Forfatter: Torben Sørensen

KV-Revision, 280954,  1752052, 15-20.000 visninger win maj 19/20
Forsyning 375744, 1758728 15-20.000 win juli 19/20
Autoflex Autopartner 383167, 1754257 15-20.000 win, maj 19/20
Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu