonnement skal ske skriftligt over for abonnementsservice på mail: kundeservice@hdnet.dk eller pr. brev.

Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse.

Betaling

Abonnementsbetalingen kan foregå ved betaling af fremsendt girokort i banken, netbank eller på posthuset.

Såfremt betaling ikke sker rettidigt vil der pr. rykkerskrivelse blive pålagt et rykkergebyr på kr. 50,00. Har du/I betalt ved modtagelsen af rykkeren, vil vi stadig opkræve ovenstående gebyr(er) på næste faktura. Gebyr(ene) eftergives ikke, da vi ved udstedelsen af rykker(ene) ikke har registreret din/jeres betaling.

Fra 1. februar 2015 - fakturagebyr kr. 15,00.

Betalingsservice

Tilmelding kan ske ved direkte henvendelse i bank. Ved tilmelding til Nets Betalingsservice benyttes Helsingør Dagblads PBS nr. 00126241 og debitorgruppe nr. 00001.

Afmelding af betalingsservice betragtes ikke som afmelding af abonnementet.

Ændring af abonnementsvilkårene

Helsingør Dagblad har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår. I forbindelse med ændringer sker varsling over for abonnenterne under iagttagelse af de herom gældende regler, idet ændringer vil blive varslet til ikrafttræden med ca. 1 måneds varsel. De gældende abonnementsvilkår vil fremgå af fakturaer og rykkerskrivelser og kan til enhver tid læses på www.helsingordagblad.dk under abonnement.

Abonnementsvilkårene er senest revideret 25. januar 2018.

Telefonisk henvendelse til abonnementsservice

Åbningstider for telefonisk henvendelse på telefon 43 33 23 00

Mandag-torsdag kl. 8.00-14.00

Fredag kl. 8.00-13.00

 

HF Byg 353825 1723481  logo 40.000 win win 1. maj 18-1.maj 19
Louise Klinikken, Ordre 1725086, kunde 397931, 25.000 visninger logo/side
Backe vin 374334  1725521  7/5 og 1 år frem  Visninger pr. md. 25.000
Rasmus Ebbe 388428 1723690 logo  25.000 win win 19/4 18-april 19

Ivar Jensen, K-nr. 1720262,  Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

close-link

hovedmenu