Abonnementsvilkår 11. april 2019

Kundeservice

Helsingør Dagblad

H. P. Christensens Vej 1 A

3000 Helsingør

Tlf. 43 33 23 00

Mandag-torsdag kl. 08.15 – 14.00, fredag kl. 8.15- 13.00, lørdag 09.00 – 11.00 (kun henvendelse ved udeblivelse af avisen). Eller døgnet rundt via selvbetjening på selvbetjening.helsingordagblad.dk

Generelt

Helsingør Dagblad udkommer alle årets dage undtagen søn- og helligdage samt visse specifikke dage (se avisen) eller såfremt en helligdag falder på en fredag, så udkommer Helsingør Dagblad ikke om lørdagen. Et abonnement på Helsingør Dagblad kan tegnes på en fysisk avis, en e-avis eller en kombination af begge.

Levering

Helsingør Dagblad leveres med egne bude og du skal modtage avisen inden kl. 8.00 på hverdage og inden kl. 9.00 lørdag. Udenfor Helsingør Dagblads dækningsområde kan Helsingør Dagblad evt. blive leveret med PostNord.

Udeblivelse af avisen

Har du ikke modtaget den fysiske avis, kan der ringes til abonnementsservice på telefon 43 33 23 00 på hverdage i tidsrummet kl. 8.15 – 11.00 og lørdag kl. 9.00 – 11.00.

Avisen vil så blive efterleveret samme formiddag. Ringer du efter kl. 11 vil avisen godtgøres og fratrækkes på næste opkrævning.

Evt. ændringer af betalingstermin:

Du kan vælge måneds- kvartals-, halvårs-, eller helårsabonnement, og du er altid velkommen til at ændre din abonnementsperiode. Værd at vide: Prisen pr. avis er lavere, jo længere abonnements periode du vælger.

Betaling

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode.

Du kan betale dit abonnement via BetalingsService, Kredit/dankort eller girokort. Tilmeldingen kan ske telefonisk til Kundeservice eller til abonnementssælgere, samt digitalt på selvbetjening.helsingordagblad.dk

Såfremt betaling ikke sker rettidigt vil der pr. rykkerskrivelse blive pålagt et rykkergebyr på kr. 50,00. Har du/I betalt ved modtagelsen af rykkeren, vil vi stadig opkræve ovenstående gebyr(er) på næste faktura. Gebyr(ene) eftergives ikke, da vi ved udstedelsen af rykker(ene) ikke har registreret din/jeres betaling.

Fra 1. februar 2015 – pålægges der et fakturagebyr kr. 15,00.

Flytteservice

Helsingør Dagblad kan leveres til alle adresser gratis i Danmark og abonnementet kan flyttes ved at kontakte kundeservice, eller på Helsingør Dagblads hjemmeside helsingordagblad.dk/selvbetjening/

Leveringsstop/feriestop

Ønskes abonnementet feriestoppet dog min 3 dage, skal kundeservice have besked senest fire hverdage forinden.

Det vil ikke væreadgang til e-avisen og Helsingordagblad.dk i den stoppede periode. Beløbet for ferieperioden fratrækkes på næste regning. Det vil ikke være muligt at forlænge et abonnement med afholdt feriestop uanset abonnementstype

Der er mulighed for, at feriestoppe leveringen af papirudgaven og fortsat læse e-avisen. BEMÆRK! Her vil abonnementet stadig være aktivt, og der bliver ikke foretaget et fratræk på næste regning.

Opsigelse

Et abonnement på Helsingør Dagblad tegnes som et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges skriftligt pr brev eller på mail : kundeservice@hdnet.dk eller telefonisk til Kundeservice.

Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af en tilsvarende længde. Tilbuds- og kampagne abonnementer kan ikke forlænges. Efter udløb af en tilbuds- eller kampagneperiode forlænges abonnementet automatisk til fuld abonnementspris.

Abonnementet kan altid opsiges ved en betalingsperiodens udløb. Når der er forløbet 3 måneder fra det tidspunkt, hvor abonnementet blev tegnet, kan abonnementet opsiges, med en uges varsel mod betaling af et gebyr på kr. 125,00. Såfremt abonnementet opsiges i utide, vil beregningen af leverede aviser basere sig på månedsprisen, jf. prislisten.

Manglende betaling eller afvisning på betalingsservice betragtes ikke som opsigelse.

Fortrydelsesret

Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden 14 dage fra første leverance af enten printet eller digitalt indhold. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten, skal du henvende dig til Kundeservice telefonisk eller skriftligt på kundeservice@hdnet.dk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, fratrukket de allerede fremsendte digitale eller printede udgivelser.

Behandling af personlige oplysninger

Alle navne- og adresseoplysninger behandles fortroligt og lagres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataloven. Oplysningerne anvendes til at administrere dit abonnement, bestillinger, betalinger og evt. deltagelse i konkurrencer- samt til information og markedsføring via telefon, brev, e-mails og sms, i det omfang lovgivningen tillader. Læs mere om indsamling af Cookies mv. under vores persondatapolitik på www.helsingordagblad.dk

Ophavsret

Alt indhold, både i den fysiske avis, i e-avisen og på Helsingordagblad.dk, er ejet af Helsingør Dagblad A/S og er dermed ophavsretsbeskyttet. Abonnementer på Helsingør Dagblad er personlige og må dermed kun bruges til personligt brug. Artikler, foto, evt. videoklip mv. må bruges til privat visning og læsning. Ønskes indhold brugt til kommercielt brug eller anden brug, kontakt da Helsingør Dagblad.

Ændring af abonnementsvilkårene

Helsingør Dagblad har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår. I forbindelse med ændringer sker varsling over for abonnenterne under iagttagelse af de herom gældende regler, idet ændringer vil blive varslet til ikrafttræden med ca. 1 måneds varsel. De gældende abonnementsvilkår vil fremgå af fakturaer og rykkerskrivelser og kan til enhver tid læses på Helsingordagblad.dk under abonnement.

Adgang til e-avis/web

For at købe og bruge e-avisen på Helsingør Dagblad, skal du have adgang til internettet, da abonnementet benyttes online. De to medier understøttes af de fleste browsere og styresystemer. Vi gør opmærksom på, at manglende adgang, som skyldes udfald i internetudbyder (nedetider), som skyldes eksterne leverandører, og ligger uden for Helsingør Dagblads skyldsområde, ikke godtgøres på abonnementet. Abonnenter, som har fået en væsentlig forringelse i forhold til nedetider, kan i enkelte tilfælde få forlænget adgangen som kompensation for det tabte.

Adgang via smartphone/tablet

Læsning af vores e-avis kræver mindst iOS 8.0 for Apple-produkter og skal understøtte mindst Android version 4.1.2.

E-avis og web

Abonnementet er personligt og kan ikke overflyttes til andre eller standses i abonnementsperioden. Man har adgang fra fem devices, f.eks. pc, tablet eller smartphone, pr. abonnementsnummer pr. døgn. Der ydes ikke kompensation ved manglende levering/tilgang eller forsinkelse af e-avis. Alle priser på er inkl. moms. På www.helsingordagblad.dk under “Køb abonnement”, kan du altid se gældende priser.

Helsingør Dagblad forbeholder sig retten til – løbende – at ændre produktet, herunder vilkår og retningslinjer. Overtrædelse af retningslinjer eller misbrug medfører øjeblikkelig lukning af abonnementet og Helsingør Dagblad forbeholder sig ret til at følge op på overtrædelsen.

Betaling med kreditkort online

Bestiller du et digitalt abonnement skal du betale med kreditkort eller via MobilePay. Du giver hermed tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk trækkes fra det betalingskort, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement, eller via MobilePay.

Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. På denne måde slipper du for at, indtaste dine kortoplysninger igen. Tilmelding og brug af ordningen er i sig selv omkostningsfri, Helsingør Dagblad betaler transaktionsgebyret.

Ønsker du ikke at benytte fortløbende betaling via kreditkort eller MobilePay, kan du i stedet betale via giro eller PBS. For at ændre betalingsform skal du henvende dig til Kundeservice.

Du er ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Du har altid selv mulighed for at opdatere dine kortoplysninger på selvbetjeningssiden. Såfremt de angivne oplysninger ikke er det, som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling. Du vil herefter kunne tilmelde dig betaling via et andet betalingskort. Din adgang til produktet vil blive spærret, såfremt vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort.

Når du anvender kreditkort, som betaling, vil du modtage en kvittering på den mailadresse, der bliver tilknyttet abonnementet.

Brugers ansvar og forpligtelser

Brugernavn og kodeord er personligt, uanset om man er privatkunde eller erhvervskunde og må ikke deles med andre eller distribueres til andre.

Derfor, hvis man ønsker flere brugere, skal der oprettes et abonnement til hver bruger. Som bruger af abonnementsbetaling er du ansvarlig for, at verificere ydelserne og beløbet, der vil blive trukket, inden du gennemfører transaktionen. Disse beløb vil altid fremgå af betalingssiden.

Er der for meget skygge på Axeltorv?

Helsingør Dagblad Copyright © 2018