Abonnementsvilkår 3. marts 2020

Kundeservice

Helsingør Dagblad

H. P. Christensens Vej 1 A

3000 Helsingør

Tlf. 43 33 23 00

Mandag-fredag kl. 08.15-13.00, lørdag 09.00-11.00 (kun henvendelse ved udeblivelse af avisen). Eller døgnet rundt via selvbetjening på helsingordagblad.dk/selvbetjening.

Generelt

Helsingør Dagblad udkommer alle årets dage undtagen søn- og helligdage samt visse specifikke dage (se avisen) eller såfremt en helligdag falder på en fredag, så udkommer Helsingør Dagblad ikke om lørdagen. Et abonnement på Helsingør Dagblad kan tegnes på en fysisk avis, en e-avis eller en kombination af begge.

Levering

Helsingør Dagblad leveres med egne bude, og du skal modtage avisen inden kl. 8.00 på hverdage og inden kl. 9.00 lørdag. Uden for Helsingør Dagblads dækningsområde kan Helsingør Dagblad evt. blive leveret med PostNord.

Udeblivelse af avisen

Har du ikke modtaget den fysiske avis, kan der ringes til Kundeservice på telefon 43 33 23 00 på hverdage i tidsrummet kl. 8.15 – 11.00 og lørdage kl. 9.00 – 11.00. Avisen vil så blive efterleveret samme formiddag. Ringer du efter kl. 11, og senest tre dage efter avisen er udeblevet – kan avis/aviserne efterleveres dagen efter eller godtgøres og fratrækkes på næste opkrævning.

Evt. ændringer af betalingstermin:

Du kan vælge måneds-, kvartals-, halvårs- eller helårsabonnement, og du er altid velkommen til at ændre din abonnementsperiode. Værd at vide: Prisen pr. avis er billigere, jo længere abonnementsperiode du vælger.

Betaling

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode.

Du kan betale dit abonnement via BetalingsService, kredit/dankort, mobilepay eller girokort. Tilmeldingen kan ske telefonisk til Kundeservice eller til abonnementssælgere samt digitalt på helsingordagblad.dk/selvbetjening.

Såfremt betaling ikke sker rettidigt, vil der pr. rykkerskrivelse blive pålagt et rykkergebyr på kr. 50,00 + 1,5% i rente. Har du/I betalt ved modtagelsen af rykkeren, vil vi stadig opkræve ovenstående gebyr(er) på næste faktura. Gebyr(erne) eftergives ikke, da vi ved udstedelsen af rykker(ne) ikke har registreret din/jeres betaling.

Ved betaling via girokort pålægges der et fakturagebyr på kr. 25,00.

Flytteservice

Helsingør Dagblad kan gratis flyttes i vores dækningsområde, men mod betaling kan avisen leveres til alle adresser i Danmark.

Abonnementet kan flyttes ved at kontakte Kundeservice eller online på helsingordagblad.dk/selvbetjening/

Aviser der skal leveres uden for vort dækningsområde og med eksternt distributionsselskab koster pt. kr. 19,- pr. avis. (jvnf. PostNords prisliste)

Leveringsstop/feriestop

Et feriestop skal vare min. 3 hverdage og 4 dage hvis søndagen indgår. Abonnementet kan feriestoppes/pauses ved at kontakte Kundeservice eller online på helsingordagblad.dk/selvbetjening/

Der er mulighed for fuldt stop, og der er ikke adgang til e-avisen og låste artikler på helsingordagblad.dk i den stoppede periode. Beløbet for ferieperioden fratrækkes på næste regning.

Der er mulighed for at feriestoppe leveringen af papirudgaven og fortsat læse e-avisen. BEMÆRK! Her vil abonnementet stadig være aktivt, og der bliver ikke foretaget et fratræk på næste regning.

Et feriestop ved Kombi-abonnementer skal vare min. 14 dage.

Digitale abonnementer kan IKKE feriestoppes.

Opsigelse

Et abonnement på Helsingør Dagblad tegnes som et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges skriftligt pr. brev eller på mail: kundeservice@hdnet.dk eller telefonisk til Kundeservice.

Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af en tilsvarende længde. Tilbuds- og kampagne- abonnementer kan ikke forlænges. Efter udløb af en tilbuds- eller kampagneperiode forlænges abonnementet automatisk til fuld abonnementspris.

Abonnementet kan altid opsiges ved en betalingsperiodens udløb. Når der er forløbet 3 måneder fra det tidspunkt, hvor abonnementet blev tegnet, kan abonnementet opsiges med en uges varsel mod betaling af et gebyr på kr. 125,00. Såfremt abonnementet opsiges i utide, vil beregningen af leverede aviser basere sig på månedsprisen, jf. prislisten.

Manglende betaling eller afvisning på betalingsservice, kreditkort og mobilepay betragtes ikke som opsigelse.

Fortrydelsesret

Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden 14 dage fra første leverance af enten printet eller digitalt indhold. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten, skal du henvende dig til Kundeservice telefonisk eller skriftligt på kundeservice@hdnet.dk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, fratrukket de allerede fremsendte digitale eller printede udgivelser.

Behandling af personlige oplysninger

Alle navne- og adresseoplysninger behandles fortroligt og lagres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataloven. Oplysningerne anvendes til at administrere dit abonnement, bestillinger, betalinger og evt. deltagelse i konkurrencer samt til information og markedsføring via telefon, brev, e-mails og sms, i det omfang lovgivningen tillader. Læs mere om indsamling af Cookies mv. under vores persondatapolitik på helsingordagblad.dk

Ophavsret

Alt indhold, både i den fysiske avis, i e-avisen og på helsingordagblad.dk, er ejet af Helsingør Dagblad A/S og er dermed ophavsretsbeskyttet. Abonnementer på Helsingør Dagblad er personlige og må dermed kun bruges til personligt brug. Artikler, foto, evt. videoklip mv. må bruges til privat visning og læsning. Ønskes indhold brugt til kommercielt brug eller anden brug, kontakt da Helsingør Dagblad.

Ændring af abonnementsvilkårene

Helsingør Dagblad har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår. I forbindelse med ændringer sker varsling over for abonnenterne under iagttagelse af de herom gældende regler, idet ændringer vil blive varslet til ikrafttræden med ca. 1 måneds varsel. De gældende abonnementsvilkår vil fremgå af fakturaer og rykkerskrivelser og kan til enhver tid læses på helsingordagblad.dk under abonnement.

Adgang til e-avis/web

For at købe og bruge e-avisen på Helsingør Dagblad skal du have adgang til internettet, da abonnementet benyttes online. De to medier understøttes af de fleste browsere og styresystemer. Vi gør opmærksom på, at manglende adgang, som skyldes udfald i internetudbyder (nedetider), som skyldes eksterne leverandører og ligger uden for Helsingør Dagblads skyldsområde, ikke godtgøres på abonnementet. Abonnenter, som har fået en væsentlig forringelse i forhold til nedetider, kan i enkelte tilfælde få forlænget adgangen som kompensation for det tabte.

Adgang via smartphone/tablet

Læsning af vores e-avis kræver mindst iOS 8.0 for Apple-produkter og skal understøtte mindst Android version 4.1.2.

E-avis og web

Abonnementet er personligt og kan ikke overflyttes til andre eller standses i abonnementsperioden. Man har adgang fra fem devices, f.eks. pc, tablet eller smartphone, pr. abonnementsnummer pr. døgn. Der ydes ikke kompensation ved manglende levering/tilgang eller forsinkelse af e-avis.

Helsingør Dagblad forbeholder sig retten til – løbende – at ændre produktet, herunder vilkår og retningslinjer. Overtrædelse af retningslinjer eller misbrug medfører øjeblikkelig lukning af abonnementet, og Helsingør Dagblad forbeholder sig ret til at følge op på overtrædelsen.

Betaling med kreditkort online

Køber du online et digitalt abonnement, skal du betale med kreditkort eller Mobilepay. Du giver hermed tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk trækkes fra det betalingskort, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement.

Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. På denne måde slipper du for at indtaste dine kortoplysninger igen. Tilmelding og brug af ordningen er i sig selv omkostningsfri, Helsingør Dagblad betaler transaktionsgebyret.

Ønsker du ikke at benytte fortløbende betaling via kreditkort, kan du online eller ved at kontakte Kundeservice i stedet betale via PBS eller Mobilepay.

Du er ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Du har altid selv mulighed for at opdatere dine kortoplysninger på selvbetjeningssiden. Såfremt de angivne oplysninger ikke er det som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling. Du vil herefter kunne tilmelde dig betaling via et andet betalingskort. Din adgang til produktet vil blive spærret, såfremt vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort.

Når du anvender kreditkort som betaling, vil du modtage en kvittering på den mailadresse, der bliver tilknyttet abonnementet.

Brugers ansvar og forpligtelser

Brugernavn og kodeord er personligt, uanset om man er privatkunde eller erhvervskunde, og må ikke deles med andre eller distribueres til andre.

Derfor, hvis man ønsker flere brugere, skal der oprettes et abonnement til hver bruger. Som bruger af abonnementsbetaling er du ansvarlig for at verificere ydelserne og beløbet, der vil blive trukket, inden du gennemfører transaktionen. Disse beløb vil altid fremgå af betalingssiden.

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Helsingør Dagblad Copyright © 2018